Czy wnioski z eksperymentów naukowych badających wolną wolę są uzasadnione? Analiza krytyki eksperymentów Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa

licenciate
dc.abstract.enScientific experiments which try to examine free will are faced with various critical arguments – both philosophical and methodological. In this article I will present the most important and the most interesting critical arguments attacking two the most influential experiments: Benjamin Libet experiment and John-Dylan Haynes experiment. In the first part of the article I will consider a particular criticism of Libet paradigm, which loses its importance in context of Haynes paradigm. Next I will present critical arguments which attack both Haynes and Libet experiments (and probably all other psychophysiological experiments facing free will problem). Because of this analysis I will consider informative value of presented experiments in context of existence of free will.pl
dc.abstract.plWszystkie przeprowadzone dotąd eksperymenty naukowe starające się badać wolną wolę spotkały się z różnego rodzaju krytyką – zarówno metodologiczną, jak i filozoficzną. W niniejszym artykule przedstawię najważniejsze i najciekawsze argumenty krytyczne, skupiające się na dwóch najbardziej znaczących eksperymentach: Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa. W pierwszej części omówię krytykę paradygmatu Libeta, ale krytykę szczególną – taką, która traci na znaczeniu w konfrontacji z nowszym paradygmatem Haynesa (głównie z uwagi na wprowadzone przez tego drugiego unowocześnienia technologiczne). Następnie omówię argumenty krytyczne, które dotykają zarówno eksperymentu Haynesa, jak i Libeta (a także prawdopodobnie wszystkich innych eksperymentów psychofizjologicznych dotyczących problematyki wolnej woli). Dzięki tej analizie zastanowię się nad wartością informacyjną zaprezentowanych eksperymentów w kwestii istnienia wolnej woli.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBremer, Józef - 173711 pl
dc.contributor.authorMarzec-Remiszewski, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBremer, Józef - 173711 pl
dc.contributor.reviewerChuderski, Adam - 200113 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:34:37Z
dc.date.available2020-07-26T14:34:37Z
dc.date.submitted2015-09-03pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-97582-131210pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204970
dc.languagepolpl
dc.subject.enfree will, Libet experiment, Haynes experiment, determinismpl
dc.subject.plwolna wola, eksperyment Libeta, eksperyment Haynesa, determinizmpl
dc.titleCzy wnioski z eksperymentów naukowych badających wolną wolę są uzasadnione? Analiza krytyki eksperymentów Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesapl
dc.title.alternativeWhether conclusions from scientific experiments investigating free will are justified? The analysis of the criticism concerning Libet and Haynes experimentspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Scientific experiments which try to examine free will are faced with various critical arguments – both philosophical and methodological. In this article I will present the most important and the most interesting critical arguments attacking two the most influential experiments: Benjamin Libet experiment and John-Dylan Haynes experiment. In the first part of the article I will consider a particular criticism of Libet paradigm, which loses its importance in context of Haynes paradigm. Next I will present critical arguments which attack both Haynes and Libet experiments (and probably all other psychophysiological experiments facing free will problem). Because of this analysis I will consider informative value of presented experiments in context of existence of free will.
dc.abstract.plpl
Wszystkie przeprowadzone dotąd eksperymenty naukowe starające się badać wolną wolę spotkały się z różnego rodzaju krytyką – zarówno metodologiczną, jak i filozoficzną. W niniejszym artykule przedstawię najważniejsze i najciekawsze argumenty krytyczne, skupiające się na dwóch najbardziej znaczących eksperymentach: Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa. W pierwszej części omówię krytykę paradygmatu Libeta, ale krytykę szczególną – taką, która traci na znaczeniu w konfrontacji z nowszym paradygmatem Haynesa (głównie z uwagi na wprowadzone przez tego drugiego unowocześnienia technologiczne). Następnie omówię argumenty krytyczne, które dotykają zarówno eksperymentu Haynesa, jak i Libeta (a także prawdopodobnie wszystkich innych eksperymentów psychofizjologicznych dotyczących problematyki wolnej woli). Dzięki tej analizie zastanowię się nad wartością informacyjną zaprezentowanych eksperymentów w kwestii istnienia wolnej woli.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bremer, Józef - 173711
dc.contributor.authorpl
Marzec-Remiszewski, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bremer, Józef - 173711
dc.contributor.reviewerpl
Chuderski, Adam - 200113
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:34:37Z
dc.date.available
2020-07-26T14:34:37Z
dc.date.submittedpl
2015-09-03
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-97582-131210
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204970
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
free will, Libet experiment, Haynes experiment, determinism
dc.subject.plpl
wolna wola, eksperyment Libeta, eksperyment Haynesa, determinizm
dc.titlepl
Czy wnioski z eksperymentów naukowych badających wolną wolę są uzasadnione? Analiza krytyki eksperymentów Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa
dc.title.alternativepl
Whether conclusions from scientific experiments investigating free will are justified? The analysis of the criticism concerning Libet and Haynes experiments
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
11
Gliwice
4
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Grudziądz
1
Ho Chi Minh City
1
Ipatinga
1
Krosno
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available