Klauzule abuzywne na gruncie polskiego systemu prawnego

master
dc.abstract.enStandards of European law were an important impulse to the changes in Polish consumer protection law. Provisions of Civil Code in Articles 3851-3853 are an implementation of EU law and they do regulate the issue of abusive clauses placed in consumer contracts. The universality and mass marketing business, characteristic for our times, encourage entrepreneurs to build agreements and standard contracts in an adverse and detrimental way to the consumer. Professionals want to use its economic and information advantage and they often impose unfair terms which form contractual relation with consumer.The aim of this work is to present the Polish rules of substantive law and procedural provisions relating to the institution of abusive clauses in an accurate manner. The presentation of the legal issues and concerns that are growing around the body and demonstration of many differences in interpretation that have a significant impact on its functioning is central to this work. This work is an attempt to answer the question whether the current civil law provisions on abusive clauses provide Polish customers genuine protection tool possible to apply in practice and whether contracts are concluded on really fair conditions.pl
dc.abstract.plNormy prawa europejskiego stanowiły ważny impuls zmian w polskim prawie ochrony konsumenta. Przepisy Kodeksu cywilnego w art. 3851-3853 stanowią implementację unijnego prawa i regulują zagadnienie klauzul abuzywnych zamieszczanych w umowach konsumenckich. Charakteryzująca dzisiejsze czasy powszechność i masowość obrotu gospodarczego sprzyja skłonności przedsiębiorców do konstruowania umów a także wzorców umownych w sposób niekorzystny i krzywdzący dla konsumenta. Profesjonaliści chcąc wykorzystać swoją przewagę ekonomiczną i informacyjną niejednokrotnie narzucają nieuczciwe warunki kształtujące relację zobowiązaniową z konsumentem. Celem tej pracy jest chęć dokładnego zaprezentowania polskich przepisów prawa cywilnego materialnego jak i procesowego odnoszących się do instytucji klauzul abuzywnych. Przedstawienie problemów i wątpliwości prawnych jakie narastają wokół tej instytucji oraz licznych rozbieżności interpretacyjnych mających istotny wpływ na jej funkcjonowanie stanowi sedno niniejszej pracy. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy aktualne przepisy prawa cywilnego w zakresie klauzul abuzywnych dają polskim konsumentom autentyczne narzędzie ochrony możliwe do zastosowania w praktyce i czy dzięki nim umowy zawierane są na rzeczywiście uczciwych warunkach.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.contributor.authorSzatko, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKremer, Elżbieta - 129459 pl
dc.contributor.reviewerTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:30:37Z
dc.date.available2020-07-23T23:30:37Z
dc.date.submitted2012-06-21pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-65231-67145pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178751
dc.languagepolpl
dc.subject.enabusive clauses, standard contractspl
dc.subject.plklauzule abyzywne, wzorce umownepl
dc.titleKlauzule abuzywne na gruncie polskiego systemu prawnegopl
dc.title.alternativeAbusive clauses on the grounds of the Polish legal systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Standards of European law were an important impulse to the changes in Polish consumer protection law. Provisions of Civil Code in Articles 3851-3853 are an implementation of EU law and they do regulate the issue of abusive clauses placed in consumer contracts. The universality and mass marketing business, characteristic for our times, encourage entrepreneurs to build agreements and standard contracts in an adverse and detrimental way to the consumer. Professionals want to use its economic and information advantage and they often impose unfair terms which form contractual relation with consumer.The aim of this work is to present the Polish rules of substantive law and procedural provisions relating to the institution of abusive clauses in an accurate manner. The presentation of the legal issues and concerns that are growing around the body and demonstration of many differences in interpretation that have a significant impact on its functioning is central to this work. This work is an attempt to answer the question whether the current civil law provisions on abusive clauses provide Polish customers genuine protection tool possible to apply in practice and whether contracts are concluded on really fair conditions.
dc.abstract.plpl
Normy prawa europejskiego stanowiły ważny impuls zmian w polskim prawie ochrony konsumenta. Przepisy Kodeksu cywilnego w art. 3851-3853 stanowią implementację unijnego prawa i regulują zagadnienie klauzul abuzywnych zamieszczanych w umowach konsumenckich. Charakteryzująca dzisiejsze czasy powszechność i masowość obrotu gospodarczego sprzyja skłonności przedsiębiorców do konstruowania umów a także wzorców umownych w sposób niekorzystny i krzywdzący dla konsumenta. Profesjonaliści chcąc wykorzystać swoją przewagę ekonomiczną i informacyjną niejednokrotnie narzucają nieuczciwe warunki kształtujące relację zobowiązaniową z konsumentem. Celem tej pracy jest chęć dokładnego zaprezentowania polskich przepisów prawa cywilnego materialnego jak i procesowego odnoszących się do instytucji klauzul abuzywnych. Przedstawienie problemów i wątpliwości prawnych jakie narastają wokół tej instytucji oraz licznych rozbieżności interpretacyjnych mających istotny wpływ na jej funkcjonowanie stanowi sedno niniejszej pracy. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy aktualne przepisy prawa cywilnego w zakresie klauzul abuzywnych dają polskim konsumentom autentyczne narzędzie ochrony możliwe do zastosowania w praktyce i czy dzięki nim umowy zawierane są na rzeczywiście uczciwych warunkach.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.contributor.authorpl
Szatko, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kremer, Elżbieta - 129459
dc.contributor.reviewerpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:30:37Z
dc.date.available
2020-07-23T23:30:37Z
dc.date.submittedpl
2012-06-21
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-65231-67145
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178751
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
abusive clauses, standard contracts
dc.subject.plpl
klauzule abyzywne, wzorce umowne
dc.titlepl
Klauzule abuzywne na gruncie polskiego systemu prawnego
dc.title.alternativepl
Abusive clauses on the grounds of the Polish legal system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Wroclaw
6
Zambrów
3
Dublin
1
Gdynia
1
Jarosław
1
Krakow
1
Zakopane
1

No access

No Thumbnail Available