Celebryta - produkt: synergia w kształtowaniu wizerunku marki. Case study

master
dc.abstract.enThe aim of this master's thesis is to explain the image importance of choosing a celebrity for brand promotional activities based on advertisements for the product - Pepsi soft drink. For this purpose, existing data was reviewed and a number of studies in focus group were carried out. Presented thesis consists of theoretical part, description of the methodology and research as well as analysis of the results. The conducted research was based on the interpretivist paradigm.pl
dc.abstract.plPraca magisterska stara się wyjaśnić znaczenie wizerunkowe doboru celebryty do działań promocyjnych marki, na podstawie reklam produktu jakim jest napój gazowany Pepsi. W tym celu dokonano przeglądu danych zastanych, a także przeprowadzono szereg badań w grupie fokusowej. Praca składa się z części teoretycznej, opisu metodologii i przebiegu przeprowadzonych badań oraz analizy otrzymanych wyników. Badania zostały osadzone w paradygmacie interpretatywnym.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorBarańska, Marzenapl
dc.contributor.authorZając, Zofiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerPałasz, Michałpl
dc.date.accessioned2022-11-02T22:34:03Z
dc.date.available2022-11-02T22:34:03Z
dc.date.submitted2022-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediami i reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-160444-246729pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303197
dc.languagepolpl
dc.subject.encelebrity endorsement, brand image, celebrity, advertising, meaning transferpl
dc.subject.plcelebrity endorsement, wizerunek marki, celebryta, reklama, transmisja znaczeńpl
dc.titleCelebryta - produkt: synergia w kształtowaniu wizerunku marki. Case studypl
dc.title.alternativeCelebrity - product: synergy in shaping the brand image. Case studypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master's thesis is to explain the image importance of choosing a celebrity for brand promotional activities based on advertisements for the product - Pepsi soft drink. For this purpose, existing data was reviewed and a number of studies in focus group were carried out. Presented thesis consists of theoretical part, description of the methodology and research as well as analysis of the results. The conducted research was based on the interpretivist paradigm.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska stara się wyjaśnić znaczenie wizerunkowe doboru celebryty do działań promocyjnych marki, na podstawie reklam produktu jakim jest napój gazowany Pepsi. W tym celu dokonano przeglądu danych zastanych, a także przeprowadzono szereg badań w grupie fokusowej. Praca składa się z części teoretycznej, opisu metodologii i przebiegu przeprowadzonych badań oraz analizy otrzymanych wyników. Badania zostały osadzone w paradygmacie interpretatywnym.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.authorpl
Zając, Zofia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Pałasz, Michał
dc.date.accessioned
2022-11-02T22:34:03Z
dc.date.available
2022-11-02T22:34:03Z
dc.date.submittedpl
2022-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami i reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-160444-246729
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303197
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
celebrity endorsement, brand image, celebrity, advertising, meaning transfer
dc.subject.plpl
celebrity endorsement, wizerunek marki, celebryta, reklama, transmisja znaczeń
dc.titlepl
Celebryta - produkt: synergia w kształtowaniu wizerunku marki. Case study
dc.title.alternativepl
Celebrity - product: synergy in shaping the brand image. Case study
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Poznan
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections