Znaczenie wybranych kultów religijnych Chin prekonfucjańskich w konfucjanizmie

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this Bachelor Thesis is to describe chosen religious cults of the pre-confucian China and present their meaning and role in Confucianism. Cults such as cult of the ancestors and cult of Heaven were a core of the confucian doctrine and were an inseparable element of Confucius' teachings. This Thesis describes an outline of Chinese history, from the beginnings of Chinese civilization until Han dynasty, in which Confucianism became a state ideology. This Thesis also shows the origin of religious cults and presents the process of their development from Neolithic era until Zhou dynasty. The BA Thesis also proves how big of an influence have these cults had on confucian philosophy and how did Confucius and his continuators changed these cults. Finally, the Thesis shows how these religious cults, thanks to Confucianism, changed the everyday life of Chinese society of the past.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest opisanie wybranych starożytnych kultów religijnych Chin prekonfucjańskich i przedstawienie ich znaczenia oraz roli jaką pełniły w konfucjanizmie. Kulty takie jak kult Przodków oraz kult Nieba stanowiły trzon doktryny konfucjańskiej, były one nieodłącznym elementem nauczań Konfucjusza. W pracy przedstawiono zarys historii Chin od czasów najdawniejszych aż po dynastię Han, w której to konfucjanizm stał się ideologią państwową. W pracy opisano także pochodzenie kultów religijnych i przedstawiono proces ich rozwoju od czasów najdawniejszych aż do epoki, w której żył Konfucjusz. W pracy omówiono wpływ powyższych kultów na filozoficzno-religijny system konfucjański. Wykazano jakie zmiany wprowadził konfucjanizm do owych wierzeń, a także jak kulty te wpłynęły na kształtowanie się konfucjańskiej ideologii. Zwrócono również uwagę na to, jak owe starożytne wierzenia, za sprawą konfucjanizmu wpłynęły na życie codzienne społeczeństwa chińskiego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStrnad, Grażynapl
dc.contributor.authorSzczukiewicz, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStrnad, Grażynapl
dc.contributor.reviewerRynarzewska, Ewapl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:52:26Z
dc.date.available2020-07-27T11:52:26Z
dc.date.submitted2017-10-09pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-119320-198517pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224331
dc.languagepolpl
dc.subject.enconfucianism, pre-confucianism, ancient China, cults, religions, Ancestor worship, Cult of Heavenpl
dc.subject.plkonfucjanizm, prekonfucjanizm, starożytne Chiny, kulty, religie, kult przodków, kult Niebapl
dc.titleZnaczenie wybranych kultów religijnych Chin prekonfucjańskich w konfucjanizmiepl
dc.title.alternativeThe Meaning of Chosen Religious Cults of Pre-Confucian China in Confucianismpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this Bachelor Thesis is to describe chosen religious cults of the pre-confucian China and present their meaning and role in Confucianism. Cults such as cult of the ancestors and cult of Heaven were a core of the confucian doctrine and were an inseparable element of Confucius' teachings. This Thesis describes an outline of Chinese history, from the beginnings of Chinese civilization until Han dynasty, in which Confucianism became a state ideology. This Thesis also shows the origin of religious cults and presents the process of their development from Neolithic era until Zhou dynasty. The BA Thesis also proves how big of an influence have these cults had on confucian philosophy and how did Confucius and his continuators changed these cults. Finally, the Thesis shows how these religious cults, thanks to Confucianism, changed the everyday life of Chinese society of the past.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest opisanie wybranych starożytnych kultów religijnych Chin prekonfucjańskich i przedstawienie ich znaczenia oraz roli jaką pełniły w konfucjanizmie. Kulty takie jak kult Przodków oraz kult Nieba stanowiły trzon doktryny konfucjańskiej, były one nieodłącznym elementem nauczań Konfucjusza. W pracy przedstawiono zarys historii Chin od czasów najdawniejszych aż po dynastię Han, w której to konfucjanizm stał się ideologią państwową. W pracy opisano także pochodzenie kultów religijnych i przedstawiono proces ich rozwoju od czasów najdawniejszych aż do epoki, w której żył Konfucjusz. W pracy omówiono wpływ powyższych kultów na filozoficzno-religijny system konfucjański. Wykazano jakie zmiany wprowadził konfucjanizm do owych wierzeń, a także jak kulty te wpłynęły na kształtowanie się konfucjańskiej ideologii. Zwrócono również uwagę na to, jak owe starożytne wierzenia, za sprawą konfucjanizmu wpłynęły na życie codzienne społeczeństwa chińskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Strnad, Grażyna
dc.contributor.authorpl
Szczukiewicz, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Strnad, Grażyna
dc.contributor.reviewerpl
Rynarzewska, Ewa
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:52:26Z
dc.date.available
2020-07-27T11:52:26Z
dc.date.submittedpl
2017-10-09
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-119320-198517
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224331
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
confucianism, pre-confucianism, ancient China, cults, religions, Ancestor worship, Cult of Heaven
dc.subject.plpl
konfucjanizm, prekonfucjanizm, starożytne Chiny, kulty, religie, kult przodków, kult Nieba
dc.titlepl
Znaczenie wybranych kultów religijnych Chin prekonfucjańskich w konfucjanizmie
dc.title.alternativepl
The Meaning of Chosen Religious Cults of Pre-Confucian China in Confucianism
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Bartoszyce
1
Dorohucza
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Katowice
1
Korzenna
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available