Zastosowanie benchmarkingu w ocenie użyteczności repozytoriów instytucjonalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego

licenciate
dc.abstract.enOpen repositories of scientific resources create a great opportunity to promote science and to improve the research process. They make access to academic achievements of the university and studies about bothering issues much easier. They also reduce the financial and accessibility barriers. The purpose of this study is to check the condition of two polish institutional repositories runed by the highest ranked polish universities i.e. Jagiellonian University (RUJ) and University of Warsaw (RUW). The survey will be carried out using the benchmarking method. The institutional repositories were subjected to a comparative analysis in terms of usability and functionality. Although the survey have shown that the repositories are very different, both of them fulfil their role and are satisfactory for users. However they are not perfect and there is still room for improvement. In case of RUJ it’s about WCAG standards and in case of RUW the content is poor and the options for viewing the works have not been thought out well. Because of the significant variation between the two repositories it’s hard to point out the solutions which they could draw from each other.pl
dc.abstract.plOtwarte repozytoria zasobów naukowych są dobrym sposobem promocji nauki i jednocześnie szansą na usprawnienie procesów badawczych. Ułatwiają dostęp do dorobku naukowego uczelni oraz opracowań na temat nurtujących zagadnień. Redukują bariery finansowe i dostępności. Celem pracy jest sprawdzenie stanu dwóch polskich repozytoriów instytucjonalnych, działających przy najwyżej ocenianych w rankingach uczelni tj. Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ) i Uniwersytetu Warszawskiego (RUW). Badanie zostanie przeprowadzone metodą benchmarkingu. Repozytoria instytucjonalne zostały poddane analizie porównawczej pod względem użyteczności i funkcjonalności. Badania wykazały, że repozytoria są bardzo różne, mimo to oba spełniają swoje funkcje i są satysfakcjonujące dla użytkowników. Nie są to jednak przedsięwzięcia idealne i znajduje się w nich pole do poprawy. W przypadku RUJ są to standardy WCAG, natomiast w przypadku RUW uboga jest zawartość i nie do końca przemyślane zostały opcje przeglądania zdeponowanych dokumentów. Przez różną charakterystykę repozytoriów trudno wskazać rozwiązania, które mogłyby zaczerpnąć od siebie nawzajem.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJanuszko-Szakiel, Anetapl
dc.contributor.authorChacuś, Arturpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJanuszko-Szakiel, Anetapl
dc.contributor.reviewerPietruch-Reizes, Diana - 199871 pl
dc.date.accessioned2022-07-08T21:42:09Z
dc.date.available2022-07-08T21:42:09Z
dc.date.submitted2022-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-156616-276179pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295646
dc.languagepolpl
dc.subject.enBenchmarking, Repository of Jagiellonian University, Open Access, Repositories, University of Warsaw Repository.pl
dc.subject.plBenchmarking, Otwarty dostęp, Repozytorium, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego,pl
dc.titleZastosowanie benchmarkingu w ocenie użyteczności repozytoriów instytucjonalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiegopl
dc.title.alternativeApplication of benchmarking in the usability evaluation of institutional repositories of Jagiellonian University and University of Warsaw.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Open repositories of scientific resources create a great opportunity to promote science and to improve the research process. They make access to academic achievements of the university and studies about bothering issues much easier. They also reduce the financial and accessibility barriers. The purpose of this study is to check the condition of two polish institutional repositories runed by the highest ranked polish universities i.e. Jagiellonian University (RUJ) and University of Warsaw (RUW). The survey will be carried out using the benchmarking method. The institutional repositories were subjected to a comparative analysis in terms of usability and functionality. Although the survey have shown that the repositories are very different, both of them fulfil their role and are satisfactory for users. However they are not perfect and there is still room for improvement. In case of RUJ it’s about WCAG standards and in case of RUW the content is poor and the options for viewing the works have not been thought out well. Because of the significant variation between the two repositories it’s hard to point out the solutions which they could draw from each other.
dc.abstract.plpl
Otwarte repozytoria zasobów naukowych są dobrym sposobem promocji nauki i jednocześnie szansą na usprawnienie procesów badawczych. Ułatwiają dostęp do dorobku naukowego uczelni oraz opracowań na temat nurtujących zagadnień. Redukują bariery finansowe i dostępności. Celem pracy jest sprawdzenie stanu dwóch polskich repozytoriów instytucjonalnych, działających przy najwyżej ocenianych w rankingach uczelni tj. Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ) i Uniwersytetu Warszawskiego (RUW). Badanie zostanie przeprowadzone metodą benchmarkingu. Repozytoria instytucjonalne zostały poddane analizie porównawczej pod względem użyteczności i funkcjonalności. Badania wykazały, że repozytoria są bardzo różne, mimo to oba spełniają swoje funkcje i są satysfakcjonujące dla użytkowników. Nie są to jednak przedsięwzięcia idealne i znajduje się w nich pole do poprawy. W przypadku RUJ są to standardy WCAG, natomiast w przypadku RUW uboga jest zawartość i nie do końca przemyślane zostały opcje przeglądania zdeponowanych dokumentów. Przez różną charakterystykę repozytoriów trudno wskazać rozwiązania, które mogłyby zaczerpnąć od siebie nawzajem.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Januszko-Szakiel, Aneta
dc.contributor.authorpl
Chacuś, Artur
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Januszko-Szakiel, Aneta
dc.contributor.reviewerpl
Pietruch-Reizes, Diana - 199871
dc.date.accessioned
2022-07-08T21:42:09Z
dc.date.available
2022-07-08T21:42:09Z
dc.date.submittedpl
2022-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-156616-276179
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295646
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Benchmarking, Repository of Jagiellonian University, Open Access, Repositories, University of Warsaw Repository.
dc.subject.plpl
Benchmarking, Otwarty dostęp, Repozytorium, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego,
dc.titlepl
Zastosowanie benchmarkingu w ocenie użyteczności repozytoriów instytucjonalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego
dc.title.alternativepl
Application of benchmarking in the usability evaluation of institutional repositories of Jagiellonian University and University of Warsaw.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available