La imagen lingüística del cuerpo femenino en las revistas populares dirigidas a mujeres: Women´s Health Chile, Cosmopolitan España, Marie Claire España

master
dc.abstract.enThis study aims to determine the linguistic image of the female body in the popular women’s magazines. The present paper is based on the approach of Cultural Linguistic and the concept of the Linguistic Picture of the World which are described in the first chapter of the theoretical part of the thesis. The subsequent sections present different theories that consider the body a social construct and focus on the specificity of popular culture and popular press. The theoretical part consists a base for the analisis of the linguistic content of three magazines which allows to recreate the image of female corporality which arises from analised magazine’s discourse.pl
dc.abstract.otherEl presente estudio tiene por objetivo averiguar cuál es la imagen del cuerpo femenino reflejada en el lenguaje de la prensa popular dirigida a mujeres. El trabajo se inscribe en el marco de la lingüística cultural y la escuela de la imagen lingüística del mundo a las que está dedicado el primer capítulo de la parte teórica. Las siguientes presentan diferentes teorías que tratan el cuerpo como un constructo social y se fijan en la especificidad de la cultura y la prensa popular. La parte teórica constituye la base para el análisis del contenido lingüístico de tres revistas de carácter internacional que permite recrear la imagen de la corporeidad femenina que surge del discurso de las últimas.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie językowego obrazu ciała kobiety w prasie popularnej skierowanej do żeńskiej publiczności. Praca wpisuje się w nurt badań lingwistyki kulturowej oraz językowego obrazu świata, którym to poświęcony jest pierwszy rozdział części teoretycznej. W rozdziałach kolejnych przedstawiono wybór teorii traktujących ciało jako konstrukt społeczny oraz specyfikę kultury i prasy popularnej. Część teoretyczna stanowi podstawę analizy treści językowej trzech czasopism o charakterze międzynarodowym. Owa zawartość pozwala na odtworzenie językowego obrazu cielesności kobiety obecnego w dyskursie analizowanej prasy.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorStala, Ewa - 132050 pl
dc.contributor.authorWieczorek, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerStala, Ewa - 132050 pl
dc.contributor.reviewerWicherek, Marta - 132607 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:23:07Z
dc.date.available2020-07-27T04:23:07Z
dc.date.submitted2017-01-10pl
dc.fieldofstudyfilologia hiszpańskapl
dc.identifier.apddiploma-111782-142814pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217514
dc.languagespapl
dc.subject.enbody, linguistic picture of the world, cultural linguistic, popular presspl
dc.subject.othercuerpo, imagen lingüística del mundo, lingüística cultural, prensa popularpl
dc.subject.plciało, językowy obraz świata, lingwistyka kulturowa, prasa popularnapl
dc.titleLa imagen lingüística del cuerpo femenino en las revistas populares dirigidas a mujeres: Women´s Health Chile, Cosmopolitan España, Marie Claire Españapl
dc.title.alternativeJęzykowy obraz ciała kobiety w prasie popularnej skierowanej do żeńskiej publiczności: Women’s Heath Chile, Cosmopolitan España, Marie Claire Españapl
dc.title.alternativeLinguistic image of female body in the popular women’s magazines: Women’s Heath Chile, Cosmopolitan España, Marie Claire Españapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study aims to determine the linguistic image of the female body in the popular women’s magazines. The present paper is based on the approach of Cultural Linguistic and the concept of the Linguistic Picture of the World which are described in the first chapter of the theoretical part of the thesis. The subsequent sections present different theories that consider the body a social construct and focus on the specificity of popular culture and popular press. The theoretical part consists a base for the analisis of the linguistic content of three magazines which allows to recreate the image of female corporality which arises from analised magazine’s discourse.
dc.abstract.otherpl
El presente estudio tiene por objetivo averiguar cuál es la imagen del cuerpo femenino reflejada en el lenguaje de la prensa popular dirigida a mujeres. El trabajo se inscribe en el marco de la lingüística cultural y la escuela de la imagen lingüística del mundo a las que está dedicado el primer capítulo de la parte teórica. Las siguientes presentan diferentes teorías que tratan el cuerpo como un constructo social y se fijan en la especificidad de la cultura y la prensa popular. La parte teórica constituye la base para el análisis del contenido lingüístico de tres revistas de carácter internacional que permite recrear la imagen de la corporeidad femenina que surge del discurso de las últimas.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie językowego obrazu ciała kobiety w prasie popularnej skierowanej do żeńskiej publiczności. Praca wpisuje się w nurt badań lingwistyki kulturowej oraz językowego obrazu świata, którym to poświęcony jest pierwszy rozdział części teoretycznej. W rozdziałach kolejnych przedstawiono wybór teorii traktujących ciało jako konstrukt społeczny oraz specyfikę kultury i prasy popularnej. Część teoretyczna stanowi podstawę analizy treści językowej trzech czasopism o charakterze międzynarodowym. Owa zawartość pozwala na odtworzenie językowego obrazu cielesności kobiety obecnego w dyskursie analizowanej prasy.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Stala, Ewa - 132050
dc.contributor.authorpl
Wieczorek, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Stala, Ewa - 132050
dc.contributor.reviewerpl
Wicherek, Marta - 132607
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:23:07Z
dc.date.available
2020-07-27T04:23:07Z
dc.date.submittedpl
2017-01-10
dc.fieldofstudypl
filologia hiszpańska
dc.identifier.apdpl
diploma-111782-142814
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217514
dc.languagepl
spa
dc.subject.enpl
body, linguistic picture of the world, cultural linguistic, popular press
dc.subject.otherpl
cuerpo, imagen lingüística del mundo, lingüística cultural, prensa popular
dc.subject.plpl
ciało, językowy obraz świata, lingwistyka kulturowa, prasa popularna
dc.titlepl
La imagen lingüística del cuerpo femenino en las revistas populares dirigidas a mujeres: Women´s Health Chile, Cosmopolitan España, Marie Claire España
dc.title.alternativepl
Językowy obraz ciała kobiety w prasie popularnej skierowanej do żeńskiej publiczności: Women’s Heath Chile, Cosmopolitan España, Marie Claire España
dc.title.alternativepl
Linguistic image of female body in the popular women’s magazines: Women’s Heath Chile, Cosmopolitan España, Marie Claire España
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Madrid
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Seville
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available