Poziom opanowania ortografii u dzieci ośmioletnich po pierwszym roku nauki szkolnej

master
dc.abstract.enThis work is about the degree of knowledge how to use the ortography by the children who finished the first stage of school education. This work is focused on the action of writing which is in hand in the aspect of correctness of ortographic envolment. In this work there is description of writing and the process of writing. A big part of this work is concentrated on the terminology of mistake and error because to show a difference between these two concepts has a huge importance. The purpose of this composition was the attempt of find the mistakes which children do in the age of eight. The mistakes and errors which had shown during this work have a common a name ofdeviation from the ortographic forms. A big difficultness of making a difference between a mistake and an error is a reason why this terminology is used here. A common terminology is used because during the tests of ortography, children make any mistakes any errors. The next purpose of using this terminology was the quantitative of the incidence of deviations. Firsthy, it compared the mistakes and errors, and it showed the sort of errors which showed the most frequently and which mistakes and errors the children can't deal with. Secondly, the groups (experimental group and control group) participated in the examination were compared. Thanks of that the difference of writing and of knowledge of ortographic writimg at children who has the disorder of speech and at children who don't have this type of disoreder.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy poziomu opanowana ortografii przez dzieci, które ukończyły pierwszy rok edukacji szkolnej. Skupia się przede wszystkim wokół czynności pisania, rozpatrywanej w aspekcie poprawności ortograficznej zapisu. W pracy przedstawiony został pokrótce rozwój umiejętności pisania oraz sam proces pisania. Duża część pracy została również poświęcona samej terminologii błędu i pomyłki, ponieważ rozróżnienie tych dwóch pojęć jest niezwykle istotne. Celem pracy była próba wytypowania błędów, jakie popełniają dzieci w wieku ośmiu lat. Błędy oraz pomyłki, jakie pojawiły się w badanym materiale opatrzono wspólną nazwą "odchylenia od norm ortograficznych". Powodem zastosowania tej terminologii jest wyraźna trudność w różnicowaniu błędu i pomyłki, a ponieważ w dyktandach popełniano zarówno błędy, jak i pomyłki, dlatego postanowiono zastosować jedną wspólną terminologię. Kolejnym celem było porównanie ilościowe występujących odchyleń. Najpierw porównano kolejne błędy i pomyłki, co pokazało, jakiego rodzaju błędy pojawiały się najczęściej, a więc z jakimi regułami, zasadami nie radzą sobie dzieci. Kolejnym celem było porównanie grup uczestniczących w badaniu (grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej). Dzięki temu można dostrzec, jakie różnice w pisaniu, w opanowaniu ortograficznego pisma mają dzieci z zaburzeniami mowy i dzieci, których rozwój mowy przebiegał bez zaburzeń.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorSmoczyńska, Magdalena - 131944 pl
dc.contributor.authorOwanek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerHuget, Patrycja - 128358 pl
dc.contributor.reviewerSmoczyńska, Magdalena - 131944 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:11:24Z
dc.date.available2020-07-24T10:11:24Z
dc.date.submitted2012-10-17pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-68917-85019pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182114
dc.languagepolpl
dc.subject.enmistake, error, ortography, writing, disortographypl
dc.subject.plbłąd, pomyłka, ortografia, pisanie, dysortografiapl
dc.titlePoziom opanowania ortografii u dzieci ośmioletnich po pierwszym roku nauki szkolnejpl
dc.title.alternativeThe mistery of ortography in 8-year-olds after the first year of their school educationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is about the degree of knowledge how to use the ortography by the children who finished the first stage of school education. This work is focused on the action of writing which is in hand in the aspect of correctness of ortographic envolment. In this work there is description of writing and the process of writing. A big part of this work is concentrated on the terminology of mistake and error because to show a difference between these two concepts has a huge importance. The purpose of this composition was the attempt of find the mistakes which children do in the age of eight. The mistakes and errors which had shown during this work have a common a name ofdeviation from the ortographic forms. A big difficultness of making a difference between a mistake and an error is a reason why this terminology is used here. A common terminology is used because during the tests of ortography, children make any mistakes any errors. The next purpose of using this terminology was the quantitative of the incidence of deviations. Firsthy, it compared the mistakes and errors, and it showed the sort of errors which showed the most frequently and which mistakes and errors the children can't deal with. Secondly, the groups (experimental group and control group) participated in the examination were compared. Thanks of that the difference of writing and of knowledge of ortographic writimg at children who has the disorder of speech and at children who don't have this type of disoreder.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy poziomu opanowana ortografii przez dzieci, które ukończyły pierwszy rok edukacji szkolnej. Skupia się przede wszystkim wokół czynności pisania, rozpatrywanej w aspekcie poprawności ortograficznej zapisu. W pracy przedstawiony został pokrótce rozwój umiejętności pisania oraz sam proces pisania. Duża część pracy została również poświęcona samej terminologii błędu i pomyłki, ponieważ rozróżnienie tych dwóch pojęć jest niezwykle istotne. Celem pracy była próba wytypowania błędów, jakie popełniają dzieci w wieku ośmiu lat. Błędy oraz pomyłki, jakie pojawiły się w badanym materiale opatrzono wspólną nazwą "odchylenia od norm ortograficznych". Powodem zastosowania tej terminologii jest wyraźna trudność w różnicowaniu błędu i pomyłki, a ponieważ w dyktandach popełniano zarówno błędy, jak i pomyłki, dlatego postanowiono zastosować jedną wspólną terminologię. Kolejnym celem było porównanie ilościowe występujących odchyleń. Najpierw porównano kolejne błędy i pomyłki, co pokazało, jakiego rodzaju błędy pojawiały się najczęściej, a więc z jakimi regułami, zasadami nie radzą sobie dzieci. Kolejnym celem było porównanie grup uczestniczących w badaniu (grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej). Dzięki temu można dostrzec, jakie różnice w pisaniu, w opanowaniu ortograficznego pisma mają dzieci z zaburzeniami mowy i dzieci, których rozwój mowy przebiegał bez zaburzeń.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Smoczyńska, Magdalena - 131944
dc.contributor.authorpl
Owanek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Huget, Patrycja - 128358
dc.contributor.reviewerpl
Smoczyńska, Magdalena - 131944
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:11:24Z
dc.date.available
2020-07-24T10:11:24Z
dc.date.submittedpl
2012-10-17
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-68917-85019
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182114
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mistake, error, ortography, writing, disortography
dc.subject.plpl
błąd, pomyłka, ortografia, pisanie, dysortografia
dc.titlepl
Poziom opanowania ortografii u dzieci ośmioletnich po pierwszym roku nauki szkolnej
dc.title.alternativepl
The mistery of ortography in 8-year-olds after the first year of their school education
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Otwock
6
Kalety
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Dublin
1
Gdynia
1
Ostrowiec Świętokrzyski
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available