Zróżnicowanie ekonomiczne regionów w Polsce

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to show the economic diversity of regions in Poland, on the basis of sixteen provinces, which are the highest unit of territorial division of the country. The diversity of socio-economic development of regions is a common phenomenon that is the center of interest of the world of science, politics and ordinary people. Due to the validity and popularity of the research problem, it is the subject of this work.Local government plays an important role in social and economic life of the country. Taking an active, direct and indirect participation, it contributes to local and regional development of the region. Leading financial activities, local government units perform the imposed duties, which increases the value of a given region.The thesis made it possible to show the spatial diversity of the economic regions in Poland. The analysis showed that provinces of western Poland were characterized by the highest level of the regional development, whereas worse results were in the regions of eastern Poland.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest ukazanie zróżnicowania ekonomicznego regionów w Polsce, na podstawie szesnastu województw, będących najwyższą jednostką podziału terytorialnego kraju. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów jest zjawiskiem powszechnym, które stanowi centrum zainteresowania przedstawicieli świata nauki, polityki jak i zwykłych ludzi. Z uwagi na ważność oraz popularność problemu badawczego jest ono tematem niniejszej pracy.Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Biorąc czynny, bezpośredni i pośredni udział przyczynia się do rozwoju lokalnego i regionalnego danego regionu. Prowadząc działalność finansową jednostki samorządu terytorialnego realizują nałożone obowiązki, co powoduje wzrost wartości danego regionu.Dana praca umożliwiła ukazanie przestrzennego zróżnicowania ekonomicznego województw w Polsce. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że najwyższym poziomem rozwoju regionalnego charakteryzowały się województwa Polski zachodniej, gorsze wyniki notowały zaś regiony Polski wschodniej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.authorMagiera, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:56:34Z
dc.date.available2020-07-25T04:56:34Z
dc.date.submitted2014-10-23pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-91271-167904pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199478
dc.languagepolpl
dc.subject.endevelopment measure - local government - regional developmentpl
dc.subject.plmiary rozwoju - rozwój regionalny - samorząd terytorialnypl
dc.titleZróżnicowanie ekonomiczne regionów w Polscepl
dc.title.alternativeEconomic diversification of regions in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to show the economic diversity of regions in Poland, on the basis of sixteen provinces, which are the highest unit of territorial division of the country. The diversity of socio-economic development of regions is a common phenomenon that is the center of interest of the world of science, politics and ordinary people. Due to the validity and popularity of the research problem, it is the subject of this work.Local government plays an important role in social and economic life of the country. Taking an active, direct and indirect participation, it contributes to local and regional development of the region. Leading financial activities, local government units perform the imposed duties, which increases the value of a given region.The thesis made it possible to show the spatial diversity of the economic regions in Poland. The analysis showed that provinces of western Poland were characterized by the highest level of the regional development, whereas worse results were in the regions of eastern Poland.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest ukazanie zróżnicowania ekonomicznego regionów w Polsce, na podstawie szesnastu województw, będących najwyższą jednostką podziału terytorialnego kraju. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów jest zjawiskiem powszechnym, które stanowi centrum zainteresowania przedstawicieli świata nauki, polityki jak i zwykłych ludzi. Z uwagi na ważność oraz popularność problemu badawczego jest ono tematem niniejszej pracy.Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Biorąc czynny, bezpośredni i pośredni udział przyczynia się do rozwoju lokalnego i regionalnego danego regionu. Prowadząc działalność finansową jednostki samorządu terytorialnego realizują nałożone obowiązki, co powoduje wzrost wartości danego regionu.Dana praca umożliwiła ukazanie przestrzennego zróżnicowania ekonomicznego województw w Polsce. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że najwyższym poziomem rozwoju regionalnego charakteryzowały się województwa Polski zachodniej, gorsze wyniki notowały zaś regiony Polski wschodniej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.authorpl
Magiera, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:56:34Z
dc.date.available
2020-07-25T04:56:34Z
dc.date.submittedpl
2014-10-23
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-91271-167904
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199478
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
development measure - local government - regional development
dc.subject.plpl
miary rozwoju - rozwój regionalny - samorząd terytorialny
dc.titlepl
Zróżnicowanie ekonomiczne regionów w Polsce
dc.title.alternativepl
Economic diversification of regions in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Grudziądz
1

No access

No Thumbnail Available