Charakterystyka produktów reakcji aldehydu pikolinowego z pochodną maleonitrylu na centrum wolframowym

licenciate
dc.abstract.enThe reaction of picolinaldehyde with diaminomaleonitrile, both in the presence of the tungsten center and without this presence, was studied. A new polymorphic 5-cyano-2- (2-pyridine) -1- (2-pyridin-methyl) -1H-imidazol-4-acetamide-L1 was found and characterized. The single crystal structure of L1 was determined and described. The space group is P21/n with the cell parameters: a = 10,5857 (3), b = 7,1107 (2), c = 19,4831 (6) Ǻ, alpha = gamma = 90 °, betha = 95,167 (3) o. The synthesis of 2-amino-3 - [(E) - (2-pyridine) methylideneamino] -but-2-enedinitrile - L3 was also carried out and it was coordinated to the copper atom. It was found, that in conditions described in literature a mixture of L1 and L3-L2 is formed, this was used in synthesis of the nickel complex. Compounds L1 and L3 were used in analysis of the product formed in reaction between picolinic aldehyde and diaminomaleonitrile on tungsten center. All synthesized products were characterized including elemental analysis, IR spectra and Uv-Vis spectra. The Cu: ligand ratio was determined using Job's method. Copper(II) and nickel(II) complexes were isolated and characterized.pl
dc.abstract.plW pracy przebadano reakcję aldehydu pikolinowego z diaminomaleonitrylem zarówno w obecności centrum wolframowego jak i bez tej obecności. Została znaleziona i scharakteryzowana nowa odmiana polimorficzna 5-cyjano-2-(2-pirydyna)-1-(2-pirydyna-metyl)-1H-imidazol-4-acetamidu - L1. Wyznaczono strukturę rentgenograficzną na monokrysztale związku L1, który krystalizuje w grupie przestrzennej P21/n z parametrami komórki elementarnej a = 10.5857(3), b = 7.1107(2), c = 19.4831(6) Ǻ, alfa = gamma = 90o, beta = 95.167(3)o. Przeprowadzono też syntezę 2-amino-3-[(E)-(2-pirydyna)metylideneamino]-but-2-enedinytrylu - L3 i skoordynowano go do atomu miedzi. Wykazano, że w warunkach opisanych w literaturze powstaje mieszanina związków L1 i L3 - L2, którą wykorzystano do syntezy kompleksu z niklem. Uzyskane związki L1 i L3 posłużyły do analizy produktu reakcji aldehydu pikolinowego z diaminomaleonitrylem na centrum wolframowym i wykazano, że reakcja ta jest bardzo skomplikowana a produkty reakcji wymagają dalszych badań. Wszystkie uzyskane w pracy związki poddano analizie elementarnej, zmierzono ich widma IR, dla preparatu L1 wyznaczono strukturę na monokrysztale i wykonano pomiary spektroskopowe dla wybranych reakcji tworzenia kompleksów, w tym wyznaczono metodą Joba stosunek Cu : ligand oraz wyizolowano i scharakteryzowano kompleks miedzi z ligandem L3 oraz niklu z ligandem L2.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorSzklarzewicz, Janusz - 132237 pl
dc.contributor.authorZhloba, Nastassiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Janusz - 132237 pl
dc.contributor.reviewerWydro, Paweł - 132797 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:26:17Z
dc.date.available2020-07-27T22:26:17Z
dc.date.submitted2019-07-01pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-130644-172279pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233678
dc.languagepolpl
dc.subject.enPicolinic aldehyde, diaminomaleonitrile, Schiff base, cyano complex, triazafluorene, tungsten, molibden, copper, nickelpl
dc.subject.plAldehyd pikolinowy , diaminomaleonitryl , zasada Schiffa, cyjano kompleks , triazafluoren ,wolfram , molibden, miedź, nikielpl
dc.titleCharakterystyka produktów reakcji aldehydu pikolinowego z pochodną maleonitrylu na centrum wolframowympl
dc.title.alternativeCharacterization of the reaction product between picolinic aldehyde and diaminomaleonitrile on tungsten centerpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The reaction of picolinaldehyde with diaminomaleonitrile, both in the presence of the tungsten center and without this presence, was studied. A new polymorphic 5-cyano-2- (2-pyridine) -1- (2-pyridin-methyl) -1H-imidazol-4-acetamide-L1 was found and characterized. The single crystal structure of L1 was determined and described. The space group is P21/n with the cell parameters: a = 10,5857 (3), b = 7,1107 (2), c = 19,4831 (6) Ǻ, alpha = gamma = 90 °, betha = 95,167 (3) o. The synthesis of 2-amino-3 - [(E) - (2-pyridine) methylideneamino] -but-2-enedinitrile - L3 was also carried out and it was coordinated to the copper atom. It was found, that in conditions described in literature a mixture of L1 and L3-L2 is formed, this was used in synthesis of the nickel complex. Compounds L1 and L3 were used in analysis of the product formed in reaction between picolinic aldehyde and diaminomaleonitrile on tungsten center. All synthesized products were characterized including elemental analysis, IR spectra and Uv-Vis spectra. The Cu: ligand ratio was determined using Job's method. Copper(II) and nickel(II) complexes were isolated and characterized.
dc.abstract.plpl
W pracy przebadano reakcję aldehydu pikolinowego z diaminomaleonitrylem zarówno w obecności centrum wolframowego jak i bez tej obecności. Została znaleziona i scharakteryzowana nowa odmiana polimorficzna 5-cyjano-2-(2-pirydyna)-1-(2-pirydyna-metyl)-1H-imidazol-4-acetamidu - L1. Wyznaczono strukturę rentgenograficzną na monokrysztale związku L1, który krystalizuje w grupie przestrzennej P21/n z parametrami komórki elementarnej a = 10.5857(3), b = 7.1107(2), c = 19.4831(6) Ǻ, alfa = gamma = 90o, beta = 95.167(3)o. Przeprowadzono też syntezę 2-amino-3-[(E)-(2-pirydyna)metylideneamino]-but-2-enedinytrylu - L3 i skoordynowano go do atomu miedzi. Wykazano, że w warunkach opisanych w literaturze powstaje mieszanina związków L1 i L3 - L2, którą wykorzystano do syntezy kompleksu z niklem. Uzyskane związki L1 i L3 posłużyły do analizy produktu reakcji aldehydu pikolinowego z diaminomaleonitrylem na centrum wolframowym i wykazano, że reakcja ta jest bardzo skomplikowana a produkty reakcji wymagają dalszych badań. Wszystkie uzyskane w pracy związki poddano analizie elementarnej, zmierzono ich widma IR, dla preparatu L1 wyznaczono strukturę na monokrysztale i wykonano pomiary spektroskopowe dla wybranych reakcji tworzenia kompleksów, w tym wyznaczono metodą Joba stosunek Cu : ligand oraz wyizolowano i scharakteryzowano kompleks miedzi z ligandem L3 oraz niklu z ligandem L2.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Szklarzewicz, Janusz - 132237
dc.contributor.authorpl
Zhloba, Nastassia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Janusz - 132237
dc.contributor.reviewerpl
Wydro, Paweł - 132797
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:26:17Z
dc.date.available
2020-07-27T22:26:17Z
dc.date.submittedpl
2019-07-01
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-130644-172279
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233678
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Picolinic aldehyde, diaminomaleonitrile, Schiff base, cyano complex, triazafluorene, tungsten, molibden, copper, nickel
dc.subject.plpl
Aldehyd pikolinowy , diaminomaleonitryl , zasada Schiffa, cyjano kompleks , triazafluoren ,wolfram , molibden, miedź, nikiel
dc.titlepl
Charakterystyka produktów reakcji aldehydu pikolinowego z pochodną maleonitrylu na centrum wolframowym
dc.title.alternativepl
Characterization of the reaction product between picolinic aldehyde and diaminomaleonitrile on tungsten center
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available