Globalization, Collective Consciousness and the Revitalization of Tradition: Attitudes toward Food Consumption in the Polish Third Republic.

Globalization, Collective Consciousness and the Revitalization of Tradition: Attitudes toward Food Consumption in the Polish Third Republic.

master
dc.abstract.enThe fall of Communism in Central and Eastern European countries led to dramatic economic and social change. Former Soviet-bloc nations (in the case of this thesis, Poland) opened up to globalizing forces which ushered in a number of multinational businesses, media and exposure to “Western” lifestyles. This study explores Polish collective consciousness and feelings of cultural/national identity via the conduit of food. Although many academics consider globalization as a culturally destructive force, Polish cuisine serves as a common source of national pride, which arguably is impervious to obliteration. Chapter One describes basic sociological framework in regard to globalization and related concepts, as a means of showcasing food through a sociological lens. Chapter Two reviews Polish food procurement during and after the communist regime, in order to compare and contrast significant social/cultural change. Following historical accounts, advertising techniques and narratives utilized by multinational corporations to serve the Polish community are illustrated. Chapter Three explores the power of cultural/national pride and food through a series of eleven interviews and a survey of 150 Polish students. The third chapter also considers dining traditions of the pre-WWII past and Soviet-era “third places” as reinvented for the modern, globalized society. Furthermore, nationalistic-style campaigns for buying local, as well as the anti-globalization Slow Food movement in Poland are analyzed in an attempt to synthesize history with sociological concepts and cultural narratives in order to understand current Polish attitudes toward maintaining Polish traditions expressed via food consumption practices.pl
dc.abstract.plUpadek komunizmu w Europie Środkowej i krajów Europy Wschodniej doprowadził do dramatycznych zmian gospodarczych i społecznych. Byłego bloku sowieckiego krajów (w przypadku tej pracy, Polska) otwarcie na globalizującym sił, które zapoczątkowała w wielu międzynarodowych firm, mediów, oraz narażenie na "zachodnim" stylu życia. To badanie bada polską świadomość zbiorową i poczucie tożsamości kulturowej / krajowych przez kanał żywności. Choć wielu naukowców uważają globalizację jako siły niszczącej kulturowo, polska kuchnia służy jako wspólnego źródła dumy narodowej, która zapewne jest odporny na zatarcia. Rozdział pierwszy opisuje podstawowe socjologiczne ramy w odniesieniu do globalizacji i związanej z nimi pojęć, jako środek wystawiających żywności poprzez socjologicznego obiektywu. Rozdział Dwie opinie polskich zamówień jedzenie w trakcie i po PRL, aby porównać i znaczące społeczne / kulturowe zmiany. Po historycznych, technik reklamowych i narracji wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje służyć polskiej społeczności są ilustrowane. Rozdział trzeci bada siłę kulturalnej / dumy narodowej i żywności poprzez serię jedenastu wywiadów i ankieta na 150 polskich studentów.Rozdział trzeci uważa także tradycje kulinarne przedwojennej przeszłości i sowieckich "trzeciego miejsca", jak odkrywać dla nowoczesnego, społeczeństwa globalnego. Ponadto, nacjonalistyczna stylu kampanie dotyczące zakupu lokalnych, jak i anty-globalizacja ruchu Slow Food w Polsce analizowane są w próbie syntezy historii z socjologicznych koncepcji i narracjami kulturowymi, aby zrozumieć obecne polskie postawy wobec utrzymanie polskich tradycji wyraża się poprzez żywność praktyk konsumpcyjnych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorRobson, Garry - 199785 pl
dc.contributor.authorChmiel, Laurenpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerVaughan, Patrick - 132497 pl
dc.contributor.reviewerRobson, Garry - 199785 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:05:58Z
dc.date.available2020-07-24T11:05:58Z
dc.date.submitted2012-09-25pl
dc.fieldofstudystudia transatlantyckiepl
dc.identifier.apddiploma-69815-136480pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182961
dc.languageengpl
dc.subject.englobalization, collective consciousness, Polish cuisine, identity, tradition, cultural narratives, McDonaldizationpl
dc.subject.plglobalizacja, zbiorowa świadomość, Kuchnia Polska, tożsamość, tradycja, kulturowe narracje, McDonaldizationpl
dc.titleGlobalization, Collective Consciousness and the Revitalization of Tradition: Attitudes toward Food Consumption in the Polish Third Republic.pl
dc.titleGlobalization, Collective Consciousness and the Revitalization of Tradition: Attitudes toward Food Consumption in the Polish Third Republic.pl
dc.title.alternativeGlobalizacja, Świadomości Zbiorowej i Rewitalizacja Tradycji: Postawy Wobec Konsumpcji Żywności w III Rzeczypospolitej Polskiejpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The fall of Communism in Central and Eastern European countries led to dramatic economic and social change. Former Soviet-bloc nations (in the case of this thesis, Poland) opened up to globalizing forces which ushered in a number of multinational businesses, media and exposure to “Western” lifestyles. This study explores Polish collective consciousness and feelings of cultural/national identity via the conduit of food. Although many academics consider globalization as a culturally destructive force, Polish cuisine serves as a common source of national pride, which arguably is impervious to obliteration. Chapter One describes basic sociological framework in regard to globalization and related concepts, as a means of showcasing food through a sociological lens. Chapter Two reviews Polish food procurement during and after the communist regime, in order to compare and contrast significant social/cultural change. Following historical accounts, advertising techniques and narratives utilized by multinational corporations to serve the Polish community are illustrated. Chapter Three explores the power of cultural/national pride and food through a series of eleven interviews and a survey of 150 Polish students. The third chapter also considers dining traditions of the pre-WWII past and Soviet-era “third places” as reinvented for the modern, globalized society. Furthermore, nationalistic-style campaigns for buying local, as well as the anti-globalization Slow Food movement in Poland are analyzed in an attempt to synthesize history with sociological concepts and cultural narratives in order to understand current Polish attitudes toward maintaining Polish traditions expressed via food consumption practices.
dc.abstract.plpl
Upadek komunizmu w Europie Środkowej i krajów Europy Wschodniej doprowadził do dramatycznych zmian gospodarczych i społecznych. Byłego bloku sowieckiego krajów (w przypadku tej pracy, Polska) otwarcie na globalizującym sił, które zapoczątkowała w wielu międzynarodowych firm, mediów, oraz narażenie na "zachodnim" stylu życia. To badanie bada polską świadomość zbiorową i poczucie tożsamości kulturowej / krajowych przez kanał żywności. Choć wielu naukowców uważają globalizację jako siły niszczącej kulturowo, polska kuchnia służy jako wspólnego źródła dumy narodowej, która zapewne jest odporny na zatarcia. Rozdział pierwszy opisuje podstawowe socjologiczne ramy w odniesieniu do globalizacji i związanej z nimi pojęć, jako środek wystawiających żywności poprzez socjologicznego obiektywu. Rozdział Dwie opinie polskich zamówień jedzenie w trakcie i po PRL, aby porównać i znaczące społeczne / kulturowe zmiany. Po historycznych, technik reklamowych i narracji wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje służyć polskiej społeczności są ilustrowane. Rozdział trzeci bada siłę kulturalnej / dumy narodowej i żywności poprzez serię jedenastu wywiadów i ankieta na 150 polskich studentów.Rozdział trzeci uważa także tradycje kulinarne przedwojennej przeszłości i sowieckich "trzeciego miejsca", jak odkrywać dla nowoczesnego, społeczeństwa globalnego. Ponadto, nacjonalistyczna stylu kampanie dotyczące zakupu lokalnych, jak i anty-globalizacja ruchu Slow Food w Polsce analizowane są w próbie syntezy historii z socjologicznych koncepcji i narracjami kulturowymi, aby zrozumieć obecne polskie postawy wobec utrzymanie polskich tradycji wyraża się poprzez żywność praktyk konsumpcyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Robson, Garry - 199785
dc.contributor.authorpl
Chmiel, Lauren
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Vaughan, Patrick - 132497
dc.contributor.reviewerpl
Robson, Garry - 199785
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:05:58Z
dc.date.available
2020-07-24T11:05:58Z
dc.date.submittedpl
2012-09-25
dc.fieldofstudypl
studia transatlantyckie
dc.identifier.apdpl
diploma-69815-136480
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182961
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
globalization, collective consciousness, Polish cuisine, identity, tradition, cultural narratives, McDonaldization
dc.subject.plpl
globalizacja, zbiorowa świadomość, Kuchnia Polska, tożsamość, tradycja, kulturowe narracje, McDonaldization
dc.titlepl
Globalization, Collective Consciousness and the Revitalization of Tradition: Attitudes toward Food Consumption in the Polish Third Republic.
dc.titlepl
Globalization, Collective Consciousness and the Revitalization of Tradition: Attitudes toward Food Consumption in the Polish Third Republic.
dc.title.alternativepl
Globalizacja, Świadomości Zbiorowej i Rewitalizacja Tradycji: Postawy Wobec Konsumpcji Żywności w III Rzeczypospolitej Polskiej
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Łańcut
2
Biała Podlaska
1
Ruda Śląska
1

No access

No Thumbnail Available