Życie religijne polskich karaimów na początku XXI wieku

licenciate
dc.abstract.enKaraims are the smallest ethnic and religious minority in Poland. They inhabit Poland for over seven centuries. Strong scattered across the country and assimilation which is still continued have a significant impact on the religious life of Karaims in the early 21st c.The aim of the study was to characterize the group from the moment of inception of Karaimism to modern times on Polish lands. Based on the interviews with Karaim minority members, there was developed a map presenting current Karaim’s place of residence in Poland and an attempt was made to estimate their numbers. The greatest attention was paid to the issues related with religious life of Karaims in the early 21st c. In addition, efforts were made to identify the factors that may in the future decide to preserve the religious tradition among members of the Karaim community in Poland. In the study there were extracted both desk and field researches. As part of desk researches there was made an analysis about Karaims. As part of field researches there were conducted questionnaire interviews with members of Karaim’s group. On April this year Anna Sulimowicz gave an interview on Skype. Then on the second part of May there were conducted an interview with a granddaughter of the last hazzan in Poland – Mariola Abkowicz. Based on the information obtained through the interviews there was developed a drawing presenting the actual distribution of Karaims in Poland. Based on the interviews and studies was characterized a religious life of Karaims at the beginning of 21st c. A small number of the group and strong spatial dispersion hinder Karaims from preserving of their religious practices. Nevertheless, the members of Karaim’s community attempt to organize meetings for deepening their ties and strengthening religious life. It is estimated that observed in recent years, mobilization of socio-cultural life may be an important factor that will determine the future behaviour of the cultural identity of Polish Karaims.pl
dc.abstract.plKaraimi stanowią najmniej liczną grupę etniczną i religijną w Polsce. Zamieszkują oni tereny Rzeczpospolitej od ponad siedmiu wieków. Silna dekoncentracja przestrzenna oraz postępujące procesy asymilacji z ludnością polską znacząco wpłynęły na przemiany życia religijnego członków badanej społeczności. Celem pracy była charakterystyka mniejszości karaimskiej obejmująca okres od powstania religii karaimskiej aż do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielkami mniejszości karaimskiej opracowano mapę przedstawiającą aktualne miejsca zamieszkania Karaimów w Polsce oraz podjęto próbę oszacowania ich liczebności. Najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z przemianami życia religijnego Karaimów polskich na początku XXI w. Dodatkowo starano się określić czynniki, które mogą w przyszłości zadecydować o zachowaniu tradycji religijnej wśród członków społeczności karaimskiej w Polsce. W pracy wykorzystano kameralne i terenowe metody badań. W ramach prac kameralnych dokonano analizy opracowań dotyczących problematyki karaimskiej. W zakresie badań terenowych przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe z osobami związanymi z mniejszością karaimską w Polsce. W kwietniu bieżącego roku za pośrednictwem komunikatora Skype wywiadu udzieliła mgr Anna Sulimowicz, z kolei w drugiej połowie maja 2015 r. został przeprowadzony wywiad z wnuczką ostatniego polskiego hazzana mgr Mariolą Abkowicz. W oparciu o uzyskane informacje opracowano rycinę przedstawiającą przestrzenne rozmieszczenie mniejszości karaimskiej w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz analizy dostępnych opracowań dokonano charakterystyki życia religijnego Karaimów polskich na początku XXI w. Mała liczebność wspólnoty karaimskiej oraz silna dekoncentracja przestrzenna w znacznym stopniu utrudniają kultywowanie praktyk religijnych. Niemniej jednak członkowie wspólnoty karaimskiej starają się samodzielnie organizować spotkania mające służyć pogłębianiu więzi wewnątrzwspólnotowych oraz umacnianiu życia religijnego. Ocenia się, iż obserwowana w ostatnich latach aktywizacja życia społeczno-kulturalnego może stanowić istotny czynnik, który w przyszłości zadecyduje o zachowaniu odrębności kulturowej polskich Karaimów.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorBilska-Wodecka, Elżbieta - 127342 pl
dc.contributor.authorWoldan, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerSołjan, Izabela - 131994 pl
dc.contributor.reviewerBilska-Wodecka, Elżbieta - 127342 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:05:35Z
dc.date.available2020-07-26T15:05:35Z
dc.date.submitted2015-07-14pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-98112-159988pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205452
dc.languagepolpl
dc.subject.enKaraims, Karaimism, ethnic minority, religious minoritypl
dc.subject.plKaraimi, karaimizm, mniejszość etniczna, mniejszość religijnapl
dc.titleŻycie religijne polskich karaimów na początku XXI wiekupl
dc.title.alternativeThe religious life of Karaims at the beginning of the 21st c.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Karaims are the smallest ethnic and religious minority in Poland. They inhabit Poland for over seven centuries. Strong scattered across the country and assimilation which is still continued have a significant impact on the religious life of Karaims in the early 21st c.The aim of the study was to characterize the group from the moment of inception of Karaimism to modern times on Polish lands. Based on the interviews with Karaim minority members, there was developed a map presenting current Karaim’s place of residence in Poland and an attempt was made to estimate their numbers. The greatest attention was paid to the issues related with religious life of Karaims in the early 21st c. In addition, efforts were made to identify the factors that may in the future decide to preserve the religious tradition among members of the Karaim community in Poland. In the study there were extracted both desk and field researches. As part of desk researches there was made an analysis about Karaims. As part of field researches there were conducted questionnaire interviews with members of Karaim’s group. On April this year Anna Sulimowicz gave an interview on Skype. Then on the second part of May there were conducted an interview with a granddaughter of the last hazzan in Poland – Mariola Abkowicz. Based on the information obtained through the interviews there was developed a drawing presenting the actual distribution of Karaims in Poland. Based on the interviews and studies was characterized a religious life of Karaims at the beginning of 21st c. A small number of the group and strong spatial dispersion hinder Karaims from preserving of their religious practices. Nevertheless, the members of Karaim’s community attempt to organize meetings for deepening their ties and strengthening religious life. It is estimated that observed in recent years, mobilization of socio-cultural life may be an important factor that will determine the future behaviour of the cultural identity of Polish Karaims.
dc.abstract.plpl
Karaimi stanowią najmniej liczną grupę etniczną i religijną w Polsce. Zamieszkują oni tereny Rzeczpospolitej od ponad siedmiu wieków. Silna dekoncentracja przestrzenna oraz postępujące procesy asymilacji z ludnością polską znacząco wpłynęły na przemiany życia religijnego członków badanej społeczności. Celem pracy była charakterystyka mniejszości karaimskiej obejmująca okres od powstania religii karaimskiej aż do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielkami mniejszości karaimskiej opracowano mapę przedstawiającą aktualne miejsca zamieszkania Karaimów w Polsce oraz podjęto próbę oszacowania ich liczebności. Najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z przemianami życia religijnego Karaimów polskich na początku XXI w. Dodatkowo starano się określić czynniki, które mogą w przyszłości zadecydować o zachowaniu tradycji religijnej wśród członków społeczności karaimskiej w Polsce. W pracy wykorzystano kameralne i terenowe metody badań. W ramach prac kameralnych dokonano analizy opracowań dotyczących problematyki karaimskiej. W zakresie badań terenowych przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe z osobami związanymi z mniejszością karaimską w Polsce. W kwietniu bieżącego roku za pośrednictwem komunikatora Skype wywiadu udzieliła mgr Anna Sulimowicz, z kolei w drugiej połowie maja 2015 r. został przeprowadzony wywiad z wnuczką ostatniego polskiego hazzana mgr Mariolą Abkowicz. W oparciu o uzyskane informacje opracowano rycinę przedstawiającą przestrzenne rozmieszczenie mniejszości karaimskiej w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz analizy dostępnych opracowań dokonano charakterystyki życia religijnego Karaimów polskich na początku XXI w. Mała liczebność wspólnoty karaimskiej oraz silna dekoncentracja przestrzenna w znacznym stopniu utrudniają kultywowanie praktyk religijnych. Niemniej jednak członkowie wspólnoty karaimskiej starają się samodzielnie organizować spotkania mające służyć pogłębianiu więzi wewnątrzwspólnotowych oraz umacnianiu życia religijnego. Ocenia się, iż obserwowana w ostatnich latach aktywizacja życia społeczno-kulturalnego może stanowić istotny czynnik, który w przyszłości zadecyduje o zachowaniu odrębności kulturowej polskich Karaimów.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Bilska-Wodecka, Elżbieta - 127342
dc.contributor.authorpl
Woldan, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Sołjan, Izabela - 131994
dc.contributor.reviewerpl
Bilska-Wodecka, Elżbieta - 127342
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:05:35Z
dc.date.available
2020-07-26T15:05:35Z
dc.date.submittedpl
2015-07-14
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-98112-159988
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205452
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Karaims, Karaimism, ethnic minority, religious minority
dc.subject.plpl
Karaimi, karaimizm, mniejszość etniczna, mniejszość religijna
dc.titlepl
Życie religijne polskich karaimów na początku XXI wieku
dc.title.alternativepl
The religious life of Karaims at the beginning of the 21st c.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Krosno
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available