Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane

master
dc.abstract.enIntroduction: Multiple sclerosis is one of the most common neurological disease in the world. Through the study of quality of life can be evaluated neurological symptoms and the effectiveness of treatment.Aim: The aim of this study was to assessment the quality of life of patients with multiple sclerosis. Material and methods: From July to September 2011 studied 50 people with multiple sclerosis. To collected the sociodemographic data used questionnaire and to evaluated quality of life specific scale: Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29).Results: Multiple sclerosis reduces the quality of life in physical and psychological area. Quality of life decreases with duration of illness. Women have worse quality of life in psychological area. The quality of life depends from work activity.pl
dc.abstract.plWstęp: Stwardnienie rozsiane jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób neurologicznych na świecie. Poprzez badanie jakości życia można ocenić nasilenie objawów neurologicznych oraz skuteczność stosowanego leczenia. Cel pracy: Celem pracy była ocena jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane.Materiał i metoda: Od lipca do września 2011r. przebadano 50 osób chorych na stwardnienie rozsiane. Do zebrania danych socjodemograficznych wykorzystano kwestionariusz ankiety, do oceny jakości życia wystandaryzowane narzędzie badawcze: Skalę MSIS-29.Wyniki badań: Stwardnienie rozsiane pogarsza jakość życia w obszarze fizycznym i psychologicznym. Jakość życia obniża się wraz z czasem trwania choroby. Kobiety mają gorszą jakość życia w aspekcie psychologicznym. Jakość życia zależy od aktywności zawodowej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKózka, Maria - 200551 pl
dc.contributor.authorMoskwa, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 129894 pl
dc.contributor.reviewerKózka, Maria - 200551 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:10:10Z
dc.date.available2020-07-20T17:10:10Z
dc.date.submitted2011-09-27pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-60111-49630pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173738
dc.languagepolpl
dc.subject.enMultiple Sclerosis, Quality of life, MSIS-29pl
dc.subject.plStwardnienie rozsiane, Jakość życia, Skala MSIS-29pl
dc.titleJakość życia chorych na stwardnienie rozsianepl
dc.title.alternativeQuality of life of patients with Multiple Sclerosispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Multiple sclerosis is one of the most common neurological disease in the world. Through the study of quality of life can be evaluated neurological symptoms and the effectiveness of treatment.Aim: The aim of this study was to assessment the quality of life of patients with multiple sclerosis. Material and methods: From July to September 2011 studied 50 people with multiple sclerosis. To collected the sociodemographic data used questionnaire and to evaluated quality of life specific scale: Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29).Results: Multiple sclerosis reduces the quality of life in physical and psychological area. Quality of life decreases with duration of illness. Women have worse quality of life in psychological area. The quality of life depends from work activity.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Stwardnienie rozsiane jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób neurologicznych na świecie. Poprzez badanie jakości życia można ocenić nasilenie objawów neurologicznych oraz skuteczność stosowanego leczenia. Cel pracy: Celem pracy była ocena jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane.Materiał i metoda: Od lipca do września 2011r. przebadano 50 osób chorych na stwardnienie rozsiane. Do zebrania danych socjodemograficznych wykorzystano kwestionariusz ankiety, do oceny jakości życia wystandaryzowane narzędzie badawcze: Skalę MSIS-29.Wyniki badań: Stwardnienie rozsiane pogarsza jakość życia w obszarze fizycznym i psychologicznym. Jakość życia obniża się wraz z czasem trwania choroby. Kobiety mają gorszą jakość życia w aspekcie psychologicznym. Jakość życia zależy od aktywności zawodowej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kózka, Maria - 200551
dc.contributor.authorpl
Moskwa, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 129894
dc.contributor.reviewerpl
Kózka, Maria - 200551
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:10:10Z
dc.date.available
2020-07-20T17:10:10Z
dc.date.submittedpl
2011-09-27
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-60111-49630
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173738
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Multiple Sclerosis, Quality of life, MSIS-29
dc.subject.plpl
Stwardnienie rozsiane, Jakość życia, Skala MSIS-29
dc.titlepl
Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane
dc.title.alternativepl
Quality of life of patients with Multiple Sclerosis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
69
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Lodz
10
Krakow
8
Wieliszew
3
Wroclaw
3
Busko-Zdrój
2
Ciechanki Krzesimowskie
2
Gmina Strzelin
2
Nowa Deba
2
Radom
2

No access

No Thumbnail Available