ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

master
dc.abstract.enThe master's thesis describes the project portfolio management in non-governmental organizations. The main objective was to describe whether the two polish associations have project portfolios, how they manage them, using what tools and how the organizational structure supports this process. The author used both books and recent scientific papers as the bibliographic materials. The research was conducted mainly using qualitative methods and allowed to draw conclusions. Both associations have project portfolios. They manage it at different levels, using rather some elements of this method.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest tematyce zarządzania portfelem projektów w organizacjach pozarządowych. Jej celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czy dwa krakowskie stowarzyszenia posiadają portfele projektów, w jaki sposób nimi zarządzają, jakie narzędzia wykorzystują oraz w jaki sposób struktura organizacyjna wspiera ten proces. W materiałach bibliograficznych wykorzystano zarówno pozycje książkowe, jak i najnowsze artykuły naukowe. Badania zostały przeprowadzone głównie za pomocą metod jakościowych i pozwoliły na wyciągnięcie wniosków. Stwierdzono, że obie badane organizacje posiadają portfel projektów. W różnym stopniu jednak nim zarządzają, wykorzystując raczej poszczególne elementy tej metody.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.contributor.authorGrzechnik, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBatko, Roman - 161416 pl
dc.contributor.reviewerPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:14:27Z
dc.date.available2020-07-24T06:14:27Z
dc.date.submitted2012-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-65737-134696pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179240
dc.languagepolpl
dc.subject.enNON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION – PROJECT – PORTFOLIO - MANAGEMENTpl
dc.subject.plORGANIZACJA POZARZĄDOWA – PROJEKT – PORTFEL – ZARZĄDZANIEpl
dc.titleZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCHpl
dc.title.alternativePROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONSpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis describes the project portfolio management in non-governmental organizations. The main objective was to describe whether the two polish associations have project portfolios, how they manage them, using what tools and how the organizational structure supports this process. The author used both books and recent scientific papers as the bibliographic materials. The research was conducted mainly using qualitative methods and allowed to draw conclusions. Both associations have project portfolios. They manage it at different levels, using rather some elements of this method.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest tematyce zarządzania portfelem projektów w organizacjach pozarządowych. Jej celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czy dwa krakowskie stowarzyszenia posiadają portfele projektów, w jaki sposób nimi zarządzają, jakie narzędzia wykorzystują oraz w jaki sposób struktura organizacyjna wspiera ten proces. W materiałach bibliograficznych wykorzystano zarówno pozycje książkowe, jak i najnowsze artykuły naukowe. Badania zostały przeprowadzone głównie za pomocą metod jakościowych i pozwoliły na wyciągnięcie wniosków. Stwierdzono, że obie badane organizacje posiadają portfel projektów. W różnym stopniu jednak nim zarządzają, wykorzystując raczej poszczególne elementy tej metody.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.contributor.authorpl
Grzechnik, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Batko, Roman - 161416
dc.contributor.reviewerpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:14:27Z
dc.date.available
2020-07-24T06:14:27Z
dc.date.submittedpl
2012-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-65737-134696
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179240
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION – PROJECT – PORTFOLIO - MANAGEMENT
dc.subject.plpl
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA – PROJEKT – PORTFEL – ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH
dc.title.alternativepl
PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Katowice
2
Rajcza
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available