Pomiędzy reportażem a literaturą. Fikcja, autobiografia i literackość w utworach Ryszarda Kapuścińskiego i Andrzeja Stasiuka

master
dc.abstract.enWork is a comparison of reports of Ryszard Kapuscinski and Andrzej Stasiuk. An analysis of the changes that are seen in their songs, which is a new definition of reportage. The main directions of change was adding elements of the essay as well as the growing importance of copyright comments, which took place somewhat strict documentary. Autobiography and its elements occupy an important place in the coverages above mentioned authors, determine the direction of evolution of the species and is an important issue in the modern reportage in general. Fiction as well as the creation of copyright vision is a very important issue, because with this type of author's literary games did not give a clear picture of reality, adding at the same time the message texts.pl
dc.abstract.plPraca jest porównaniem reportaży Ryszarda Kapuścińskiego i Andrzeja Stasiuka. Przeprowadzono analizę zmian, które są widoczne w ich utworach, przez co powstała nowa definicja reportażu. Głównymi kierunkami przemian była eseizacja literatury faktu a także rosnące znaczenie autorskich komentarzy, które zajęły poniekąd miejsce ścisłego dokumentalizmu. Autobiografia i jej elementy zajmują ważne miejsce w reportażach wyżej wymienionych autorów, wyznaczają kierunek ewolucji gatunku i są istotnym zagadnieniem w nowoczesnym reportażu w ogóle. Fikcja a także sposób kreowania autorskich wizji są bardzo ważnym problemem, gdyż dzięki tego typu chwytom autorzy nie dają jednoznacznego obrazu rzeczywistości, wzbogacając jednocześnie przesłanie tekstów.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorMroczkowska-Brand, Katarzyna - 130777 pl
dc.contributor.authorMarzec, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerSokalska, Małgorzata - 147950 pl
dc.contributor.reviewerMroczkowska-Brand, Katarzyna - 130777 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:17:37Z
dc.date.available2020-07-24T19:17:37Z
dc.date.submitted2013-10-18pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-78111-95681pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190554
dc.languagepolpl
dc.subject.enreportage, fiction, autobiography, nonfictionpl
dc.subject.plreportaż, fikcja, autobiografia, literatura faktupl
dc.titlePomiędzy reportażem a literaturą. Fikcja, autobiografia i literackość w utworach Ryszarda Kapuścińskiego i Andrzeja Stasiukapl
dc.title.alternativeBetween reportage and literature. Fiction, autobiography and literary character in the works of Ryszard Kapuscinski and Andrzej Stasiukpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Work is a comparison of reports of Ryszard Kapuscinski and Andrzej Stasiuk. An analysis of the changes that are seen in their songs, which is a new definition of reportage. The main directions of change was adding elements of the essay as well as the growing importance of copyright comments, which took place somewhat strict documentary. Autobiography and its elements occupy an important place in the coverages above mentioned authors, determine the direction of evolution of the species and is an important issue in the modern reportage in general. Fiction as well as the creation of copyright vision is a very important issue, because with this type of author's literary games did not give a clear picture of reality, adding at the same time the message texts.
dc.abstract.plpl
Praca jest porównaniem reportaży Ryszarda Kapuścińskiego i Andrzeja Stasiuka. Przeprowadzono analizę zmian, które są widoczne w ich utworach, przez co powstała nowa definicja reportażu. Głównymi kierunkami przemian była eseizacja literatury faktu a także rosnące znaczenie autorskich komentarzy, które zajęły poniekąd miejsce ścisłego dokumentalizmu. Autobiografia i jej elementy zajmują ważne miejsce w reportażach wyżej wymienionych autorów, wyznaczają kierunek ewolucji gatunku i są istotnym zagadnieniem w nowoczesnym reportażu w ogóle. Fikcja a także sposób kreowania autorskich wizji są bardzo ważnym problemem, gdyż dzięki tego typu chwytom autorzy nie dają jednoznacznego obrazu rzeczywistości, wzbogacając jednocześnie przesłanie tekstów.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Mroczkowska-Brand, Katarzyna - 130777
dc.contributor.authorpl
Marzec, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Sokalska, Małgorzata - 147950
dc.contributor.reviewerpl
Mroczkowska-Brand, Katarzyna - 130777
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:17:37Z
dc.date.available
2020-07-24T19:17:37Z
dc.date.submittedpl
2013-10-18
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-78111-95681
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190554
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
reportage, fiction, autobiography, nonfiction
dc.subject.plpl
reportaż, fikcja, autobiografia, literatura faktu
dc.titlepl
Pomiędzy reportażem a literaturą. Fikcja, autobiografia i literackość w utworach Ryszarda Kapuścińskiego i Andrzeja Stasiuka
dc.title.alternativepl
Between reportage and literature. Fiction, autobiography and literary character in the works of Ryszard Kapuscinski and Andrzej Stasiuk
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
4
Swidnica
3
Wroclaw
2
Bobrowniki Male
1
Dublin
1
Lublin
1
Michalowice
1

No access

No Thumbnail Available