Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania

master
dc.abstract.enThe subject of the thesis is to present the problem of organized crime in Poland and also methods of combating and preventing it. The thesis consists of three chapters. The first two, are theoretical chapters while the third is a research chapter. The purpose of the work is to examine the scale of the discussed threat of organized crime, its main trends and the factors influencing the growth or causing a decline in crimes from the catalog of organized crime. The last part of the work presents conclusions drawn from the analysis and recommendations.pl
dc.abstract.plTematem pracy magisterskiej jest przedstawienie problemu przestępczości zorganizowanej w Polsce a także metod jej zwalczania i zapobiegania. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa, to rozdziały teoretyczne natomiast trzeci jest rozdziałem badawczym. Celem pracy jest zbadanie skali omawianego zagrożenia jakim jest przestępczość zorganizowana, jej głównych tendencji oraz czynników wpływających wzrostowo bądź też powodujących spadek przestępstw z katalogu przestępstw zorganizowanych. W ostatniej części pracy przedstawione są wnioski wysunięte z przeprowadzonej analizy oraz rekomendacje.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.contributor.authorOślizło, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.date.accessioned2023-09-27T21:38:28Z
dc.date.available2023-09-27T21:38:28Z
dc.date.submitted2023-09-26pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-168121-309528pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319943
dc.languagepolpl
dc.subject.enOrganized crime, criminality, drug trafficking, human trafficking, crime fightingpl
dc.subject.plprzestępczość zorganizowana, przestępczość, handel narkotykami, handel ludźmi, zwalczanie przetępczościpl
dc.titlePrzestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczaniapl
dc.title.alternativeOrganized crime in Poland and methods of combating itpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is to present the problem of organized crime in Poland and also methods of combating and preventing it. The thesis consists of three chapters. The first two, are theoretical chapters while the third is a research chapter. The purpose of the work is to examine the scale of the discussed threat of organized crime, its main trends and the factors influencing the growth or causing a decline in crimes from the catalog of organized crime. The last part of the work presents conclusions drawn from the analysis and recommendations.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy magisterskiej jest przedstawienie problemu przestępczości zorganizowanej w Polsce a także metod jej zwalczania i zapobiegania. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa, to rozdziały teoretyczne natomiast trzeci jest rozdziałem badawczym. Celem pracy jest zbadanie skali omawianego zagrożenia jakim jest przestępczość zorganizowana, jej głównych tendencji oraz czynników wpływających wzrostowo bądź też powodujących spadek przestępstw z katalogu przestępstw zorganizowanych. W ostatniej części pracy przedstawione są wnioski wysunięte z przeprowadzonej analizy oraz rekomendacje.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.contributor.authorpl
Oślizło, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.date.accessioned
2023-09-27T21:38:28Z
dc.date.available
2023-09-27T21:38:28Z
dc.date.submittedpl
2023-09-26
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-168121-309528
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319943
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Organized crime, criminality, drug trafficking, human trafficking, crime fighting
dc.subject.plpl
przestępczość zorganizowana, przestępczość, handel narkotykami, handel ludźmi, zwalczanie przetępczości
dc.titlepl
Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania
dc.title.alternativepl
Organized crime in Poland and methods of combating it
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Wroclaw
5
Krakow
4
Poznan
4
Bydgoszcz
3
Szczecin
3
Gdansk
2
Jaworzno
2
Kuznia Raciborska
2
Lodz
2

No access

No Thumbnail Available
Collections