Synteza i badania nad nowymi nanonosnikami substancji biologicznie aktywnych opartymi na pęcherzykach lipidowych stabilizowanych warstwą silikonową

master
dc.abstract.enThe primary goal of the work was the synthesis and characterization of the group of the new nanocarriers which were based on the lipid vesicles stabilized with the silicone layer. Making silicone layer inside lipid bilayer allowed us to effectively stabilize cationic liposomes (PC/DODAB). The obtained nanostructures were characterized by Dynamic Light Scattering method, zeta potential measurements, transmission electron microscopy, UV-ViS and fluorescence spectroscopy. Optimization of synthesis conditions and selection of amount of silicone precursor 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane (D4H) enabled us to receive stable nanocarriers with the tunable permeability characteristic. The encapsulation of the hydrophilic model compound (calceine) let us observe various calcein release profiles and calculate encapsulation efficiency of this substance (EE). TEM observations and DLS measurements proved that the silicone-coated liposomes have typical lipid vesicle’s morphology and sizes. In vitro studies showed that synthesized materials are not toxic to cell lines used which is important considering their potential biomedical applications. Obtained results clearly proved that the best parameters have ss-lip-60% nanocarriers received by polymerization of D4H introduced into lipid bilayer in amount of 60 mol% of lipids used.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej była synteza i charakterystyka serii pęcherzyków lipidowych stabilizowanych warstwą silikonową. W wyniku przeprowadzonych badań dzięki utworzeniu warstwy silikonowej wewnątrz dwuwarstwy lipidowej dokonano efektywnej stabilizacji liposomów kationowych PC/DODAB. Otrzymane nanostruktury scharakteryzowano za pomocą szeregu metod w tym: dynamicznego rozpraszania światła, pomiarów potencjału zeta, transmisyjnej mikroskopii elektronowej, miareczkowania spektrofoto- i spektrofluorymetrycznego. Optymalizacja warunków syntezy oraz dobór ilości wprowadzanego prekursora silikonowego: 1,3,5,7-tetrametylocyklotetrasiloksanu (D4H) pozwoliły na otrzymanie struktur z modulowaną charakterystyką przepuszczalności. Zamknięcie w nanonośnikach związku modelowego- kalceiny pozwoliło na zaobserwowanie odmiennych profil uwalniania tego związku i wyznaczenie wydajności jego zamykania. W oparciu o zdjęcia wykonane techniką TEM i pomiary metodą DLS stwierdzono, iż otrzymane obiekty zachowują morfologię typową dla pęcherzyków lipidowych. Badania in-vitro wykazały, iż zsyntezowane nanonośniki nie wykazują toksyczności względem dwóch linii komórkowych, co jest istotne w kontekście ich potencjalnych zastosowań biomedycznych. Najlepszymi parametrami charakteryzuje się układ otrzymany w wyniku polimeryzacji D4H wprowadzonego w ilości stanowiącej 60% molowych użytych lipidów.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorLewandowska-Łańcucka, Joanna - 200605 pl
dc.contributor.authorMystek, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerLewandowska-Łańcucka, Joanna - 200605 pl
dc.contributor.reviewerKarewicz, Anna - 128666 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:05:43Z
dc.date.available2020-07-26T11:05:43Z
dc.date.submitted2015-06-08pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-94078-126391pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201712
dc.languagepolpl
dc.subject.endrug delivery, nanocarriers, liposomes, siliconepl
dc.subject.pltransport leków, nanonośniki, liposomy, silikonpl
dc.titleSynteza i badania nad nowymi nanonosnikami substancji biologicznie aktywnych opartymi na pęcherzykach lipidowych stabilizowanych warstwą silikonowąpl
dc.title.alternativeSynthesis and characterization of the new nanocarriers for biologically active substances based on the lipid vesicles stabilized with the silicone layer.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The primary goal of the work was the synthesis and characterization of the group of the new nanocarriers which were based on the lipid vesicles stabilized with the silicone layer. Making silicone layer inside lipid bilayer allowed us to effectively stabilize cationic liposomes (PC/DODAB). The obtained nanostructures were characterized by Dynamic Light Scattering method, zeta potential measurements, transmission electron microscopy, UV-ViS and fluorescence spectroscopy. Optimization of synthesis conditions and selection of amount of silicone precursor 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane (D4H) enabled us to receive stable nanocarriers with the tunable permeability characteristic. The encapsulation of the hydrophilic model compound (calceine) let us observe various calcein release profiles and calculate encapsulation efficiency of this substance (EE). TEM observations and DLS measurements proved that the silicone-coated liposomes have typical lipid vesicle’s morphology and sizes. In vitro studies showed that synthesized materials are not toxic to cell lines used which is important considering their potential biomedical applications. Obtained results clearly proved that the best parameters have ss-lip-60% nanocarriers received by polymerization of D4H introduced into lipid bilayer in amount of 60 mol% of lipids used.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej była synteza i charakterystyka serii pęcherzyków lipidowych stabilizowanych warstwą silikonową. W wyniku przeprowadzonych badań dzięki utworzeniu warstwy silikonowej wewnątrz dwuwarstwy lipidowej dokonano efektywnej stabilizacji liposomów kationowych PC/DODAB. Otrzymane nanostruktury scharakteryzowano za pomocą szeregu metod w tym: dynamicznego rozpraszania światła, pomiarów potencjału zeta, transmisyjnej mikroskopii elektronowej, miareczkowania spektrofoto- i spektrofluorymetrycznego. Optymalizacja warunków syntezy oraz dobór ilości wprowadzanego prekursora silikonowego: 1,3,5,7-tetrametylocyklotetrasiloksanu (D4H) pozwoliły na otrzymanie struktur z modulowaną charakterystyką przepuszczalności. Zamknięcie w nanonośnikach związku modelowego- kalceiny pozwoliło na zaobserwowanie odmiennych profil uwalniania tego związku i wyznaczenie wydajności jego zamykania. W oparciu o zdjęcia wykonane techniką TEM i pomiary metodą DLS stwierdzono, iż otrzymane obiekty zachowują morfologię typową dla pęcherzyków lipidowych. Badania in-vitro wykazały, iż zsyntezowane nanonośniki nie wykazują toksyczności względem dwóch linii komórkowych, co jest istotne w kontekście ich potencjalnych zastosowań biomedycznych. Najlepszymi parametrami charakteryzuje się układ otrzymany w wyniku polimeryzacji D4H wprowadzonego w ilości stanowiącej 60% molowych użytych lipidów.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Lewandowska-Łańcucka, Joanna - 200605
dc.contributor.authorpl
Mystek, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowska-Łańcucka, Joanna - 200605
dc.contributor.reviewerpl
Karewicz, Anna - 128666
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:05:43Z
dc.date.available
2020-07-26T11:05:43Z
dc.date.submittedpl
2015-06-08
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-94078-126391
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201712
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
drug delivery, nanocarriers, liposomes, silicone
dc.subject.plpl
transport leków, nanonośniki, liposomy, silikon
dc.titlepl
Synteza i badania nad nowymi nanonosnikami substancji biologicznie aktywnych opartymi na pęcherzykach lipidowych stabilizowanych warstwą silikonową
dc.title.alternativepl
Synthesis and characterization of the new nanocarriers for biologically active substances based on the lipid vesicles stabilized with the silicone layer.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Buffalo
1
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available