Opieka nad pacjentką z niedoczynnością tarczycy po histeroskopii z powodu poronień nawykowych

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Because of changing the criterion of habitual miscarriages to two pregnancy losses, the percentage of couples who have heard such a diagnosis has significantly increased in recent years. Due to the prevailing trend of late parenthood, the number of women diagnosed with habitual miscarriages may remain at a high level in the near future. Therefore, this problem poses a great challenge to healthcare professionals. One of the reasons for this obstetric failure may be hypothyroidism, which is diagnosed in 3-7% of the population and affects women 6 times more often. This is another challenge for gynecology and obstetrics due to the negative impact of a deficiency of thyroid hormones on the functioning of the female reproductive system and fertility issues.Aim of the study: The aim of the study is to formulate current and potential nursing and obstetric diagnoses and to carry out the nursing process in a patient with hypothyroidism after hysteroscopy due to habitual miscarriages.Material and methods: The study used the research method of a case study. In order to collect information about a patient with hypothyroidism after hysteroscopy due to habitual miscarriages, the following data collection techniques were used: interview with the patient and medical staff, observation, taking measurements, analysis of medical records.Results: The work describes the nursing activities performed on the patient within three days of hospitalization. These include closer preparation of the patient for the procedure, care on the day of the procedure, including analgesic treatment, control of the general, gynecological and mental condition, and patient education.Conclusions: During hospitalization, the patient underwent hysteroscopy, during which the existing intrauterine adhesions were removed, which could be a secondary cause of habitual miscarriages.pl
dc.abstract.plWstęp: Z powodu obniżenia kryterium poronień nawykowych do dwóch strat ciąży, w ostatnich latach znacznie zwiększył się odsetek par, które usłyszały taką diagnozę. Ze względu na panujący trend późnego rodzicielstwa, w najbliższym czasie ilość kobiet z diagnozą poronień nawykowych może utrzymywać się na wysokim poziomie, dlatego problem ten stanowi duże wyzwanie dla pracowników ochrony zdrowia. Jedną z przyczyn tego niepowodzenia położniczego może być niedoczynność tarczycy, która jest diagnozowana u 3-7 % społeczeństwa i dotyka 6-krotnie częściej kobiety. Stanowi to kolejne wyzwanie dla ginekologii i położnictwa ze względu na negatywny wpływ niedoboru hormonów tarczycowych na funkcjonowanie układu rozrodczego kobiet i kwestie płodności. Cel pracy: Celem pracy jest sformułowanie aktualnych i potencjalnych diagnoz pielęgniarsko-ginekologicznych oraz przeprowadzenie procesu pielęgnowania u pacjentki z niedoczynnością tarczycy po histeroskopii z powodu poronień nawykowych. Materiał i metodyka: W pracy wykorzystano metodę badawczą studium indywidualnego przypadku. W celu gromadzenia informacji o pacjentce z niedoczynnością tarczycy po histeroskopii z powodu poronień nawykowych wykorzystano następujące techniki zbierania danych: wywiad z pacjentkąi personelem medycznym, obserwacja, wykonywanie pomiarów, analiza dokumentacji medycznej.Wyniki: W pracy zostały opisane czynności pielęgnacyjne przeprowadzone u pacjentki w ciągu trzech dni hospitalizacji. Zalicza się do nich bliższe przygotowanie pacjentki do zabiegu, opiekę w dniu zabiegu, w tym leczenie przeciwbólowe, kontrolę stanu ogólnego, ginekologicznego i psychicznego oraz edukację pacjentki.Wnioski: Pacjentka w czasie hospitalizacji została poddana zabiegowi histeroskopii operacyjnej, w czasie której usunięto występujące zrosty wewnątrzmaciczne, mogące być wtórną przyczyną występujących poronień nawykowych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorKaszuba, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:38:14Z
dc.date.available2022-07-05T21:38:14Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-155730-276133pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294602
dc.languagepolpl
dc.subject.enhabitual miscarriages, hypothyroidism, infertility, diagnostic hysteroscopypl
dc.subject.plporonienia nawykowe, niedoczynność tarczycy, niepłodność, histeroskopia diagnostycznapl
dc.titleOpieka nad pacjentką z niedoczynnością tarczycy po histeroskopii z powodu poronień nawykowychpl
dc.title.alternativeCare for a patient with hypothyroidism after hysteroscopy due to habitual miscarriagespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Because of changing the criterion of habitual miscarriages to two pregnancy losses, the percentage of couples who have heard such a diagnosis has significantly increased in recent years. Due to the prevailing trend of late parenthood, the number of women diagnosed with habitual miscarriages may remain at a high level in the near future. Therefore, this problem poses a great challenge to healthcare professionals. One of the reasons for this obstetric failure may be hypothyroidism, which is diagnosed in 3-7% of the population and affects women 6 times more often. This is another challenge for gynecology and obstetrics due to the negative impact of a deficiency of thyroid hormones on the functioning of the female reproductive system and fertility issues.Aim of the study: The aim of the study is to formulate current and potential nursing and obstetric diagnoses and to carry out the nursing process in a patient with hypothyroidism after hysteroscopy due to habitual miscarriages.Material and methods: The study used the research method of a case study. In order to collect information about a patient with hypothyroidism after hysteroscopy due to habitual miscarriages, the following data collection techniques were used: interview with the patient and medical staff, observation, taking measurements, analysis of medical records.Results: The work describes the nursing activities performed on the patient within three days of hospitalization. These include closer preparation of the patient for the procedure, care on the day of the procedure, including analgesic treatment, control of the general, gynecological and mental condition, and patient education.Conclusions: During hospitalization, the patient underwent hysteroscopy, during which the existing intrauterine adhesions were removed, which could be a secondary cause of habitual miscarriages.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Z powodu obniżenia kryterium poronień nawykowych do dwóch strat ciąży, w ostatnich latach znacznie zwiększył się odsetek par, które usłyszały taką diagnozę. Ze względu na panujący trend późnego rodzicielstwa, w najbliższym czasie ilość kobiet z diagnozą poronień nawykowych może utrzymywać się na wysokim poziomie, dlatego problem ten stanowi duże wyzwanie dla pracowników ochrony zdrowia. Jedną z przyczyn tego niepowodzenia położniczego może być niedoczynność tarczycy, która jest diagnozowana u 3-7 % społeczeństwa i dotyka 6-krotnie częściej kobiety. Stanowi to kolejne wyzwanie dla ginekologii i położnictwa ze względu na negatywny wpływ niedoboru hormonów tarczycowych na funkcjonowanie układu rozrodczego kobiet i kwestie płodności. Cel pracy: Celem pracy jest sformułowanie aktualnych i potencjalnych diagnoz pielęgniarsko-ginekologicznych oraz przeprowadzenie procesu pielęgnowania u pacjentki z niedoczynnością tarczycy po histeroskopii z powodu poronień nawykowych. Materiał i metodyka: W pracy wykorzystano metodę badawczą studium indywidualnego przypadku. W celu gromadzenia informacji o pacjentce z niedoczynnością tarczycy po histeroskopii z powodu poronień nawykowych wykorzystano następujące techniki zbierania danych: wywiad z pacjentkąi personelem medycznym, obserwacja, wykonywanie pomiarów, analiza dokumentacji medycznej.Wyniki: W pracy zostały opisane czynności pielęgnacyjne przeprowadzone u pacjentki w ciągu trzech dni hospitalizacji. Zalicza się do nich bliższe przygotowanie pacjentki do zabiegu, opiekę w dniu zabiegu, w tym leczenie przeciwbólowe, kontrolę stanu ogólnego, ginekologicznego i psychicznego oraz edukację pacjentki.Wnioski: Pacjentka w czasie hospitalizacji została poddana zabiegowi histeroskopii operacyjnej, w czasie której usunięto występujące zrosty wewnątrzmaciczne, mogące być wtórną przyczyną występujących poronień nawykowych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Kaszuba, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:38:14Z
dc.date.available
2022-07-05T21:38:14Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155730-276133
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294602
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
habitual miscarriages, hypothyroidism, infertility, diagnostic hysteroscopy
dc.subject.plpl
poronienia nawykowe, niedoczynność tarczycy, niepłodność, histeroskopia diagnostyczna
dc.titlepl
Opieka nad pacjentką z niedoczynnością tarczycy po histeroskopii z powodu poronień nawykowych
dc.title.alternativepl
Care for a patient with hypothyroidism after hysteroscopy due to habitual miscarriages
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
3
Lodz
3
Sosnowiec
2
Gliwice
1
Kietrz
1
Koluszki
1
Mińsk Mazowiecki
1
Ostróda
1
Skawina
1

No access

No Thumbnail Available