Nowy sposób wykrywania i eliminacji addytywnego efektu interferencyjnego

master
dc.abstract.enThis work deals with a completely new and original approach to H-Point Standard Addition Addition (HPSAM). This approach is based on varying measurement conditions and as a consequence sensitivity of assays, using a chemical reagent (Chemical-HPSAM, C-HPSAM) at various concentrations generated in a flow mode. Three organic substances were determined during the studies: L-(+)-ascorbic acid, paracetamol and tartaric acid. They were selected for the study owing to their important role in life and protection of human health. The studies were conducted for both model and real samples using spectrophotometry as a detection method. For determination of L-(+)-ascorbic acid and paracetamol the method was realized using a gradient method. Thanks to generation of pH gradient in the flow-injection mode one can construct up to 12 calibration curves with different slopes using only one calibration solution. The C-HPSAM method in the flow version enables detection and effective control of stability of the additive interference effect as well as obtaining an accurate analytical result in a short time. The proposed procedures, due to ease of implementation and short analysis time combined with low reagent consumption fully meet the requirements of the so-called “green analytical chemistry”.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono w pełni nowe i oryginalne podejście do kalibracyjnej metody dodatków wzorca z punktem H (ang. H-Point Standard Addition Method, HPSAM). Podejście to polega na zróżnicowaniu warunków pomiarowych, a przez to czułości oznaczeń, dzięki zastosowaniu reagenta chemicznego (Chemical-HPSAM, C-HPSAM) w różnych stężeniach generowanych w trybie przepływowym. Podczas badań oznaczano trzy substancje organiczne: kwas L-(+)-askorbinowy, paracetamol i kwas winowy, wybrane do badań ze względu na ich ważną rolę, jaką odgrywają w życiu i ochronie zdrowia ludzkiego. Badania prowadzono zarówno z zastosowaniem próbek modelowych, jak i rzeczywistych z wykorzystaniem spektrofotometrii, jako metody detekcji. W przypadku oznaczeń kwasu L-(+)-askorbinowego i paracetamolu metodę realizowano z zastosowaniem metody gradientowej. Dzięki wygenerowaniu w trybie wstrzykowo-przepływowym gradientu pH można skonstruować zestaw aż 12 wykresów kalibracyjnych o różnym nachyleniu z wykorzystaniem jedynie jednego roztworu wzorcowego. Metoda C-HPSAM w wersji przepływowej umożliwia wykrywanie i skuteczną kontrolę stabilności addytywnego efektu interferencyjnego oraz szybkie uzyskanie dokładnego wyniku analitycznego. Zaproponowane procedury, poprzez łatwość realizacji oraz krótki czas analizy w połączeniu z niewielkim zużyciem odczynników, w pełni spełniają wymogi tzw. zielonej chemii analitycznej.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKościelniak, Paweł - 129217 pl
dc.contributor.authorDębosz, Marekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Paweł - 129217 pl
dc.contributor.reviewerWalas, Stanisław - 132508 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:22:47Z
dc.date.available2020-07-27T05:22:47Z
dc.date.submitted2017-06-22pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-112921-216216pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218441
dc.languagepolpl
dc.subject.enanalytical calibration, standard addition method, flow analysis, interference effectspl
dc.subject.plkalibracja analityczna, metoda dodatków wzorca, analiza przepływowa, efekty interferencyjnepl
dc.titleNowy sposób wykrywania i eliminacji addytywnego efektu interferencyjnegopl
dc.title.alternativeNew approach to detection and elimination of the additive interference effectpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work deals with a completely new and original approach to H-Point Standard Addition Addition (HPSAM). This approach is based on varying measurement conditions and as a consequence sensitivity of assays, using a chemical reagent (Chemical-HPSAM, C-HPSAM) at various concentrations generated in a flow mode. Three organic substances were determined during the studies: L-(+)-ascorbic acid, paracetamol and tartaric acid. They were selected for the study owing to their important role in life and protection of human health. The studies were conducted for both model and real samples using spectrophotometry as a detection method. For determination of L-(+)-ascorbic acid and paracetamol the method was realized using a gradient method. Thanks to generation of pH gradient in the flow-injection mode one can construct up to 12 calibration curves with different slopes using only one calibration solution. The C-HPSAM method in the flow version enables detection and effective control of stability of the additive interference effect as well as obtaining an accurate analytical result in a short time. The proposed procedures, due to ease of implementation and short analysis time combined with low reagent consumption fully meet the requirements of the so-called “green analytical chemistry”.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono w pełni nowe i oryginalne podejście do kalibracyjnej metody dodatków wzorca z punktem H (ang. H-Point Standard Addition Method, HPSAM). Podejście to polega na zróżnicowaniu warunków pomiarowych, a przez to czułości oznaczeń, dzięki zastosowaniu reagenta chemicznego (Chemical-HPSAM, C-HPSAM) w różnych stężeniach generowanych w trybie przepływowym. Podczas badań oznaczano trzy substancje organiczne: kwas L-(+)-askorbinowy, paracetamol i kwas winowy, wybrane do badań ze względu na ich ważną rolę, jaką odgrywają w życiu i ochronie zdrowia ludzkiego. Badania prowadzono zarówno z zastosowaniem próbek modelowych, jak i rzeczywistych z wykorzystaniem spektrofotometrii, jako metody detekcji. W przypadku oznaczeń kwasu L-(+)-askorbinowego i paracetamolu metodę realizowano z zastosowaniem metody gradientowej. Dzięki wygenerowaniu w trybie wstrzykowo-przepływowym gradientu pH można skonstruować zestaw aż 12 wykresów kalibracyjnych o różnym nachyleniu z wykorzystaniem jedynie jednego roztworu wzorcowego. Metoda C-HPSAM w wersji przepływowej umożliwia wykrywanie i skuteczną kontrolę stabilności addytywnego efektu interferencyjnego oraz szybkie uzyskanie dokładnego wyniku analitycznego. Zaproponowane procedury, poprzez łatwość realizacji oraz krótki czas analizy w połączeniu z niewielkim zużyciem odczynników, w pełni spełniają wymogi tzw. zielonej chemii analitycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kościelniak, Paweł - 129217
dc.contributor.authorpl
Dębosz, Marek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Paweł - 129217
dc.contributor.reviewerpl
Walas, Stanisław - 132508
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:22:47Z
dc.date.available
2020-07-27T05:22:47Z
dc.date.submittedpl
2017-06-22
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-112921-216216
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218441
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
analytical calibration, standard addition method, flow analysis, interference effects
dc.subject.plpl
kalibracja analityczna, metoda dodatków wzorca, analiza przepływowa, efekty interferencyjne
dc.titlepl
Nowy sposób wykrywania i eliminacji addytywnego efektu interferencyjnego
dc.title.alternativepl
New approach to detection and elimination of the additive interference effect
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Krakow
3
Dublin
2
Warsaw
2
Bialystok
1
Ruda Śląska
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available