Ocena stanu wiedzy kobiet w pierwszej ciąży po 34 roku życia na temat karmienia naturalnego.

master
dc.abstract.enAdmission: Feeding newborns with breast milk is the best way to feed them. In the body of a woman during pregnancy and after delivery there is a lot of changes that allow, among other things, the production of milk. The mother's milk is adapted to the needs of the child at every stage of his life and state of health. Natural feeding has many benefits for the newborn and the woman. One of the main factors of abandoning breastfeeding is, among others, the lack of support from the family as well as insufficient level of knowledge on this subject.Objective: The aim of this study was to examine the knowledge of the pregnant women during their first pregnancy after the age of 34 about natural feeding.Materials and methods: The study involved 62 pregnant women in the 35-44 age range. The analysis was carried out using the author's questionnaire. A questionnaire consisting of 26 questions was used as a tool. The questionnaire contained single-ended questions and multiple choice.Results: Among the respondents, 59.7% of women answered the question of providing their source of information about natural feeding, that they were getting it from the Internet. Only 1.6% of respondents reached professional literature for this purpose. Only 54.8% of pregnant women gave correct answer about the source of food in the woman's breasts. 56.5% of the respondents chose the correct answer about the lack of connection between breastfeeding and the increased risk of breast cancer.Conclusions: The research conducted on the older pregnant group shows that their knowledge about natural feeding is at a quite good level. There were some questions have clearly been difficult that may be caused by a lack of lack of sufficient knowledge on this subject. Lack of knowledge in this area may affect the future choice of mothers regarding the interruption of breastfeeding. It is important to improve the knowledge of patients in this area at every stage of pregnancy.pl
dc.abstract.plWstęp: Karmienie noworodków oraz niemowląt pokarmem kobiecym jest najlepszym sposobem ich żywienia. W organizmie kobiety podczas ciąży i po porodzie zachodzi dużo zmian, które umożliwiają między innymi produkcję pokarmu. Mleko matki jest dostosowane do potrzeb dziecka na każdym etapie jego życia i stanu zdrowia. Karmienie naturalne posiada wiele korzyści dla noworodka jak i kobiety. Jednym z głównych czynników zaniechania karmienia piersią jest między innymi brak wsparcia ze strony najbliższych jak i niedostateczny poziom wiedzy na ten temat. Cel: Celem niniejszej pracy było zbadanie wiedzy kobiet w pierwszej ciąży po 34 roku życia na temat karmienia naturalnego. Materiał i metody:Badaniem objęto 62 ciężarne w przedziale wiekowym 35-44 lata. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Jako narzędzie posłużył kwestionariusz ankiety, składający się z 26 pytań. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.Wyniki: Wśród ankietowanych 59,7% kobiet na pytanie o podanie ich źródła informacji o karmieniu naturalnym odpowiedziało, że czerpie ją z Internetu. Po literaturę fachową w tym celu sięgnęło jedynie 1,6% ankietowanych. Poprawnej odpowiedzi o podaniu źródła powstawania pokarmu w piersiach kobiety udzieliło tylko 54,8% ciężarnych. 56,5% respondentek wybrało prawidłową odpowiedź o braku powiązania karmienia piersią ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwór piersi.Wnioski: Badania przeprowadzone na grupie starszych ciężarnych pokazują, że ich stan wiedzy na temat karmienia naturalnego jest na dość dobrym poziomie. Niektóre pytania sprawiły jednak wyraźną trudność, która jest spowodowana brakiem dostatecznej wiedzy na ten temat. Brak wiedzy w tym zakresie może zaważyć na przyszłym wyborze matek odnośnie przerwania karmienia naturalnego. Ważnym jest, aby na każdym etapie ciąży podnosić wiedzę pacjentek w tym zakresie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBereza, Krzysztof - 128725 pl
dc.contributor.authorNowak, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBereza, Krzysztof - 128725 pl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:31:58Z
dc.date.available2020-07-27T16:31:58Z
dc.date.submitted2018-10-11pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-123940-230676pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228251
dc.languagepolpl
dc.subject.enpregnant, lactation, knowledgepl
dc.subject.plciężarne, laktacja, wiedzapl
dc.titleOcena stanu wiedzy kobiet w pierwszej ciąży po 34 roku życia na temat karmienia naturalnego.pl
dc.title.alternativeAssessment of the state of knowledge of the women during their first pregnancy after the age of 34 about natural feedingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Admission: Feeding newborns with breast milk is the best way to feed them. In the body of a woman during pregnancy and after delivery there is a lot of changes that allow, among other things, the production of milk. The mother's milk is adapted to the needs of the child at every stage of his life and state of health. Natural feeding has many benefits for the newborn and the woman. One of the main factors of abandoning breastfeeding is, among others, the lack of support from the family as well as insufficient level of knowledge on this subject.Objective: The aim of this study was to examine the knowledge of the pregnant women during their first pregnancy after the age of 34 about natural feeding.Materials and methods: The study involved 62 pregnant women in the 35-44 age range. The analysis was carried out using the author's questionnaire. A questionnaire consisting of 26 questions was used as a tool. The questionnaire contained single-ended questions and multiple choice.Results: Among the respondents, 59.7% of women answered the question of providing their source of information about natural feeding, that they were getting it from the Internet. Only 1.6% of respondents reached professional literature for this purpose. Only 54.8% of pregnant women gave correct answer about the source of food in the woman's breasts. 56.5% of the respondents chose the correct answer about the lack of connection between breastfeeding and the increased risk of breast cancer.Conclusions: The research conducted on the older pregnant group shows that their knowledge about natural feeding is at a quite good level. There were some questions have clearly been difficult that may be caused by a lack of lack of sufficient knowledge on this subject. Lack of knowledge in this area may affect the future choice of mothers regarding the interruption of breastfeeding. It is important to improve the knowledge of patients in this area at every stage of pregnancy.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Karmienie noworodków oraz niemowląt pokarmem kobiecym jest najlepszym sposobem ich żywienia. W organizmie kobiety podczas ciąży i po porodzie zachodzi dużo zmian, które umożliwiają między innymi produkcję pokarmu. Mleko matki jest dostosowane do potrzeb dziecka na każdym etapie jego życia i stanu zdrowia. Karmienie naturalne posiada wiele korzyści dla noworodka jak i kobiety. Jednym z głównych czynników zaniechania karmienia piersią jest między innymi brak wsparcia ze strony najbliższych jak i niedostateczny poziom wiedzy na ten temat. Cel: Celem niniejszej pracy było zbadanie wiedzy kobiet w pierwszej ciąży po 34 roku życia na temat karmienia naturalnego. Materiał i metody:Badaniem objęto 62 ciężarne w przedziale wiekowym 35-44 lata. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Jako narzędzie posłużył kwestionariusz ankiety, składający się z 26 pytań. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.Wyniki: Wśród ankietowanych 59,7% kobiet na pytanie o podanie ich źródła informacji o karmieniu naturalnym odpowiedziało, że czerpie ją z Internetu. Po literaturę fachową w tym celu sięgnęło jedynie 1,6% ankietowanych. Poprawnej odpowiedzi o podaniu źródła powstawania pokarmu w piersiach kobiety udzieliło tylko 54,8% ciężarnych. 56,5% respondentek wybrało prawidłową odpowiedź o braku powiązania karmienia piersią ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwór piersi.Wnioski: Badania przeprowadzone na grupie starszych ciężarnych pokazują, że ich stan wiedzy na temat karmienia naturalnego jest na dość dobrym poziomie. Niektóre pytania sprawiły jednak wyraźną trudność, która jest spowodowana brakiem dostatecznej wiedzy na ten temat. Brak wiedzy w tym zakresie może zaważyć na przyszłym wyborze matek odnośnie przerwania karmienia naturalnego. Ważnym jest, aby na każdym etapie ciąży podnosić wiedzę pacjentek w tym zakresie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bereza, Krzysztof - 128725
dc.contributor.authorpl
Nowak, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bereza, Krzysztof - 128725
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:31:58Z
dc.date.available
2020-07-27T16:31:58Z
dc.date.submittedpl
2018-10-11
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-123940-230676
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228251
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pregnant, lactation, knowledge
dc.subject.plpl
ciężarne, laktacja, wiedza
dc.titlepl
Ocena stanu wiedzy kobiet w pierwszej ciąży po 34 roku życia na temat karmienia naturalnego.
dc.title.alternativepl
Assessment of the state of knowledge of the women during their first pregnancy after the age of 34 about natural feeding
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
63
Views per month
Views per city
Krakow
9
Warsaw
7
Lublin
5
Rzeszów
3
Wroclaw
3
Bialystok
2
Dublin
2
Gdansk
2
Daleszewo
1
Glowno
1

No access

No Thumbnail Available