Opieka nad pacjentem przygotowywanym do kolonoskopii.

master
dc.abstract.enColonoscopy is a very important examination allowing early detection of pathological changes in the large intestine. In addition to diagnostics, it is also used as a therapeutic method, eg removal of foreign bodies from the gastrointestinal tract, excision of malignant lesions or polypectomy. It is necessary to properly clean the large intestine for proper examination.The main aim of the study was to analyze the quality of colon preparation for colonoscopy, among patients prepared in hospital and outpatient settings. 200 descriptions of colonoscopic examinations carried out in the Endoscopy Laboratory of the Specialist Hospital Stefan Żeromski in Krakow. The Boston scale was the method of assessing the preparation of the intestine for examination. The group of respondents consisted of 100 women and 100 men, prepared from both in-patient and outpatient settings.The studies have shown that the studied women were much better prepared for colonoscopy than men. The best prepared group were women under 50 years of age, prepared in outpatient settings. The worst prepared group turned out to be a group of men under 50, prepared in outpatient settings.pl
dc.abstract.plKolonoskopia jest bardzo ważnym badaniem pozwalającym na wczesne wykrycie zmian patologicznych w jelicie grubym. Oprócz diagnostyki stosuje się ją również jako metodę leczniczą, np. usunięcie ciał obcych z przewodu pokarmowego, wycięcie zmian o charakterze złośliwym czy wykonanie polipektomii. Do poprawnego wykonania badania konieczne jest prawidłowe oczyszczenie jelita grubego. Celem głównym pracy była analiza jakości przygotowania jelita do badania kolonoskopowego, wśród pacjentów przygotowywanych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Analizie poddano 200 opisów z przeprowadzonych badań kolonoskopowych przeprowadzonych w Pracowni Endoskopii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Metodą oceny przygotowania jelita do badania była skala Boston. Grupę badanych stanowiło 100 kobiet i 100 mężczyzn, przygotowywanych z zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Badania wykazały, że badane kobiety były znacznie lepiej przygotowane do kolonoskopii niż mężczyzni. Najlepiej przygotowaną grupą były kobiety poniżej 50 r.ż przygotowywane w warunkach ambulatoryjnych. Najgorzej przygotowaną grupą okazała się grupa mężczyzn poniżej 50 r. ż przygotowywana w warunkach ambulatoryjnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCzupryna, Antoni - 129129 pl
dc.contributor.authorSzyszko, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzupryna, Antoni - 129129 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:06:43Z
dc.date.available2020-07-27T17:06:43Z
dc.date.submitted2018-10-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-124497-165359pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228780
dc.languagepolpl
dc.subject.encolonoscopy, Boston scalepl
dc.subject.plkolonoskopia, skala Bostonpl
dc.titleOpieka nad pacjentem przygotowywanym do kolonoskopii.pl
dc.title.alternativeThe care of a patient being prepared for a colonoscopy.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Colonoscopy is a very important examination allowing early detection of pathological changes in the large intestine. In addition to diagnostics, it is also used as a therapeutic method, eg removal of foreign bodies from the gastrointestinal tract, excision of malignant lesions or polypectomy. It is necessary to properly clean the large intestine for proper examination.The main aim of the study was to analyze the quality of colon preparation for colonoscopy, among patients prepared in hospital and outpatient settings. 200 descriptions of colonoscopic examinations carried out in the Endoscopy Laboratory of the Specialist Hospital Stefan Żeromski in Krakow. The Boston scale was the method of assessing the preparation of the intestine for examination. The group of respondents consisted of 100 women and 100 men, prepared from both in-patient and outpatient settings.The studies have shown that the studied women were much better prepared for colonoscopy than men. The best prepared group were women under 50 years of age, prepared in outpatient settings. The worst prepared group turned out to be a group of men under 50, prepared in outpatient settings.
dc.abstract.plpl
Kolonoskopia jest bardzo ważnym badaniem pozwalającym na wczesne wykrycie zmian patologicznych w jelicie grubym. Oprócz diagnostyki stosuje się ją również jako metodę leczniczą, np. usunięcie ciał obcych z przewodu pokarmowego, wycięcie zmian o charakterze złośliwym czy wykonanie polipektomii. Do poprawnego wykonania badania konieczne jest prawidłowe oczyszczenie jelita grubego. Celem głównym pracy była analiza jakości przygotowania jelita do badania kolonoskopowego, wśród pacjentów przygotowywanych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Analizie poddano 200 opisów z przeprowadzonych badań kolonoskopowych przeprowadzonych w Pracowni Endoskopii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Metodą oceny przygotowania jelita do badania była skala Boston. Grupę badanych stanowiło 100 kobiet i 100 mężczyzn, przygotowywanych z zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Badania wykazały, że badane kobiety były znacznie lepiej przygotowane do kolonoskopii niż mężczyzni. Najlepiej przygotowaną grupą były kobiety poniżej 50 r.ż przygotowywane w warunkach ambulatoryjnych. Najgorzej przygotowaną grupą okazała się grupa mężczyzn poniżej 50 r. ż przygotowywana w warunkach ambulatoryjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Czupryna, Antoni - 129129
dc.contributor.authorpl
Szyszko, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czupryna, Antoni - 129129
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:06:43Z
dc.date.available
2020-07-27T17:06:43Z
dc.date.submittedpl
2018-10-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-124497-165359
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228780
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
colonoscopy, Boston scale
dc.subject.plpl
kolonoskopia, skala Boston
dc.titlepl
Opieka nad pacjentem przygotowywanym do kolonoskopii.
dc.title.alternativepl
The care of a patient being prepared for a colonoscopy.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
461
Views per month
Views per city
Warsaw
117
Krakow
26
Poznan
26
Lodz
19
Stara Iwiczna
16
New York
12
Rzeszów
12
Katowice
10
Wroclaw
7
Jelenia Góra
6

No access

No Thumbnail Available