Wybrane problemy zdrowotne i opieka pielęgniarska nad noworodkiem z tetralogią Fallota w trakcie podaży prostaglandyny E1- studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Tetralogy of Fallot is the most common congenital heart defect accounting for approximately 10% of all congenital heart defects. It is characterized by four heart defects: pulmonary valve stenosis, ventricular septal defect, overriding aorta and right ventricular hypertrophy. The main symptoms are cyanosis and systolic murmur. ToF is diagnosed based on echocardiographic examination results. The form of treatment (pharmacological, surgical and palliative) depends on the clinical manifestations of the patient. Treatment with prostaglandin E1 (Prostin VR) is used to provide additional pulmonary blood flow and increase the child's oxygen level. Objective: The main objective of the work was to provide the case study principle and the identified health problems of a newborn with ToF undergoing treatment with Prostaglandin E1. Materials and methods: This paper is based on the case study principle. The utilized techniques were: interview, observation, measurement of vital signs, conversation and the analysis of medical records. Results: According to the subject's identified health problems, goals of patient care were adjusted and appropriate nursing interventions were selected. Conclusions: The most important health problems during nursing care of a newborn with ToF undergoing Prostin VR treatment are: heart failure, risk of arterial duct’s closure and the risk of side effects due to prostaglandin E1 treatment. To provide the subject with effective professional nursing care, the use of individual approach, multidirectional observation and monitoring are of the utmost importance.pl
dc.abstract.plWstęp: Tetralogia Fallota jest najczęściej występującą złożoną wrodzoną wadą serca, stanowiącą około 10% wszystkich wrodzonych wad serca. Charakteryzuje się nieprawidłowościami anatomicznymi, jak: ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zwężenie drogi odpływu z prawej komory, przemieszczenie aorty na prawo, nad przegrodę międzykomorową oraz przerost prawej komory. Głównymi objawami są: sinica i szmer skurczowy. Rozpoznanie opiera się na badaniu echokardiograficznym. W zależności od objawów klinicznych formy leczenia są różne (farmakologiczne, chirurgiczne i paliatywne). Leczenie prostaglandyną E1 wprowadza się, aby utrzymać drożny przewód tętniczny do czasu zabiegu operacyjnego, zwiększyć przepływ płucny i poprawić oksygenację krwi dziecka. Cel pracy: Głównym celem pracy było przedstawienie opisu przypadku oraz rozpoznanych problemów zdrowotnych noworodka z tetralogią Fallota w trakcie leczenia Prostaglandyną E1.Materiały i metody: Zastosowano metodę indywidualnego przypadku. Wykorzystano techniki: wywiad, obserwacja, pomiar parametrów życiowych oraz analiza dokumentacji medycznej.Wyniki: Zidentyfikowano problemy zdrowotne, dostosowano cele opieki oraz dobrano odpowiednie interwencje pielęgniarskie do problemów zdrowotnych pacjenta. Wnioski: Najważniejszymi problemami zdrowotnymi podczas opieki nad noworodkiem z ToF w trakcie leczenia Prostin VR są: niewydolność serca, możliwość jej nasilenia i powikłań, ryzyko zamknięcia się przewodu tętniczego oraz możliwość wystąpienia skutków farmakoterapii prostaglandyną E1. By zapewnić profesjonalną opieką pielęgniarską nad chorym noworodkiem niezbędne jest wdrożenie holistycznej opieki, wielokierunkowej obserwacji i monitorowania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCepuch, Grażyna - 128978 pl
dc.contributor.authorWiczkowska, Majkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCepuch, Grażyna - 128978 pl
dc.contributor.reviewerPanek, Magdalenapl
dc.date.accessioned2021-11-03T22:39:44Z
dc.date.available2021-11-03T22:39:44Z
dc.date.submitted2021-07-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-150121-262407pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282691
dc.languagepolpl
dc.subject.entetralogy of Fallot, prostaglandin E1, newborn, health problems, heart defect.pl
dc.subject.pltetralogia Fallota, prostaglandyna E1, noworodek, problemy zdrowotne, wada serca.pl
dc.titleWybrane problemy zdrowotne i opieka pielęgniarska nad noworodkiem z tetralogią Fallota w trakcie podaży prostaglandyny E1- studium przypadkupl
dc.title.alternativeSelected health problems and nursing care of a newborn with tetralogy of Fallot during prostaglandin E1 treatment - case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Tetralogy of Fallot is the most common congenital heart defect accounting for approximately 10% of all congenital heart defects. It is characterized by four heart defects: pulmonary valve stenosis, ventricular septal defect, overriding aorta and right ventricular hypertrophy. The main symptoms are cyanosis and systolic murmur. ToF is diagnosed based on echocardiographic examination results. The form of treatment (pharmacological, surgical and palliative) depends on the clinical manifestations of the patient. Treatment with prostaglandin E1 (Prostin VR) is used to provide additional pulmonary blood flow and increase the child's oxygen level. Objective: The main objective of the work was to provide the case study principle and the identified health problems of a newborn with ToF undergoing treatment with Prostaglandin E1. Materials and methods: This paper is based on the case study principle. The utilized techniques were: interview, observation, measurement of vital signs, conversation and the analysis of medical records. Results: According to the subject's identified health problems, goals of patient care were adjusted and appropriate nursing interventions were selected. Conclusions: The most important health problems during nursing care of a newborn with ToF undergoing Prostin VR treatment are: heart failure, risk of arterial duct’s closure and the risk of side effects due to prostaglandin E1 treatment. To provide the subject with effective professional nursing care, the use of individual approach, multidirectional observation and monitoring are of the utmost importance.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Tetralogia Fallota jest najczęściej występującą złożoną wrodzoną wadą serca, stanowiącą około 10% wszystkich wrodzonych wad serca. Charakteryzuje się nieprawidłowościami anatomicznymi, jak: ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zwężenie drogi odpływu z prawej komory, przemieszczenie aorty na prawo, nad przegrodę międzykomorową oraz przerost prawej komory. Głównymi objawami są: sinica i szmer skurczowy. Rozpoznanie opiera się na badaniu echokardiograficznym. W zależności od objawów klinicznych formy leczenia są różne (farmakologiczne, chirurgiczne i paliatywne). Leczenie prostaglandyną E1 wprowadza się, aby utrzymać drożny przewód tętniczny do czasu zabiegu operacyjnego, zwiększyć przepływ płucny i poprawić oksygenację krwi dziecka. Cel pracy: Głównym celem pracy było przedstawienie opisu przypadku oraz rozpoznanych problemów zdrowotnych noworodka z tetralogią Fallota w trakcie leczenia Prostaglandyną E1.Materiały i metody: Zastosowano metodę indywidualnego przypadku. Wykorzystano techniki: wywiad, obserwacja, pomiar parametrów życiowych oraz analiza dokumentacji medycznej.Wyniki: Zidentyfikowano problemy zdrowotne, dostosowano cele opieki oraz dobrano odpowiednie interwencje pielęgniarskie do problemów zdrowotnych pacjenta. Wnioski: Najważniejszymi problemami zdrowotnymi podczas opieki nad noworodkiem z ToF w trakcie leczenia Prostin VR są: niewydolność serca, możliwość jej nasilenia i powikłań, ryzyko zamknięcia się przewodu tętniczego oraz możliwość wystąpienia skutków farmakoterapii prostaglandyną E1. By zapewnić profesjonalną opieką pielęgniarską nad chorym noworodkiem niezbędne jest wdrożenie holistycznej opieki, wielokierunkowej obserwacji i monitorowania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Cepuch, Grażyna - 128978
dc.contributor.authorpl
Wiczkowska, Majka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Cepuch, Grażyna - 128978
dc.contributor.reviewerpl
Panek, Magdalena
dc.date.accessioned
2021-11-03T22:39:44Z
dc.date.available
2021-11-03T22:39:44Z
dc.date.submittedpl
2021-07-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-150121-262407
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282691
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tetralogy of Fallot, prostaglandin E1, newborn, health problems, heart defect.
dc.subject.plpl
tetralogia Fallota, prostaglandyna E1, noworodek, problemy zdrowotne, wada serca.
dc.titlepl
Wybrane problemy zdrowotne i opieka pielęgniarska nad noworodkiem z tetralogią Fallota w trakcie podaży prostaglandyny E1- studium przypadku
dc.title.alternativepl
Selected health problems and nursing care of a newborn with tetralogy of Fallot during prostaglandin E1 treatment - case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
96
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Wroclaw
10
Krakow
6
Gdynia
5
Katowice
3
Nisko
3
Rzeszów
3
Suwałki
3
Zabrze
3
Bielsko-Biala
2

No access

No Thumbnail Available