Wybrane analizy geoinformacyjne w badaniach związków budowy geologicznej z rzeźbą terenu Obniżenia Chabówki-Jordanowa

2013
journal article
article
dc.abstract.enThis study presents the results of researches on correlation between geological structure and terrain morphology of the Orawa-Jordanów Depression. GIS tools and software, as well as remote sensing methods were used in the investigations. Lineaments method basing on DEM data was applied too. The research area bearing foothill morphology is distinctly depressed from the surrounding it Beskidy ranges. The foothills are characterized by lower high peek and relative highs than the Beskids Morphology of the Chabówka-Jordanów. Depression is associated with tectonic structure. The tectonics determines that Chabówka-Jordanów Depression is intermountain tectonic trough. Completed analysis allowed to conclude, that ridges on this terrain are mainly formed of the thick-bedded sandstones of the Magura Formation, and depressions and valleys are dissected in older rocks represented by shale and sandstone-shale complexes. Directions of the main ridges and valleys are parallel to extensions of the main fold structures. Lineaments marked in studied terrain correlate mainly with faults. The lineaments method allowed to conclude that some of valleys exploit the transverse faults.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono wyniki badań związków budowy geologicznej z rzeźbą terenu na obszarze Obniżenia Chabówki-Jordanowa. W badaniach tych wykorzystano oprogramowanie GIS oraz narzędzia, jakie ono oferuje, a także metody teledetekcyjne. Zastosowano również metodę lineamentów na bazie interpretacji zapisu cyfrowego modelu wysokościowego. Badany teren mający pogórską morfologię jest wyraźnie obniżony w stosunku do otaczających go pasm Beskidów, czego dowodzą mniejsze wysokości wzniesień oraz wartości wysokości względnych. Jest to związane z tektoniką podłoża. Decyduje ona o tym, że w obrębie Obniżenia Chabówki-Jordanowa mamy do czynienia z zapadliskiem śródgórskim. Przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że grzbiety na tym terenie uformowane są przede wszystkim w gruboławicowych piaskowcach formacji magurskiej, a obniżenia i doliny w utworach starszych reprezentowanych przez łupki i kompleksy piaskowcowo-łupkowe. Kierunek przebiegu głównych grzbietów oraz części dolin w większości dowiązuje do kierunków głównych struktur fałdowych. Wyznaczone lineamenty na ogół pokrywały się z uskokami w terenie. Metoda ta pozwoliła na stwierdzenie, że część dolin rzecznych wykorzystuje uskoki poprzecznepl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk Geologicznychpl
dc.contributor.authorSzczęch, Mateusz - 151759 pl
dc.date.accessioned2015-10-08T08:58:06Z
dc.date.available2015-10-08T08:58:06Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical73-84pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume24pl
dc.identifier.doi10.12657/landfana.024.008pl
dc.identifier.eissn2081-5980pl
dc.identifier.issn1429-799Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15979
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.endigital elevation modelpl
dc.subject.enGISpl
dc.subject.enlineamentspl
dc.subject.enlandformpl
dc.subject.engeologypl
dc.subject.enChabówka-Jardanów Depressionpl
dc.subject.plcyfrowy model wysokościowypl
dc.subject.plGISpl
dc.subject.pllineamentpl
dc.subject.plrzeźba terenupl
dc.subject.plbudowa geologicznapl
dc.subject.plObniżenie Chabówki-Jordanowapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWybrane analizy geoinformacyjne w badaniach związków budowy geologicznej z rzeźbą terenu Obniżenia Chabówki-Jordanowapl
dc.title.alternativeSelected geoinformation analyses in the study of relation between geology and morphology of the Chabówka-Jordanów Depressionpl
dc.title.journalLandform Analysispl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study presents the results of researches on correlation between geological structure and terrain morphology of the Orawa-Jordanów Depression. GIS tools and software, as well as remote sensing methods were used in the investigations. Lineaments method basing on DEM data was applied too. The research area bearing foothill morphology is distinctly depressed from the surrounding it Beskidy ranges. The foothills are characterized by lower high peek and relative highs than the Beskids Morphology of the Chabówka-Jordanów. Depression is associated with tectonic structure. The tectonics determines that Chabówka-Jordanów Depression is intermountain tectonic trough. Completed analysis allowed to conclude, that ridges on this terrain are mainly formed of the thick-bedded sandstones of the Magura Formation, and depressions and valleys are dissected in older rocks represented by shale and sandstone-shale complexes. Directions of the main ridges and valleys are parallel to extensions of the main fold structures. Lineaments marked in studied terrain correlate mainly with faults. The lineaments method allowed to conclude that some of valleys exploit the transverse faults.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono wyniki badań związków budowy geologicznej z rzeźbą terenu na obszarze Obniżenia Chabówki-Jordanowa. W badaniach tych wykorzystano oprogramowanie GIS oraz narzędzia, jakie ono oferuje, a także metody teledetekcyjne. Zastosowano również metodę lineamentów na bazie interpretacji zapisu cyfrowego modelu wysokościowego. Badany teren mający pogórską morfologię jest wyraźnie obniżony w stosunku do otaczających go pasm Beskidów, czego dowodzą mniejsze wysokości wzniesień oraz wartości wysokości względnych. Jest to związane z tektoniką podłoża. Decyduje ona o tym, że w obrębie Obniżenia Chabówki-Jordanowa mamy do czynienia z zapadliskiem śródgórskim. Przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że grzbiety na tym terenie uformowane są przede wszystkim w gruboławicowych piaskowcach formacji magurskiej, a obniżenia i doliny w utworach starszych reprezentowanych przez łupki i kompleksy piaskowcowo-łupkowe. Kierunek przebiegu głównych grzbietów oraz części dolin w większości dowiązuje do kierunków głównych struktur fałdowych. Wyznaczone lineamenty na ogół pokrywały się z uskokami w terenie. Metoda ta pozwoliła na stwierdzenie, że część dolin rzecznych wykorzystuje uskoki poprzeczne
dc.affiliationpl
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk Geologicznych
dc.contributor.authorpl
Szczęch, Mateusz - 151759
dc.date.accessioned
2015-10-08T08:58:06Z
dc.date.available
2015-10-08T08:58:06Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
73-84
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
24
dc.identifier.doipl
10.12657/landfana.024.008
dc.identifier.eissnpl
2081-5980
dc.identifier.issnpl
1429-799X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15979
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
digital elevation model
dc.subject.enpl
GIS
dc.subject.enpl
lineaments
dc.subject.enpl
landform
dc.subject.enpl
geology
dc.subject.enpl
Chabówka-Jardanów Depression
dc.subject.plpl
cyfrowy model wysokościowy
dc.subject.plpl
GIS
dc.subject.plpl
lineament
dc.subject.plpl
rzeźba terenu
dc.subject.plpl
budowa geologiczna
dc.subject.plpl
Obniżenie Chabówki-Jordanowa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Wybrane analizy geoinformacyjne w badaniach związków budowy geologicznej z rzeźbą terenu Obniżenia Chabówki-Jordanowa
dc.title.alternativepl
Selected geoinformation analyses in the study of relation between geology and morphology of the Chabówka-Jordanów Depression
dc.title.journalpl
Landform Analysis
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Krakow
1
Downloads
szczech_wybrane_analizy_geoinformacyjne_2013.pdf
1