Wpływ wypalenia zawodowego w organizacjach wielokulturowych

master
dc.abstract.enThe aim of the study is to determine which group of workers has a higher rate of burnout within a multicultural organization. For this purpose it was necessary to review the complex phenomenon of burnout. Presentation of its causes, course and consequences. Another important aspect is the multiculturalism environment and the key of management a multicultural team. The study has been performed among employees of Polish origin and foreigners by using a research surveys. The results show that a group of foreigners is characterized by a greater burnout than employees of Polish origin. In such organizations is crucial to the integration of the team which will facilitate the adaptation of workers and to avoid culture shock among foreigners.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest określenie która grupa pracowników charakteryzuje się większym wskaźnikiem wypalenia zawodowego w obrębie organizacji wielokulturowej. W tym celu koniecznie było kompleksowe przejrzenie się zjawisku wypalenia zawodowego. Przedstawienie jego przyczyn, przebiegu oraz skutków. Kolejnym ważnym aspektem jest wielokulturowość oraz sposoby zarządzania zespołem wielokulturowym. Dla ukazanie celu pracy zostały przeprowadzone badania ankietowych wśród pracowników pochodzenia polskiego oraz obcokrajowców. Wyniki badań wskazują że grupa obcokrajowców charakteryzuję się większym wypaleniem zawodowym niż pracownicy pochodzenia polskiego. W takich organizacjach kluczowe jest integracja zespołu co pozwoli ułatwić proces adaptacyjny pracowników oraz uniknięcia szoku kulturowego wśród obcokrajowców.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorSamborska, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:58:56Z
dc.date.available2020-07-26T16:58:56Z
dc.date.submitted2015-10-05pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-100068-184201pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207204
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout– organizations- management-multiculturalismpl
dc.subject.plorganizacje -wielokulturowość -wypalenie zawodowe-zarządzaniepl
dc.titleWpływ wypalenia zawodowego w organizacjach wielokulturowychpl
dc.title.alternativeThe impact of burn out in a multicultural organizationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to determine which group of workers has a higher rate of burnout within a multicultural organization. For this purpose it was necessary to review the complex phenomenon of burnout. Presentation of its causes, course and consequences. Another important aspect is the multiculturalism environment and the key of management a multicultural team. The study has been performed among employees of Polish origin and foreigners by using a research surveys. The results show that a group of foreigners is characterized by a greater burnout than employees of Polish origin. In such organizations is crucial to the integration of the team which will facilitate the adaptation of workers and to avoid culture shock among foreigners.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest określenie która grupa pracowników charakteryzuje się większym wskaźnikiem wypalenia zawodowego w obrębie organizacji wielokulturowej. W tym celu koniecznie było kompleksowe przejrzenie się zjawisku wypalenia zawodowego. Przedstawienie jego przyczyn, przebiegu oraz skutków. Kolejnym ważnym aspektem jest wielokulturowość oraz sposoby zarządzania zespołem wielokulturowym. Dla ukazanie celu pracy zostały przeprowadzone badania ankietowych wśród pracowników pochodzenia polskiego oraz obcokrajowców. Wyniki badań wskazują że grupa obcokrajowców charakteryzuję się większym wypaleniem zawodowym niż pracownicy pochodzenia polskiego. W takich organizacjach kluczowe jest integracja zespołu co pozwoli ułatwić proces adaptacyjny pracowników oraz uniknięcia szoku kulturowego wśród obcokrajowców.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Samborska, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:58:56Z
dc.date.available
2020-07-26T16:58:56Z
dc.date.submittedpl
2015-10-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-100068-184201
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207204
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout– organizations- management-multiculturalism
dc.subject.plpl
organizacje -wielokulturowość -wypalenie zawodowe-zarządzanie
dc.titlepl
Wpływ wypalenia zawodowego w organizacjach wielokulturowych
dc.title.alternativepl
The impact of burn out in a multicultural organization
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Dublin
3
Krakow
2
Lodz
2
Szczecin
2
Wroclaw
2
Częstochowa
1
Laziska Gorne
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available