Postawy uczniów klas integracyjnych szkoły podstawowej i gimnazjum wobec niepełnosprawnych rówieśników

master
dc.abstract.enDisability is one of the most serious problems of modern society. Integrative education is one of the best ways to shape desirable positive attitudes towards people with disabilities. The subject of my research work are the attitudes of children attending to integration classes towards their disabled peers. The study based on a diagnostic poll, which included a group of 90 full fit student’s in integration class, where 44th students are from primary school and 46th students are from the junior high school. I wanted to know the knowledge and beliefs of respondents on disability and integration, their emotional attitude and declared behaviour towards their disabled peer. The examiner students believe that the integration of a disabled child in school favours their personal growth in their independence. They also acknowledge that attendance of children with disabilities in the class helps them to understand and accept them in empirically and authentically way.pl
dc.abstract.plNiepełnosprawność jest zaliczana do jednych z problemów współczesnego społeczeństwa. Istotną rolę w zmniejszaniu skali ograniczeń jakie sprawia niepełnosprawność odgrywa edukacja integracyjna będąca jednym z najlepszych sposobów kształtowania pożądanych, pozytywnych postaw względem osób niepełnosprawnych. Przedmiotem mojej pracy badawczej są właśnie postawy uczniów uczęszczających do klas integracyjnych wobec ich niepełnosprawnych rówieśników. Badania przeprowadzono w oparciu o sondaż diagnostyczny, którym objęto grupę 90 pełnosprawnych uczniów klas integracyjnych – 44 uczniów szkoły podstawowej i 46 uczniów gimnazjum. Chciałam poznać wiedzę i przekonania respondentów na temat niepełnosprawności i integracji, ich stosunek emocjonalny i deklarowane zachowanie względem niepełnosprawnych rówieśników. Wyniki badań pokazały, że uczniowie deklarują dość pozytywne postawy wobec swoich niepełnosprawnych rówieśników. Badani uczniowie uważają, że integracja szkolna dziecka niepełnosprawnego sprzyja w rozwoju jego niezależności i samodzielności. Przyznają też, że obecność dzieci niepełnosprawnych w klasie pomaga uczniom pełnosprawnych zrozumieć i zaakceptować je w sposób empatyczny i autentyczny.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.authorSzumełda, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.reviewerSigva, Renata - 128072 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:41:45Z
dc.date.available2020-07-27T06:41:45Z
dc.date.submitted2017-06-26pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-114274-167294pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219663
dc.languagepolpl
dc.subject.enattitude, disability, integration, integration classpl
dc.subject.plpostawa, niepełnosprawność, integracja, klasa integracyjnapl
dc.titlePostawy uczniów klas integracyjnych szkoły podstawowej i gimnazjum wobec niepełnosprawnych rówieśnikówpl
dc.title.alternativeThe attitudes of students attending to integration classes, from primary and junior high school towards their disabled peerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Disability is one of the most serious problems of modern society. Integrative education is one of the best ways to shape desirable positive attitudes towards people with disabilities. The subject of my research work are the attitudes of children attending to integration classes towards their disabled peers. The study based on a diagnostic poll, which included a group of 90 full fit student’s in integration class, where 44th students are from primary school and 46th students are from the junior high school. I wanted to know the knowledge and beliefs of respondents on disability and integration, their emotional attitude and declared behaviour towards their disabled peer. The examiner students believe that the integration of a disabled child in school favours their personal growth in their independence. They also acknowledge that attendance of children with disabilities in the class helps them to understand and accept them in empirically and authentically way.
dc.abstract.plpl
Niepełnosprawność jest zaliczana do jednych z problemów współczesnego społeczeństwa. Istotną rolę w zmniejszaniu skali ograniczeń jakie sprawia niepełnosprawność odgrywa edukacja integracyjna będąca jednym z najlepszych sposobów kształtowania pożądanych, pozytywnych postaw względem osób niepełnosprawnych. Przedmiotem mojej pracy badawczej są właśnie postawy uczniów uczęszczających do klas integracyjnych wobec ich niepełnosprawnych rówieśników. Badania przeprowadzono w oparciu o sondaż diagnostyczny, którym objęto grupę 90 pełnosprawnych uczniów klas integracyjnych – 44 uczniów szkoły podstawowej i 46 uczniów gimnazjum. Chciałam poznać wiedzę i przekonania respondentów na temat niepełnosprawności i integracji, ich stosunek emocjonalny i deklarowane zachowanie względem niepełnosprawnych rówieśników. Wyniki badań pokazały, że uczniowie deklarują dość pozytywne postawy wobec swoich niepełnosprawnych rówieśników. Badani uczniowie uważają, że integracja szkolna dziecka niepełnosprawnego sprzyja w rozwoju jego niezależności i samodzielności. Przyznają też, że obecność dzieci niepełnosprawnych w klasie pomaga uczniom pełnosprawnych zrozumieć i zaakceptować je w sposób empatyczny i autentyczny.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.authorpl
Szumełda, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.reviewerpl
Sigva, Renata - 128072
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:41:45Z
dc.date.available
2020-07-27T06:41:45Z
dc.date.submittedpl
2017-06-26
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-114274-167294
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219663
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
attitude, disability, integration, integration class
dc.subject.plpl
postawa, niepełnosprawność, integracja, klasa integracyjna
dc.titlepl
Postawy uczniów klas integracyjnych szkoły podstawowej i gimnazjum wobec niepełnosprawnych rówieśników
dc.title.alternativepl
The attitudes of students attending to integration classes, from primary and junior high school towards their disabled peers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Klucze
6
Bialystok
2
Lublin
2
Bydgoszcz
1
Krakow
1
Poznan
1
Sokołów Podlaski
1
Włodawa
1

No access

No Thumbnail Available