Zastosowanie kodów komunikacyjnych w procesie tłumaczenia na podstawie przekładów baśni braci Grimm „Frau Holle” na język polski i węgierski.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to examine the level of interdependence of three translation levels: culture, aesthetic and lexical-semantic, by comparing German Grimm brothers’ fairy tale with Polish and Hungarian translations. The analysis allows to provide a reliable evaluation of translations’ quality and shows differences in Polish, German and Hungarian cultures, which have a major impact on discrepancies between original and translated versions of the story. The theoretical part of the paper is preceded by terminology description, which contains definition of „fairy tale”. Then the author listed and described basic functions of a fairy tale. Next chapter briefly covers history of Grimm brothers’ stories and their first releases in Poland and Hungary. The forth chapter defines chosen terms from translation theory. Analytical study finishes with sum up of translation transformations noticed during the analysis.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie stopnia współzależności trzech płaszczyzn translatorskich, tj. kulturowej, estetycznej oraz leksykalno-semantycznej, względem tekstu wyjściowego w tłumaczeniach niemieckiej baśni braci Grimm na język polski i węgierski. Przeprowadzając taką analizę można dokonać rzetelnej oceny przekładów, określić ich wierność, dojrzeć różnice kulturowe społeczeństwa niemieckiego, polskiego i węgierskiego, które także w dużym stopniu determinują obecne w przekładach rozbieżności. Część analityczną poprzedza organizacja terminologiczna obejmująca pojęcie „baśń” wraz z jej pochodnymi w języku polskim i węgierskim. Następnie wyszczególniono i opisano podstawowe funkcje baśni. W kolejnym rozdziale krótko przybliżono historię powstawania baśni braci Grimm, a także scharakteryzowano ich początkowe losy w Polsce i na Węgrzech. W rozdziale czwartym autorka przybliża wybrane zagadnienia z obszaru teorii przekładu. Studium analityczne zamyka podsumowanie, skupiające dostrzeżone w procesie analizy transformacje przekładów.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNagy, László - 130861 pl
dc.contributor.authorMercik, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerNagy, László - 130861 pl
dc.contributor.reviewerImrényi, Andráspl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:31:18Z
dc.date.available2020-07-26T23:31:18Z
dc.date.submitted2016-06-23pl
dc.fieldofstudyfilologia węgierskapl
dc.identifier.apddiploma-106767-177270pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213082
dc.languagepolpl
dc.subject.enFAIRY TALE, TALE, COMPARATIVE LITERATURE, BROTHERS GRIMM, TRANSLATION STUDIES, POLISH, HUNGARIAN, GERMANpl
dc.subject.plBAŚŃ, BAJKA, KOMPARATYSTYKA, BRACIA GRIMM, TEORIA PRZEKŁADU, TRANSLATORYKA, TŁUMACZENIE, POLSKI, WĘGIERSKI, NIEMIECKIpl
dc.titleZastosowanie kodów komunikacyjnych w procesie tłumaczenia na podstawie przekładów baśni braci Grimm „Frau Holle” na język polski i węgierski.pl
dc.title.alternativeApplication of communication codes in translation process based on Grimm’s fairy tale „Frau Holle” translation to Polish and Hunagrian.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to examine the level of interdependence of three translation levels: culture, aesthetic and lexical-semantic, by comparing German Grimm brothers’ fairy tale with Polish and Hungarian translations. The analysis allows to provide a reliable evaluation of translations’ quality and shows differences in Polish, German and Hungarian cultures, which have a major impact on discrepancies between original and translated versions of the story. The theoretical part of the paper is preceded by terminology description, which contains definition of „fairy tale”. Then the author listed and described basic functions of a fairy tale. Next chapter briefly covers history of Grimm brothers’ stories and their first releases in Poland and Hungary. The forth chapter defines chosen terms from translation theory. Analytical study finishes with sum up of translation transformations noticed during the analysis.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie stopnia współzależności trzech płaszczyzn translatorskich, tj. kulturowej, estetycznej oraz leksykalno-semantycznej, względem tekstu wyjściowego w tłumaczeniach niemieckiej baśni braci Grimm na język polski i węgierski. Przeprowadzając taką analizę można dokonać rzetelnej oceny przekładów, określić ich wierność, dojrzeć różnice kulturowe społeczeństwa niemieckiego, polskiego i węgierskiego, które także w dużym stopniu determinują obecne w przekładach rozbieżności. Część analityczną poprzedza organizacja terminologiczna obejmująca pojęcie „baśń” wraz z jej pochodnymi w języku polskim i węgierskim. Następnie wyszczególniono i opisano podstawowe funkcje baśni. W kolejnym rozdziale krótko przybliżono historię powstawania baśni braci Grimm, a także scharakteryzowano ich początkowe losy w Polsce i na Węgrzech. W rozdziale czwartym autorka przybliża wybrane zagadnienia z obszaru teorii przekładu. Studium analityczne zamyka podsumowanie, skupiające dostrzeżone w procesie analizy transformacje przekładów.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nagy, László - 130861
dc.contributor.authorpl
Mercik, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Nagy, László - 130861
dc.contributor.reviewerpl
Imrényi, András
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:31:18Z
dc.date.available
2020-07-26T23:31:18Z
dc.date.submittedpl
2016-06-23
dc.fieldofstudypl
filologia węgierska
dc.identifier.apdpl
diploma-106767-177270
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213082
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
FAIRY TALE, TALE, COMPARATIVE LITERATURE, BROTHERS GRIMM, TRANSLATION STUDIES, POLISH, HUNGARIAN, GERMAN
dc.subject.plpl
BAŚŃ, BAJKA, KOMPARATYSTYKA, BRACIA GRIMM, TEORIA PRZEKŁADU, TRANSLATORYKA, TŁUMACZENIE, POLSKI, WĘGIERSKI, NIEMIECKI
dc.titlepl
Zastosowanie kodów komunikacyjnych w procesie tłumaczenia na podstawie przekładów baśni braci Grimm „Frau Holle” na język polski i węgierski.
dc.title.alternativepl
Application of communication codes in translation process based on Grimm’s fairy tale „Frau Holle” translation to Polish and Hunagrian.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Poznan
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Frankfurt am Main
1
Krakow
1
Nuremberg
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available