Analiza wpływu istnienia pracowni leków cytostatycznych na  gospodarkę lekami w szpitalu na przykładzie Beskidzkiego Centrum Onkologii

master
dc.abstract.enAim: The objective of the thesis is the evaluation of economical benefits resulting from establishing a laboratory of cytostatic drugs on the basis of the Beskid Centre of Oncology in Bielsko-Biała in comparison to the former method of preparing cytostatic drugs by the nurses in the chemotherapy ward. Material and methods: In order to determine the role which the hospital pharmacy plays in the wards of optimization of the costs of medical products an overview of literature has been done. The description of the chosen active substances has been presented on the basis of the literature overview from the field of drugs therapy as well as the characteristics of medical products. The analysis of the consumption as well as determining the size of losses of particular active substances prepared by the laboratory of cytostatic drugs has been done on the basis of the statistical data delivered by the hospital pharmacy of the Beskid Centre of Oncology. In order to calculate the consumption as well as losses of active substances in the chemotherapy ward, estimated calculations have been done taking into consideration the same data concerning the number of patients as well as prescribed drugs doses in particular months, which are to be found in the information delivered by the pharmacy. In order to compile the data the methods of descriptive statistics have been employed. Excel program has also been used for this purpose.Results: A short profile of the chosen active substances used in the therapy of ovary cancer, breast cancer, colorectal cancer and leukemia has been presented and subsequently the comparative analysis of preparing pharmaceutical in the conditions of the laboratory of cytostatic drugs with the previously used method of dissolving cytostatic drugs by the nurses in the chemotherapy ward has been conducted. In the analysis the calculation of consumption costs of particular active substances as well as their losses in the laboratory of cytostatic drugs and the chemotherapy ward have been done. On average the dissolution of the drugs in the laboratory of cytostatic drugs instead of the chemotherapy ward allows yearly savings for hospital to the tune of more than 572276,07 PLN. Conclusions: The establishment of the laboratory of cytostatic drugs in the Beskid Centre of Oncology resulted in substantial savings in the employed drugs therapy in comparison to the former method of dissolving cytostatic drugs by the nurses in the chemotherapy ward.pl
dc.abstract.plCel: Celem pracy jest ocena korzyści ekonomicznych płynących z utworzenia pracowni leków cytostatycznych na przykładzie Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej w porównaniu do dotychczasowego sposobu przygotowywania leków cytostatycznych przez pielęgniarki na oddziale chemioterapii nowotworówMateriał i metody: W celu określenia roli jaką odgrywa apteka szpitalna w działaniach optymalizacji kosztów produktów leczniczych dokonano przeglądu literatury. Opisu wybranych substancji czynnych dokonano na podstawie przeglądu literatury z zakresu farmakoterapii oraz charakterystyk produktów leczniczych. Analizy zużycia oraz określenia wielkości strat poszczególnych substancji czynnych przygotowywanych przez pracownię leków cytostatycznych dokonano na podstawie danych statystycznych dostarczonych przez aptekę szpitalną Beskidzkiego Centrum Onkologii. W celu obliczenia zużycia oraz strat substancji czynnych poniesionych na oddziale chemioterapii dokonano szacunkowych obliczeń, przy założeniu takich samych danych dotyczących liczby pacjentów oraz zapisanych dawek leków w poszczególnych miesiącach, jakie znajdują się w informacjach dostarczonych przez aptekę. W celu opracowania danych posłużono się metodami statystyki opisowej oraz wykorzystano program ExcelWyniki: Przedstawiono krótką charakterystykę wybranych substancji czynnych stosowanych w terapii raka jajnika, raka piersi, raka jelita grubego oraz białaczki, a następnie przeprowadzono analizę porównawczą przygotowywania farmaceutyków w warunkach pracowni leków cytostatycznych z poprzednio stosowaną metodą rozpuszczania leków cytostatycznych przez pielęgniarki na oddziale chemioterapii. W analizie dokonano wyliczenia kosztów zużycia poszczególnych substancji czynnych oraz ich strat poniesionych w pracowni leków cytostatycznych oraz na oddziale chemioterapii. Średnio rozpuszczanie leków w pracowni leków cytostatycznych zamiast na oddziale chemioterapii pozwala na roczne oszczędności dla szpitala w wysokości ponad 572276,07 zł.Wnioski: Stworzenie pracowni leków cytostatycznych w Beskidzkim Centrum Onkologii pozwoliło na znaczące oszczędności w stosowanej farmakoterapii w porównaniu do wcześniejszej metody rozpuszczania leków cytostatycznych przez pielęgniarki na oddziale chemioterapii.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPilc, Andrzej - 133153 pl
dc.contributor.authorZuziak-Lubarska, Sandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBochenek, Tomasz - 128800 pl
dc.contributor.reviewerPilc, Andrzej - 133153 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:49:13Z
dc.date.available2020-07-24T16:49:13Z
dc.date.submitted2013-07-10pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-75456-92925pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188240
dc.languagepolpl
dc.subject.enhospital pharmacy, cytostatics, cytostatic drugs laboratory, chemotherapy ward, comparative analysis, consumption costs, loss costs, costs of prescribed dosespl
dc.subject.plapteka szpitalna, cytostatyki, pracownia leków cytostatycznych, oddział chemioterapii, analiza porównawcza, koszty zużycia, koszty straty, koszty zleconych dawekpl
dc.titleAnaliza wpływu istnienia pracowni leków cytostatycznych na  gospodarkę lekami w szpitalu na przykładzie Beskidzkiego Centrum Onkologiipl
dc.title.alternativeThe influence analysis of the existence of the laboratory of cytostatic drugs on the medicine economy in hospital on the example of the Beskid Centre of Oncologypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aim: The objective of the thesis is the evaluation of economical benefits resulting from establishing a laboratory of cytostatic drugs on the basis of the Beskid Centre of Oncology in Bielsko-Biała in comparison to the former method of preparing cytostatic drugs by the nurses in the chemotherapy ward. Material and methods: In order to determine the role which the hospital pharmacy plays in the wards of optimization of the costs of medical products an overview of literature has been done. The description of the chosen active substances has been presented on the basis of the literature overview from the field of drugs therapy as well as the characteristics of medical products. The analysis of the consumption as well as determining the size of losses of particular active substances prepared by the laboratory of cytostatic drugs has been done on the basis of the statistical data delivered by the hospital pharmacy of the Beskid Centre of Oncology. In order to calculate the consumption as well as losses of active substances in the chemotherapy ward, estimated calculations have been done taking into consideration the same data concerning the number of patients as well as prescribed drugs doses in particular months, which are to be found in the information delivered by the pharmacy. In order to compile the data the methods of descriptive statistics have been employed. Excel program has also been used for this purpose.Results: A short profile of the chosen active substances used in the therapy of ovary cancer, breast cancer, colorectal cancer and leukemia has been presented and subsequently the comparative analysis of preparing pharmaceutical in the conditions of the laboratory of cytostatic drugs with the previously used method of dissolving cytostatic drugs by the nurses in the chemotherapy ward has been conducted. In the analysis the calculation of consumption costs of particular active substances as well as their losses in the laboratory of cytostatic drugs and the chemotherapy ward have been done. On average the dissolution of the drugs in the laboratory of cytostatic drugs instead of the chemotherapy ward allows yearly savings for hospital to the tune of more than 572276,07 PLN. Conclusions: The establishment of the laboratory of cytostatic drugs in the Beskid Centre of Oncology resulted in substantial savings in the employed drugs therapy in comparison to the former method of dissolving cytostatic drugs by the nurses in the chemotherapy ward.
dc.abstract.plpl
Cel: Celem pracy jest ocena korzyści ekonomicznych płynących z utworzenia pracowni leków cytostatycznych na przykładzie Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej w porównaniu do dotychczasowego sposobu przygotowywania leków cytostatycznych przez pielęgniarki na oddziale chemioterapii nowotworówMateriał i metody: W celu określenia roli jaką odgrywa apteka szpitalna w działaniach optymalizacji kosztów produktów leczniczych dokonano przeglądu literatury. Opisu wybranych substancji czynnych dokonano na podstawie przeglądu literatury z zakresu farmakoterapii oraz charakterystyk produktów leczniczych. Analizy zużycia oraz określenia wielkości strat poszczególnych substancji czynnych przygotowywanych przez pracownię leków cytostatycznych dokonano na podstawie danych statystycznych dostarczonych przez aptekę szpitalną Beskidzkiego Centrum Onkologii. W celu obliczenia zużycia oraz strat substancji czynnych poniesionych na oddziale chemioterapii dokonano szacunkowych obliczeń, przy założeniu takich samych danych dotyczących liczby pacjentów oraz zapisanych dawek leków w poszczególnych miesiącach, jakie znajdują się w informacjach dostarczonych przez aptekę. W celu opracowania danych posłużono się metodami statystyki opisowej oraz wykorzystano program ExcelWyniki: Przedstawiono krótką charakterystykę wybranych substancji czynnych stosowanych w terapii raka jajnika, raka piersi, raka jelita grubego oraz białaczki, a następnie przeprowadzono analizę porównawczą przygotowywania farmaceutyków w warunkach pracowni leków cytostatycznych z poprzednio stosowaną metodą rozpuszczania leków cytostatycznych przez pielęgniarki na oddziale chemioterapii. W analizie dokonano wyliczenia kosztów zużycia poszczególnych substancji czynnych oraz ich strat poniesionych w pracowni leków cytostatycznych oraz na oddziale chemioterapii. Średnio rozpuszczanie leków w pracowni leków cytostatycznych zamiast na oddziale chemioterapii pozwala na roczne oszczędności dla szpitala w wysokości ponad 572276,07 zł.Wnioski: Stworzenie pracowni leków cytostatycznych w Beskidzkim Centrum Onkologii pozwoliło na znaczące oszczędności w stosowanej farmakoterapii w porównaniu do wcześniejszej metody rozpuszczania leków cytostatycznych przez pielęgniarki na oddziale chemioterapii.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Pilc, Andrzej - 133153
dc.contributor.authorpl
Zuziak-Lubarska, Sandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bochenek, Tomasz - 128800
dc.contributor.reviewerpl
Pilc, Andrzej - 133153
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:49:13Z
dc.date.available
2020-07-24T16:49:13Z
dc.date.submittedpl
2013-07-10
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-75456-92925
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188240
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hospital pharmacy, cytostatics, cytostatic drugs laboratory, chemotherapy ward, comparative analysis, consumption costs, loss costs, costs of prescribed doses
dc.subject.plpl
apteka szpitalna, cytostatyki, pracownia leków cytostatycznych, oddział chemioterapii, analiza porównawcza, koszty zużycia, koszty straty, koszty zleconych dawek
dc.titlepl
Analiza wpływu istnienia pracowni leków cytostatycznych na  gospodarkę lekami w szpitalu na przykładzie Beskidzkiego Centrum Onkologii
dc.title.alternativepl
The influence analysis of the existence of the laboratory of cytostatic drugs on the medicine economy in hospital on the example of the Beskid Centre of Oncology
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
4
Warsaw
2
Wroclaw
2
Wisniowa
1

No access

No Thumbnail Available