Wpływ turystyki sportowej na rozwój infrastruktury i promocji regionu na przykładzie Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa

master
dc.abstract.enThe main goal of this thesis is to present the influence of sports tourism on the development of infrastructure and the promotion of the region, based on the example of Lesser Poland. The very beginning specifies the common traits of tourism and sports. Subsequently, sports tourism and its different forms are defined. The next part describes the influence of great sporting events on tourism development within the region. The last part of the first chapter touches upon the competitiveness among regions as a tourist attracting element and tourism management in the modern world. The second chapter is devoted to an analysis of the investments, which were planned due to Krakow's strive to be named a host city of Euro 2012. The topics raised include the construction of roads and motorways, the expansion of the Balice airport, as well as accommodation in Krakow and surrounding areas, modernisation of sports infrastructure and places of leisure and relaxation. The third chapter is devoted to the analysis of the projects, which help promote Lesser Poland with its capital city of Krakow throughout the country and abroad. The founders of the project wanted its recipients to discover new, hardly known side of Krak's burg. Another enterprise aiming at promoting Krakow as a dynamic city, one full of active people, one that is sports-friendly, is 'Krakow – The City of Champions'. The people representing the campaign are a talented rally driver of the young generation, Michal Kosciuszko, and increasingly successful tennis players, Agnieszka and Urszula Radwanska. The Lesser Poland Voivodship, in response to actions related to the 'Krakow – The City of Champions' project taken, has prepared the 'Lesser Poland in action' program – a promotional campaign in the chosen foreign markets using the images of Lesser Poland's athletes. Its champions are the outstanding Polish Olympian, Justyna Kowalczyk, as well as several times national champions, successfully competing in the most prestigious Champions League games, the BPS Bank Muszynianki Fakro female volleyball team and the successful throughout the continent Wisla Can Pack Krakow female basketball team. Another enterprise described is the campaign run by the Wisla Krakow football team, named 'We fight for victory'. The last part of the third chapter is devoted to the 'Krakow runs, Krakow walks', 'Extreme for the fans' and 'March to the market square' projects. All of these actions are aimed at encouraging people to spend their free time actively. They're an encouragement for physical activity, which has a considerable impact on our physical and mental health.The last chapter is on infrastructure development and how it is influenced by sports tourism. The first part discusses the select Krakow's sporting infrastructure investments. The next part describes the actions taken by the Lesser Poland Voivodship to improve sporting infrastructure in the region. It discusses, among others: the activity of the Voivodship in the Orlik 2012 and Orlik Plus programmes, as well as the issues related to the construction of sporting complexes and indoor swimming pools. The next part includes the analysis of investments relating the sporting, urban and tourism infrastructure in Lesser Poland, after the decision of excluding Krakow from the list of Euro 2012 host cities has been announced. It briefly describes roads under construction, parking lots, stadiums, as well as accommodation centres, which can become the accommodation base for one of the 32 teams, competing in the tournament. The last part of the fourth chapter summarises and responds to the question of the sports tourism's influence on infrastructure development and region promotion.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest przedstawienie wpływu turystyki sportowej na rozwój infrastruktury i promocji regionu w Małopolsce. Na samym początku wyodrębniono wspólne cechy turystyki i sportu. Następnie zdefiniowano turystykę sportową i pokazano jej różne modele. W kolejnym fragmencie opisano wpływ wielkich wydarzeń sportowych na rozwój turystyki danego obszaru. Ostatnia część pierwszego rozdziału mówi o konkurencyjności regionów jako elemencie przyciągającym turystów oraz zagospodarowaniu turystycznym we współczesnym świecie. Drugi rozdział poświęcony jest analizie inwestycji, które zaplanowano w związku ze staraniami Krakowa o miano miasta gospodarza Euro 2012. Poruszono temat budowy dróg i autostrad, nowych parkingów, rozbudowy lotniska w Balicach, a także bazy noclegowej w Krakowie i okolicach, modernizacji infrastruktury sportowej oraz miejsc odpoczynku i rozrywki. Trzeci rozdział poświęcony jest analizie projektów, dzięki którym Małopolska i jej stolica Kraków promowane są na terenie Polski i poza jej granicami. Pierwsze z opisanych w tym rozdziale przedsięwzięć – „Kraków nie tylko zabytkami stoi” ma na celu wypromowanie miasta, jako miejsca gdzie odbywa się wiele wydarzeń, popularyzujących zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek. Kolejnym przedsięwzięciem, którego celem jest popularyzacja Krakowa, jako miasta dynamicznego, ludzi aktywnych oraz przyjaznego sportowi jest „Kraków – Miasto Mistrzów”. Twarzami tej kampanii zostali utalentowany rajdowiec młodego pokolenia – Michał Kościuszko oraz odnoszące coraz większe sukcesy – tenisistki Agnieszka i Urszula Radwańskie. Województwo małopolskie w odpowiedzi na działanie, związane z projektem „Kraków – Miasto Mistrzów” przygotowało program „Małopolska w akcji” – kampania promocyjna na wybranych rynkach zagranicznych z wykorzystaniem wizerunku małopolskich sportowców. Jego bohaterkami są wybitna polska olimpijka – Justyna Kowalczyk, a także kilkakrotne mistrzynie kraju, z powodzeniem rywalizujące w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzyń – siatkarki Banku BPS Muszynianki Fakro oraz odnoszące sukcesy na arenie kontynentalnej – koszykarki Wisły Can Pack Kraków. Kolejnym opisywanym przedsięwzięciem jest kampania prowadzona przez Wisłę Kraków pt. „Walczymy o mistrzostwo”. Twarzami projektu są zawodnicy klubu z Reymonta, którzy zachęcają mieszkańców Krakowa i Małopolski do włączania się w aktywny doping drużyny. Ostatnią część trzeciego rozdziału poświęcona jest projektom „Kraków biega, Kraków spaceruje”, „Ekstremalnie dla kibiców” oraz „Na Rynek Marsz”. Ostatni rozdział jest poświęcony rozwojowi infrastruktury i wpływu, jaki na nią wywiera turystyka sportową. W pierwszej części jest mowa na temat wybranych inwestycji w infrastrukturę sportową Krakowa. Szczegółowo omawiane są m.in.: budowa ośrodka przy Ulicy Kolnej, plany inwestycyjne związane z halą w Czyżynach, modernizacja stadionu Hutnika, obiektów Wandy, lodowiska Cracovii, a także budowa centrum Com Com Zone, nowej hali Wisły Kraków oraz instalacja w Krakowie sieci wypożyczalni rowerów. W kolejnym fragmencie opisywane są działania, jakie podejmuje województwo małopolskie w poprawę infrastruktury sportowej na swoim terenie. Poruszane są m. in.: aktywność województwa w programach Orlik 2012 oraz Orlik Plus, a także problemy związane z budową kompleksów sportowych oraz krytych pływalni. W kolejnej część zawarta jest analiza inwestycji, dotyczących infrastruktury sportowej, miejskiej i turystycznej w Małopolsce, po ogłoszeniu decyzji o wykluczeniu Krakowa z grona miast – gospodarzy Euro 2012. Krótko scharakteryzowane są nowo powstające drogi, parkingi, stadiony, a także centra pobytowe, które w przyszłym roku mogą stać się bazą którejś z 32 drużyn, biorących udział w turnieju. Ostatnia część czwartego rozdziału poświęcona jest na podsumowanie i odpowiedź na pytanie o wpływ turystyki sportowej na rozwój infrastruktury i promocji regionu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorTargosz, Radosław - 200568 pl
dc.contributor.authorMigda, Jarosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.reviewerTargosz, Radosław - 200568 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T19:00:32Z
dc.date.available2020-07-14T19:00:32Z
dc.date.submitted2011-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-55684-28432pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170497
dc.languagepolpl
dc.subject.ensports tourism, development of infrastructure, promotionpl
dc.subject.plturystyka sportowa, rozwój infrastruktury, promocjapl
dc.titleWpływ turystyki sportowej na rozwój infrastruktury i promocji regionu na przykładzie Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowapl
dc.title.alternativeThe influence of sports tourism on the development of infrastructure and the promotion of a region based on the example of Lesser Poland with a special emphasis on the city of Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of this thesis is to present the influence of sports tourism on the development of infrastructure and the promotion of the region, based on the example of Lesser Poland. The very beginning specifies the common traits of tourism and sports. Subsequently, sports tourism and its different forms are defined. The next part describes the influence of great sporting events on tourism development within the region. The last part of the first chapter touches upon the competitiveness among regions as a tourist attracting element and tourism management in the modern world. The second chapter is devoted to an analysis of the investments, which were planned due to Krakow's strive to be named a host city of Euro 2012. The topics raised include the construction of roads and motorways, the expansion of the Balice airport, as well as accommodation in Krakow and surrounding areas, modernisation of sports infrastructure and places of leisure and relaxation. The third chapter is devoted to the analysis of the projects, which help promote Lesser Poland with its capital city of Krakow throughout the country and abroad. The founders of the project wanted its recipients to discover new, hardly known side of Krak's burg. Another enterprise aiming at promoting Krakow as a dynamic city, one full of active people, one that is sports-friendly, is 'Krakow – The City of Champions'. The people representing the campaign are a talented rally driver of the young generation, Michal Kosciuszko, and increasingly successful tennis players, Agnieszka and Urszula Radwanska. The Lesser Poland Voivodship, in response to actions related to the 'Krakow – The City of Champions' project taken, has prepared the 'Lesser Poland in action' program – a promotional campaign in the chosen foreign markets using the images of Lesser Poland's athletes. Its champions are the outstanding Polish Olympian, Justyna Kowalczyk, as well as several times national champions, successfully competing in the most prestigious Champions League games, the BPS Bank Muszynianki Fakro female volleyball team and the successful throughout the continent Wisla Can Pack Krakow female basketball team. Another enterprise described is the campaign run by the Wisla Krakow football team, named 'We fight for victory'. The last part of the third chapter is devoted to the 'Krakow runs, Krakow walks', 'Extreme for the fans' and 'March to the market square' projects. All of these actions are aimed at encouraging people to spend their free time actively. They're an encouragement for physical activity, which has a considerable impact on our physical and mental health.The last chapter is on infrastructure development and how it is influenced by sports tourism. The first part discusses the select Krakow's sporting infrastructure investments. The next part describes the actions taken by the Lesser Poland Voivodship to improve sporting infrastructure in the region. It discusses, among others: the activity of the Voivodship in the Orlik 2012 and Orlik Plus programmes, as well as the issues related to the construction of sporting complexes and indoor swimming pools. The next part includes the analysis of investments relating the sporting, urban and tourism infrastructure in Lesser Poland, after the decision of excluding Krakow from the list of Euro 2012 host cities has been announced. It briefly describes roads under construction, parking lots, stadiums, as well as accommodation centres, which can become the accommodation base for one of the 32 teams, competing in the tournament. The last part of the fourth chapter summarises and responds to the question of the sports tourism's influence on infrastructure development and region promotion.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest przedstawienie wpływu turystyki sportowej na rozwój infrastruktury i promocji regionu w Małopolsce. Na samym początku wyodrębniono wspólne cechy turystyki i sportu. Następnie zdefiniowano turystykę sportową i pokazano jej różne modele. W kolejnym fragmencie opisano wpływ wielkich wydarzeń sportowych na rozwój turystyki danego obszaru. Ostatnia część pierwszego rozdziału mówi o konkurencyjności regionów jako elemencie przyciągającym turystów oraz zagospodarowaniu turystycznym we współczesnym świecie. Drugi rozdział poświęcony jest analizie inwestycji, które zaplanowano w związku ze staraniami Krakowa o miano miasta gospodarza Euro 2012. Poruszono temat budowy dróg i autostrad, nowych parkingów, rozbudowy lotniska w Balicach, a także bazy noclegowej w Krakowie i okolicach, modernizacji infrastruktury sportowej oraz miejsc odpoczynku i rozrywki. Trzeci rozdział poświęcony jest analizie projektów, dzięki którym Małopolska i jej stolica Kraków promowane są na terenie Polski i poza jej granicami. Pierwsze z opisanych w tym rozdziale przedsięwzięć – „Kraków nie tylko zabytkami stoi” ma na celu wypromowanie miasta, jako miejsca gdzie odbywa się wiele wydarzeń, popularyzujących zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek. Kolejnym przedsięwzięciem, którego celem jest popularyzacja Krakowa, jako miasta dynamicznego, ludzi aktywnych oraz przyjaznego sportowi jest „Kraków – Miasto Mistrzów”. Twarzami tej kampanii zostali utalentowany rajdowiec młodego pokolenia – Michał Kościuszko oraz odnoszące coraz większe sukcesy – tenisistki Agnieszka i Urszula Radwańskie. Województwo małopolskie w odpowiedzi na działanie, związane z projektem „Kraków – Miasto Mistrzów” przygotowało program „Małopolska w akcji” – kampania promocyjna na wybranych rynkach zagranicznych z wykorzystaniem wizerunku małopolskich sportowców. Jego bohaterkami są wybitna polska olimpijka – Justyna Kowalczyk, a także kilkakrotne mistrzynie kraju, z powodzeniem rywalizujące w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzyń – siatkarki Banku BPS Muszynianki Fakro oraz odnoszące sukcesy na arenie kontynentalnej – koszykarki Wisły Can Pack Kraków. Kolejnym opisywanym przedsięwzięciem jest kampania prowadzona przez Wisłę Kraków pt. „Walczymy o mistrzostwo”. Twarzami projektu są zawodnicy klubu z Reymonta, którzy zachęcają mieszkańców Krakowa i Małopolski do włączania się w aktywny doping drużyny. Ostatnią część trzeciego rozdziału poświęcona jest projektom „Kraków biega, Kraków spaceruje”, „Ekstremalnie dla kibiców” oraz „Na Rynek Marsz”. Ostatni rozdział jest poświęcony rozwojowi infrastruktury i wpływu, jaki na nią wywiera turystyka sportową. W pierwszej części jest mowa na temat wybranych inwestycji w infrastrukturę sportową Krakowa. Szczegółowo omawiane są m.in.: budowa ośrodka przy Ulicy Kolnej, plany inwestycyjne związane z halą w Czyżynach, modernizacja stadionu Hutnika, obiektów Wandy, lodowiska Cracovii, a także budowa centrum Com Com Zone, nowej hali Wisły Kraków oraz instalacja w Krakowie sieci wypożyczalni rowerów. W kolejnym fragmencie opisywane są działania, jakie podejmuje województwo małopolskie w poprawę infrastruktury sportowej na swoim terenie. Poruszane są m. in.: aktywność województwa w programach Orlik 2012 oraz Orlik Plus, a także problemy związane z budową kompleksów sportowych oraz krytych pływalni. W kolejnej część zawarta jest analiza inwestycji, dotyczących infrastruktury sportowej, miejskiej i turystycznej w Małopolsce, po ogłoszeniu decyzji o wykluczeniu Krakowa z grona miast – gospodarzy Euro 2012. Krótko scharakteryzowane są nowo powstające drogi, parkingi, stadiony, a także centra pobytowe, które w przyszłym roku mogą stać się bazą którejś z 32 drużyn, biorących udział w turnieju. Ostatnia część czwartego rozdziału poświęcona jest na podsumowanie i odpowiedź na pytanie o wpływ turystyki sportowej na rozwój infrastruktury i promocji regionu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Targosz, Radosław - 200568
dc.contributor.authorpl
Migda, Jarosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.reviewerpl
Targosz, Radosław - 200568
dc.date.accessioned
2020-07-14T19:00:32Z
dc.date.available
2020-07-14T19:00:32Z
dc.date.submittedpl
2011-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-55684-28432
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170497
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sports tourism, development of infrastructure, promotion
dc.subject.plpl
turystyka sportowa, rozwój infrastruktury, promocja
dc.titlepl
Wpływ turystyki sportowej na rozwój infrastruktury i promocji regionu na przykładzie Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa
dc.title.alternativepl
The influence of sports tourism on the development of infrastructure and the promotion of a region based on the example of Lesser Poland with a special emphasis on the city of Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
87
Views per month
Views per city
Krakow
27
Dublin
11
Warsaw
8
Rowne
3
Szczecin
3
Bielsko-Biala
2
Lodz
2
Lomé
2
Wroclaw
2
Brzesko
1

No access

No Thumbnail Available