Polityczno-społeczne uwarunkowania podejmowanych przez władze działań w czasie pandemii COVID-19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: The Covid 19 pandemic has become a major global experience. This thesis analyses the response to Covid 19 in the countries of the Visegrad Group (V4), formed in 1991 from Poland, Czechoslovakia (since 1993 the Czech Republic and Slovakia) and Hungary. Strict transmission prevention measures were implemented in each V4 country at the beginning of the pandemic, which effectively averted the threat in the first period, before restrictions were relaxed in the summer of 2020 and an uncontrolled increase in cases occurred. This situation has affected the speed and nature of decision making and public confidence.Aim of the study: To present the political and social determinants of the measures taken by the authorities in the Visegrad countries during pandemic Covid 19. A comparative perspective of the actions in the V4 countries is an important element of the argumentation conducted. Material and methods: The analysis is based on the methodology and content of the Health System Response Monitor to COVID-19 (HSRM), which has been systematically collecting information on the response of health systems in the WHO European Region to the COVID-19 epidemic since March 2000 (see www.covid19healthsystem.org), and a review of the available literature on the subject. The literature was searched in databases such as Google Scholar, PubMed and the European Observatory on Health Systems and Policies, using keywords such as COVID-19 pandemic in the V4 countries, health policy during the pandemic in the V4 countries, pandemic in the Czech Republic, pandemic in Hungary, pandemic in Slovakia and pandemic in Poland. Results and conclusions: The response to the COVID-19 pandemic in the V4 countries was dynamic and changed as the crisis progressed. Initial successes in controlling the virus were underpinned by public confidence, but over time challenges and criticisms emerged that affected confidence in the government response. Cultural and political differences also played a role. During Covid 19, there was an erosion of public support for government action in the V4 countries. The main reasons for this were economic, but probably also a decline in trust in the authorities. All four countries found themselves over-dependent on a relatively large number of beds, which they managed to increase at the expense of elective treatments, unfortunately not always supported by sufficient sectoral staff.pl
dc.abstract.plWstęp: Pandemia Covid 19 stała się ogromnym globalnym doświadczeniem. W pracy została przeanalizowana reakcja na Covid 19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4), stworzonej w 1991 roku z Polski, Czechosłowacji (od 1993 Czech i Słowacji) i Węgier. W każdym kraju V4 wdrożono na początku pandemii surowe środki zapobiegania transmisji, co skutecznie oddaliło zagrożenie w pierwszym okresie, po czym latem 2020 złagodzono obostrzenia i doświadczono niekontrolowanego wzrostu liczny przypadków. Sytuacja ta miała wpływ na tempo i charakter podejmowanych decyzji oraz poziom zaufania społecznego. Cel pracy: Prezentacja politycznych i społecznych uwarunkowań podejmowanych przez władze działań w krajach Grupy Wyszehradzkiej w czasie pandemii Covid 19. Ważnym elementem prowadzonego wywodu jest perspektywa porównawcza działań w krajach V4. Materiał i metody: Analiza opiera się na metodologii i treściach zebranych w ramach Monitora Reakcji Systemu Opieki Zdrowotnej na COVID-19 (HSRM) w którym od marca 2020 r. systematycznie gromadzone są informacje na temat reakcji systemów opieki zdrowotnej w regionie europejskim WHO na epidemię COVID-19 (zob. www.covid19healthsystem.org). oraz przeglądu dostępnej literatury przedmiotu. Literatura przedmiotu była wyszukiwana za pomocą słów kluczowych tj. pandemia Covid 19 w krajach V4, polityka zdrowotna w czasie pandemii w krajach V4, pandemia w Czechach, pandemia na Węgrzech, pandemia na Słowacji, pandemia w Polsce w takich bazach jak: Gogle Scholar, PubMed oraz European Observatory on Health Systems and Policies. Wyniki i wnioski: Reakcja na pandemię COVID-19 w krajach V4 była dynamiczna i zmieniała się w miarę trwania kryzysu. Pierwsze sukcesy w kontrolowaniu wirusa były poparte zaufaniem społecznym, ale w miarę upływu czasu pojawiły się wyzwania i krytyka, co wpłynęło na poziom zaufania do reakcji rządu. Różnice kulturowe i polityczne również odgrywały rolę w tym procesie. Podczas Covid 19 w krajach V4 zaistniała erozja poparcia społecznego dla działań rządowych. Główne przyczyny tej sytuacji były związane przede wszystkim z aspektami ekonomicznymi, ale prawdopodobnie także z malejącym zaufaniem do władz. Wszystkie cztery kraje znalazły się w nadmiernej zależności od stosunkowo dużej liczby łóżek, które udało się zwiększyć kosztem zabiegów planowych, niestety nie zawsze były one obsługiwane przez wystarczającą liczbę pracowników sektorowych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.authorPoczątko, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.reviewerTambor, Marzenapl
dc.date.accessioned2023-10-25T21:36:15Z
dc.date.available2023-10-25T21:36:15Z
dc.date.submitted2023-10-16pl
dc.fieldofstudyorganizacja i ekonomika ochrony zdrowiapl
dc.identifier.apddiploma-161738-265741pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322010
dc.languagepolpl
dc.subject.enCovid 19 pandemic, Visegrad Group, health policy during the pandemicpl
dc.subject.plPandemia Covid 19, Grupa Wyszehradzka, polityka zdrowotna w czasie pandemii,pl
dc.titlePolityczno-społeczne uwarunkowania podejmowanych przez władze działań w czasie pandemii COVID-19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej.pl
dc.title.alternativePolitical and social determinants of the actions taken by the authorities during the COVID-19 pandemic in the Visegrad Grouppl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The Covid 19 pandemic has become a major global experience. This thesis analyses the response to Covid 19 in the countries of the Visegrad Group (V4), formed in 1991 from Poland, Czechoslovakia (since 1993 the Czech Republic and Slovakia) and Hungary. Strict transmission prevention measures were implemented in each V4 country at the beginning of the pandemic, which effectively averted the threat in the first period, before restrictions were relaxed in the summer of 2020 and an uncontrolled increase in cases occurred. This situation has affected the speed and nature of decision making and public confidence.Aim of the study: To present the political and social determinants of the measures taken by the authorities in the Visegrad countries during pandemic Covid 19. A comparative perspective of the actions in the V4 countries is an important element of the argumentation conducted. Material and methods: The analysis is based on the methodology and content of the Health System Response Monitor to COVID-19 (HSRM), which has been systematically collecting information on the response of health systems in the WHO European Region to the COVID-19 epidemic since March 2000 (see www.covid19healthsystem.org), and a review of the available literature on the subject. The literature was searched in databases such as Google Scholar, PubMed and the European Observatory on Health Systems and Policies, using keywords such as COVID-19 pandemic in the V4 countries, health policy during the pandemic in the V4 countries, pandemic in the Czech Republic, pandemic in Hungary, pandemic in Slovakia and pandemic in Poland. Results and conclusions: The response to the COVID-19 pandemic in the V4 countries was dynamic and changed as the crisis progressed. Initial successes in controlling the virus were underpinned by public confidence, but over time challenges and criticisms emerged that affected confidence in the government response. Cultural and political differences also played a role. During Covid 19, there was an erosion of public support for government action in the V4 countries. The main reasons for this were economic, but probably also a decline in trust in the authorities. All four countries found themselves over-dependent on a relatively large number of beds, which they managed to increase at the expense of elective treatments, unfortunately not always supported by sufficient sectoral staff.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Pandemia Covid 19 stała się ogromnym globalnym doświadczeniem. W pracy została przeanalizowana reakcja na Covid 19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4), stworzonej w 1991 roku z Polski, Czechosłowacji (od 1993 Czech i Słowacji) i Węgier. W każdym kraju V4 wdrożono na początku pandemii surowe środki zapobiegania transmisji, co skutecznie oddaliło zagrożenie w pierwszym okresie, po czym latem 2020 złagodzono obostrzenia i doświadczono niekontrolowanego wzrostu liczny przypadków. Sytuacja ta miała wpływ na tempo i charakter podejmowanych decyzji oraz poziom zaufania społecznego. Cel pracy: Prezentacja politycznych i społecznych uwarunkowań podejmowanych przez władze działań w krajach Grupy Wyszehradzkiej w czasie pandemii Covid 19. Ważnym elementem prowadzonego wywodu jest perspektywa porównawcza działań w krajach V4. Materiał i metody: Analiza opiera się na metodologii i treściach zebranych w ramach Monitora Reakcji Systemu Opieki Zdrowotnej na COVID-19 (HSRM) w którym od marca 2020 r. systematycznie gromadzone są informacje na temat reakcji systemów opieki zdrowotnej w regionie europejskim WHO na epidemię COVID-19 (zob. www.covid19healthsystem.org). oraz przeglądu dostępnej literatury przedmiotu. Literatura przedmiotu była wyszukiwana za pomocą słów kluczowych tj. pandemia Covid 19 w krajach V4, polityka zdrowotna w czasie pandemii w krajach V4, pandemia w Czechach, pandemia na Węgrzech, pandemia na Słowacji, pandemia w Polsce w takich bazach jak: Gogle Scholar, PubMed oraz European Observatory on Health Systems and Policies. Wyniki i wnioski: Reakcja na pandemię COVID-19 w krajach V4 była dynamiczna i zmieniała się w miarę trwania kryzysu. Pierwsze sukcesy w kontrolowaniu wirusa były poparte zaufaniem społecznym, ale w miarę upływu czasu pojawiły się wyzwania i krytyka, co wpłynęło na poziom zaufania do reakcji rządu. Różnice kulturowe i polityczne również odgrywały rolę w tym procesie. Podczas Covid 19 w krajach V4 zaistniała erozja poparcia społecznego dla działań rządowych. Główne przyczyny tej sytuacji były związane przede wszystkim z aspektami ekonomicznymi, ale prawdopodobnie także z malejącym zaufaniem do władz. Wszystkie cztery kraje znalazły się w nadmiernej zależności od stosunkowo dużej liczby łóżek, które udało się zwiększyć kosztem zabiegów planowych, niestety nie zawsze były one obsługiwane przez wystarczającą liczbę pracowników sektorowych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.contributor.authorpl
Początko, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.contributor.reviewerpl
Tambor, Marzena
dc.date.accessioned
2023-10-25T21:36:15Z
dc.date.available
2023-10-25T21:36:15Z
dc.date.submittedpl
2023-10-16
dc.fieldofstudypl
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
dc.identifier.apdpl
diploma-161738-265741
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322010
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Covid 19 pandemic, Visegrad Group, health policy during the pandemic
dc.subject.plpl
Pandemia Covid 19, Grupa Wyszehradzka, polityka zdrowotna w czasie pandemii,
dc.titlepl
Polityczno-społeczne uwarunkowania podejmowanych przez władze działań w czasie pandemii COVID-19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
dc.title.alternativepl
Political and social determinants of the actions taken by the authorities during the COVID-19 pandemic in the Visegrad Group
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available