Social security in Poland in times of corona

2021
book section
article
dc.abstract.enThe aim of the article is to introduce social security measures in Poland in order to countervail Covid-19 pandemic, especially with regard to vulnerable workers. Author introduces anti-crisis regulations dedicated to job protection and support for employers who face negative effects of covid-related economic difficulties. He emphasizes the differences between the status of employees, self-employed persons and civil law contractors. The following issues have been presented: additional care allowance, amendments concerning sickness benefit, financial subsidies for employers who introduce economic work stoppage or reduction of working time, work stoppage benefit, financial subsidies for entrepreneurs, exemptions from social security contributions, and solidarity allowance for unemployed persons. In Author’s opinion there is no comprehensive idea how to cope effectively with the covid-related difficulties, and social security measures constitute only a small part of anti-pandemic legislation.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest przedstawienie działań w zakresie zabezpieczenia społecznego w Polsce podejmowanych w celu przeciwdziałania pandemii wirusa Covid-19, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu. Autor przedstawia regulacje tarczy antykryzysowej dotyczące ochrony miejsc pracy oraz wsparcia dla pracodawców odczuwających negatywne skutki trudności gospodarczych. Zwraca uwagę na odmienną sytuację pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W opracowaniu omówiono dodatkowy zasiłek opiekuńczy, zmiany dotyczące zasiłku chorobowego, wsparcie finansowe dla pracodawców wprowadzających przestój ekonomiczny lub obniżających wymiar czasu pracy, świadczenie postojowe, wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, a także dodatek solidarnościowy dla bezrobotnych. Zdaniem Autora brak jest spójnych założeń skutecznego zwalczania negatywnych skutków koronawirusa, a środki podejmowane w ramach zabezpieczenia społecznego stanowią tylko niewielką część przepisów nakierowanych na zwalczanie skutków pandemii.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznejpl
dc.contributor.authorMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.contributor.editorDevetzi, Stamatiapl
dc.contributor.editorStergiou, Angelospl
dc.date.accession2021-11-06pl
dc.date.accessioned2021-11-06T17:47:39Z
dc.date.available2021-11-06T17:47:39Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. w przypisach.pl
dc.description.physical109-124pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkhttp://csdle.lex.unict.it/Archive/OT/From%20our%20users/Devetzi_Stergiou_Social_security_times_corona.pdfpl
dc.identifier.isbn978-960-648-345-5pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283025
dc.identifier.weblinkhttp://csdle.lex.unict.it/Archive/OT/From%20our%20users/Devetzi_Stergiou_Social_security_times_corona.pdfpl
dc.identifier.weblinkhttps://gup.ub.gu.se/file/208590pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki prawnepl
dc.pubinfoAthenspl
dc.pubinfoThessaloniki : Sakkoulas Publicationspl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.subject.enCovid-19pl
dc.subject.enanti-crisis shieldpl
dc.subject.enjob protectionpl
dc.subject.ensickness benefitpl
dc.subject.enadditional care allowancepl
dc.subject.ensolidarity allowancepl
dc.subject.enwork stoppage benefitpl
dc.subject.plCovid-19pl
dc.subject.pltarcza antykryzysowapl
dc.subject.plochrona miejsc pracypl
dc.subject.plzasiłek chorobowypl
dc.subject.pldodatkowy zasiłek opiekuńczypl
dc.subject.pldodatek solidarnościowypl
dc.subject.plświadczenie postojowepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSocial security in Poland in times of coronapl
dc.title.alternativeZabezpieczenie społeczne w Polsce w czasach koronawirusapl
dc.title.containerSocial security in times of corona : a legal comparison of selected European countriespl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the article is to introduce social security measures in Poland in order to countervail Covid-19 pandemic, especially with regard to vulnerable workers. Author introduces anti-crisis regulations dedicated to job protection and support for employers who face negative effects of covid-related economic difficulties. He emphasizes the differences between the status of employees, self-employed persons and civil law contractors. The following issues have been presented: additional care allowance, amendments concerning sickness benefit, financial subsidies for employers who introduce economic work stoppage or reduction of working time, work stoppage benefit, financial subsidies for entrepreneurs, exemptions from social security contributions, and solidarity allowance for unemployed persons. In Author’s opinion there is no comprehensive idea how to cope effectively with the covid-related difficulties, and social security measures constitute only a small part of anti-pandemic legislation.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest przedstawienie działań w zakresie zabezpieczenia społecznego w Polsce podejmowanych w celu przeciwdziałania pandemii wirusa Covid-19, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu. Autor przedstawia regulacje tarczy antykryzysowej dotyczące ochrony miejsc pracy oraz wsparcia dla pracodawców odczuwających negatywne skutki trudności gospodarczych. Zwraca uwagę na odmienną sytuację pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W opracowaniu omówiono dodatkowy zasiłek opiekuńczy, zmiany dotyczące zasiłku chorobowego, wsparcie finansowe dla pracodawców wprowadzających przestój ekonomiczny lub obniżających wymiar czasu pracy, świadczenie postojowe, wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, a także dodatek solidarnościowy dla bezrobotnych. Zdaniem Autora brak jest spójnych założeń skutecznego zwalczania negatywnych skutków koronawirusa, a środki podejmowane w ramach zabezpieczenia społecznego stanowią tylko niewielką część przepisów nakierowanych na zwalczanie skutków pandemii.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
dc.contributor.authorpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.contributor.editorpl
Devetzi, Stamatia
dc.contributor.editorpl
Stergiou, Angelos
dc.date.accessionpl
2021-11-06
dc.date.accessioned
2021-11-06T17:47:39Z
dc.date.available
2021-11-06T17:47:39Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. w przypisach.
dc.description.physicalpl
109-124
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkpl
http://csdle.lex.unict.it/Archive/OT/From%20our%20users/Devetzi_Stergiou_Social_security_times_corona.pdf
dc.identifier.isbnpl
978-960-648-345-5
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283025
dc.identifier.weblinkpl
http://csdle.lex.unict.it/Archive/OT/From%20our%20users/Devetzi_Stergiou_Social_security_times_corona.pdf
dc.identifier.weblinkpl
https://gup.ub.gu.se/file/208590
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne
dc.pubinfopl
Athens
dc.pubinfopl
Thessaloniki : Sakkoulas Publications
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
Covid-19
dc.subject.enpl
anti-crisis shield
dc.subject.enpl
job protection
dc.subject.enpl
sickness benefit
dc.subject.enpl
additional care allowance
dc.subject.enpl
solidarity allowance
dc.subject.enpl
work stoppage benefit
dc.subject.plpl
Covid-19
dc.subject.plpl
tarcza antykryzysowa
dc.subject.plpl
ochrona miejsc pracy
dc.subject.plpl
zasiłek chorobowy
dc.subject.plpl
dodatkowy zasiłek opiekuńczy
dc.subject.plpl
dodatek solidarnościowy
dc.subject.plpl
świadczenie postojowe
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Social security in Poland in times of corona
dc.title.alternativepl
Zabezpieczenie społeczne w Polsce w czasach koronawirusa
dc.title.containerpl
Social security in times of corona : a legal comparison of selected European countries
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Cieszyn
3
Krakow
3
Wroclaw
2
Bremen
1
Dublin
1
Lodz
1
Rzeszów
1
Trzebinia
1

No access

No Thumbnail Available