Procedura składania wniosku w sprawie inicjatywy o przeprowadzenie referendum lokalnego

master
dc.abstract.enMain purpose of the thesis was to perform an analysis of procedure of submitting referendum proposal on the local level. It is important matter for direct democracy, and it becomes more and more important on county and province level. This thesis presents challenges which waits for the initiator of referendum proposal, as well as differences regarding filling such proposal by inhabitant and the local government.This thesis consists of the introduction, four main chapters and the summary. First chapter describes core of the referendum along with its legal basis. It contains the list of the acts which describes details of procedure of submitting referendum proposal. Additionally, it quotes judicial decisions regarding contentious issue with procedure itself.The chapter two contains information about the initiator of referendum proposal. It describes requirements and duties regarding initiator itself. Additionally, describes the differences in procedure initiated by inhabitants and local government. Next chapter is focused on the proposal. Describes in details steps required to prepare proposal. Additionally, it describes process of reviewing the proposal. It contains information about deadlines during referendum proposal process. Part of the chapter is dedicated to the categorization of proposal flaws and possible ways of mitigation of described issues.Last chapter is focused on issues that have direct impact of effectiveness of the referendum process.The summary contains detailed analysis of information presented in first four chapters. It also describes list of issues that can influence effectiveness of the referendum procedure.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy było przeprowadzenie analizy procedury składania wniosku referendalnego na szczeblu lokalnym. Jest to kwestia istotna ze względu na demokrację bezpośrednią, która zaczyna odgrywać coraz istoniejszą rolę w gminach, powiatach i województwach. Rozprawa ukazuje trudności jakie napotyka inicjator referendum, a także różnice dotyczące składania wniosku pomiędzy mieszkańcami a organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym z nich przedstawiono istotę referendum, a także pdostawę prawną. Wskazane zostały akty prawne w których należy szukać odniesień do procedury skladania wniosku. Dodatkowo zaprezentowano przykład z orzecznictwa sądowego, rozwiązujący kwestie sporne dotyczące procedury referendalenej. W rozdziale drugim zawarte zostały kwestie dotyczące inicjatora referendum. Kto może nim zostać, jakie obowiązki musi spełnić. Wskazana został różnica w inicjatywie pochodzącej na wniosek mieszkańców, a inicjatywie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Kolejny rozdział został poświęcony wnioskowi referendalnemu. Pełnej procedurze jego przygotowania, a także analizie ze strony organów j.s.t. Poruszona został kwestia terminów w jakich musi przestrzegać inicjator. Ze względu na wadliwość wniosków, w pracy znajduje się podrozdział dotyczący podziału wad wniosków i ich usuwania.Ostatni rozdział ukazuje przeszkody mające wpływ na efektywność przeprowadzenia referendum.W zakończeniu pracy, znalazła się analiza poszczególnych rozdziałów. Zostały poruszone kwestie mogące wpłynąć na efektywność powodzenia procedury składania wniosku, a tym samym przeprowadzenia samego referendum.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMączyński, Marek - 130463 pl
dc.contributor.authorMiduch, Andrzejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMączyński, Marek - 130463 pl
dc.contributor.reviewerBandarzewski, Kazimierz - 127200 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:00:35Z
dc.date.available2020-07-26T14:00:35Z
dc.date.submitted2015-10-15pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-97007-182613pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204438
dc.languagepolpl
dc.subject.endirect democracy, procedure, submitting referendum proposal, referendum, initiator, local governmentpl
dc.subject.pldemokracja bezpośrednia, procedura, wniosek referendalny, referendum, inicjator, organ samorządowypl
dc.titleProcedura składania wniosku w sprawie inicjatywy o przeprowadzenie referendum lokalnegopl
dc.title.alternativeProcedure of submitting referendum proposal on the local levelpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Main purpose of the thesis was to perform an analysis of procedure of submitting referendum proposal on the local level. It is important matter for direct democracy, and it becomes more and more important on county and province level. This thesis presents challenges which waits for the initiator of referendum proposal, as well as differences regarding filling such proposal by inhabitant and the local government.This thesis consists of the introduction, four main chapters and the summary. First chapter describes core of the referendum along with its legal basis. It contains the list of the acts which describes details of procedure of submitting referendum proposal. Additionally, it quotes judicial decisions regarding contentious issue with procedure itself.The chapter two contains information about the initiator of referendum proposal. It describes requirements and duties regarding initiator itself. Additionally, describes the differences in procedure initiated by inhabitants and local government. Next chapter is focused on the proposal. Describes in details steps required to prepare proposal. Additionally, it describes process of reviewing the proposal. It contains information about deadlines during referendum proposal process. Part of the chapter is dedicated to the categorization of proposal flaws and possible ways of mitigation of described issues.Last chapter is focused on issues that have direct impact of effectiveness of the referendum process.The summary contains detailed analysis of information presented in first four chapters. It also describes list of issues that can influence effectiveness of the referendum procedure.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy było przeprowadzenie analizy procedury składania wniosku referendalnego na szczeblu lokalnym. Jest to kwestia istotna ze względu na demokrację bezpośrednią, która zaczyna odgrywać coraz istoniejszą rolę w gminach, powiatach i województwach. Rozprawa ukazuje trudności jakie napotyka inicjator referendum, a także różnice dotyczące składania wniosku pomiędzy mieszkańcami a organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym z nich przedstawiono istotę referendum, a także pdostawę prawną. Wskazane zostały akty prawne w których należy szukać odniesień do procedury skladania wniosku. Dodatkowo zaprezentowano przykład z orzecznictwa sądowego, rozwiązujący kwestie sporne dotyczące procedury referendalenej. W rozdziale drugim zawarte zostały kwestie dotyczące inicjatora referendum. Kto może nim zostać, jakie obowiązki musi spełnić. Wskazana został różnica w inicjatywie pochodzącej na wniosek mieszkańców, a inicjatywie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Kolejny rozdział został poświęcony wnioskowi referendalnemu. Pełnej procedurze jego przygotowania, a także analizie ze strony organów j.s.t. Poruszona został kwestia terminów w jakich musi przestrzegać inicjator. Ze względu na wadliwość wniosków, w pracy znajduje się podrozdział dotyczący podziału wad wniosków i ich usuwania.Ostatni rozdział ukazuje przeszkody mające wpływ na efektywność przeprowadzenia referendum.W zakończeniu pracy, znalazła się analiza poszczególnych rozdziałów. Zostały poruszone kwestie mogące wpłynąć na efektywność powodzenia procedury składania wniosku, a tym samym przeprowadzenia samego referendum.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.contributor.authorpl
Miduch, Andrzej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.contributor.reviewerpl
Bandarzewski, Kazimierz - 127200
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:00:35Z
dc.date.available
2020-07-26T14:00:35Z
dc.date.submittedpl
2015-10-15
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-97007-182613
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204438
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
direct democracy, procedure, submitting referendum proposal, referendum, initiator, local government
dc.subject.plpl
demokracja bezpośrednia, procedura, wniosek referendalny, referendum, inicjator, organ samorządowy
dc.titlepl
Procedura składania wniosku w sprawie inicjatywy o przeprowadzenie referendum lokalnego
dc.title.alternativepl
Procedure of submitting referendum proposal on the local level
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available