Współczesne dudziarstwo na Żywiecczyźnie jako przykład kulturowego dziedzictwa regionu. Wybrane zagadnienia

master
dc.abstract.enThis masters talks about bagpipes (backpipe-playing) as both a musical and cultural phenomenon. It is limited to Żywiec region. This issue isconsidered by the heritage category uderstood as a process, not an object. Therefore, the basis of the analysis are the processes of the generation transfer and the conventions that determine the maintainment and transformation of cultural phenomena. Although the core of the work focuses on the contemporary state of culture in the region, it also contains a historical outline about bagpipes in Poland, and in the Żywiec region in particular. The second part of the work focuses primarily on two case studies and discusses the work of Kapela Byrtków and Skład Niearchaiczny - representatives of two different links in the heritage chain. n addition to specific musical examples from the recordings of these two bands, the work also includes a commentary on cultural institutions and festival events that promote the traditional culture of the region, including bagpipes. The main purpose of the masters is to answer the question about the place and role of bagpipe in the contemporary culture of the Żywiec region, with a simultaneous attempt to forecast the future of this phenomenon.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca omawia fenomen dudziarstwa zarówno pod kątem muzycznym, jak i kulturowym. Ogranicza się jednak do obszaru Żywiecczyzny. Zagadnienie dudziarstwa jest rozpatrywane przez pryzmat kategorii dziedzictwa rozumianego procesualnie, nie przedmiotowo. Dlatego podstawą analizy są procesy przekazu pokoleniowego oraz konwencje, które decydują o zachowaniu i przemianie poszczególnych zjawisk kulturowych. Choć zasadniczy trzon pracy skupia się wokół współczesnego stanu kultury regionu, zawiera także rys historyczny o dudziarstwie w Polsce, a w szczególności na Żywiecczyźnie. Druga część pracy skupia się przede wszystkim na dwóch studiach przypadku i omawia twórczość Kapeli Byrtków oraz Składu Niearchaicznego – przedstawicieli dwóch różnych ogniw łańcucha dziedzictwa. Oprócz konkretnych przykładów muzycznych z nagrań tych obu zespołów, w pracy znajduje się także komentarz dotyczący instytucji kultury oraz wydarzeń festiwalowych, zajmujących się propagowaniem kultury tradycyjnej regionu, w tym także dudziarstwa. Zasadniczym celem wywodów jest natomiast odpowiedź na pytanie o miejsce i funkcję dudziarstwa we współczesnej kulturze regionu żywieckiego z jednoczesną próbą prognozowania przyszłości tego fenomenu.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSuchowiejko, Renata - 132149 pl
dc.contributor.authorOlejarczyk, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSuchowiejko, Renata - 132149 pl
dc.contributor.reviewerŁopatowska-Romsvik, Dagmara - 185984 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:14:31Z
dc.date.available2020-10-21T19:14:31Z
dc.date.submitted2020-09-28pl
dc.fieldofstudymuzykologiapl
dc.identifier.apddiploma-145009-194748pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250172
dc.languagepolpl
dc.subject.enheritage, cultural heritage, local heritage, traditional culture, folk culture, folklore, folklorism, invented tradition, traditional music, folk music, bagpipes, bagpipe-playing, bagpipe, Żywiec regionpl
dc.subject.pldziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo regionalne, kultura tradycyjna, kultura ludowa, folklor, folkloryzm, tradycja wynaleziona, muzyka ludowa, muzyka tradycyjna, dudziarstwo, dudy, Żywiecczyzna, Żywiecpl
dc.titleWspółczesne dudziarstwo na Żywiecczyźnie jako przykład kulturowego dziedzictwa regionu. Wybrane zagadnieniapl
dc.title.alternativeContemporary bagpipe-playing in the Żywiec region as an example of the local cultural heritage. Selected issuespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This masters talks about bagpipes (backpipe-playing) as both a musical and cultural phenomenon. It is limited to Żywiec region. This issue isconsidered by the heritage category uderstood as a process, not an object. Therefore, the basis of the analysis are the processes of the generation transfer and the conventions that determine the maintainment and transformation of cultural phenomena. Although the core of the work focuses on the contemporary state of culture in the region, it also contains a historical outline about bagpipes in Poland, and in the Żywiec region in particular. The second part of the work focuses primarily on two case studies and discusses the work of Kapela Byrtków and Skład Niearchaiczny - representatives of two different links in the heritage chain. n addition to specific musical examples from the recordings of these two bands, the work also includes a commentary on cultural institutions and festival events that promote the traditional culture of the region, including bagpipes. The main purpose of the masters is to answer the question about the place and role of bagpipe in the contemporary culture of the Żywiec region, with a simultaneous attempt to forecast the future of this phenomenon.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca omawia fenomen dudziarstwa zarówno pod kątem muzycznym, jak i kulturowym. Ogranicza się jednak do obszaru Żywiecczyzny. Zagadnienie dudziarstwa jest rozpatrywane przez pryzmat kategorii dziedzictwa rozumianego procesualnie, nie przedmiotowo. Dlatego podstawą analizy są procesy przekazu pokoleniowego oraz konwencje, które decydują o zachowaniu i przemianie poszczególnych zjawisk kulturowych. Choć zasadniczy trzon pracy skupia się wokół współczesnego stanu kultury regionu, zawiera także rys historyczny o dudziarstwie w Polsce, a w szczególności na Żywiecczyźnie. Druga część pracy skupia się przede wszystkim na dwóch studiach przypadku i omawia twórczość Kapeli Byrtków oraz Składu Niearchaicznego – przedstawicieli dwóch różnych ogniw łańcucha dziedzictwa. Oprócz konkretnych przykładów muzycznych z nagrań tych obu zespołów, w pracy znajduje się także komentarz dotyczący instytucji kultury oraz wydarzeń festiwalowych, zajmujących się propagowaniem kultury tradycyjnej regionu, w tym także dudziarstwa. Zasadniczym celem wywodów jest natomiast odpowiedź na pytanie o miejsce i funkcję dudziarstwa we współczesnej kulturze regionu żywieckiego z jednoczesną próbą prognozowania przyszłości tego fenomenu.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Suchowiejko, Renata - 132149
dc.contributor.authorpl
Olejarczyk, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Suchowiejko, Renata - 132149
dc.contributor.reviewerpl
Łopatowska-Romsvik, Dagmara - 185984
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:14:31Z
dc.date.available
2020-10-21T19:14:31Z
dc.date.submittedpl
2020-09-28
dc.fieldofstudypl
muzykologia
dc.identifier.apdpl
diploma-145009-194748
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250172
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
heritage, cultural heritage, local heritage, traditional culture, folk culture, folklore, folklorism, invented tradition, traditional music, folk music, bagpipes, bagpipe-playing, bagpipe, Żywiec region
dc.subject.plpl
dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo regionalne, kultura tradycyjna, kultura ludowa, folklor, folkloryzm, tradycja wynaleziona, muzyka ludowa, muzyka tradycyjna, dudziarstwo, dudy, Żywiecczyzna, Żywiec
dc.titlepl
Współczesne dudziarstwo na Żywiecczyźnie jako przykład kulturowego dziedzictwa regionu. Wybrane zagadnienia
dc.title.alternativepl
Contemporary bagpipe-playing in the Żywiec region as an example of the local cultural heritage. Selected issues
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
3
Hanover
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Chorzów
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available