Polityka językowa Republiki Chorwacji wobec mniejszości narodowych na przykładzie żupanii vukovarsko-srijemskiej.

master
dc.abstract.enThe thesis is an attempt to show the problem of language policy of the Republic of Croatia towards national minorities. The analysis is based mainly on the situation of the Serbian minority that lives on the area of the Vukovar-Srijem County. The author has tried to answer the question what is language policy and showed how its definition varies depending on who works on it. Then, there is a brief analysis of the Croatian language policy after 1990. Republic of Croatia as a member state of the European Union, the Council of Europe and the Organization for Economic Cooperation and Development has to respect and implement all the regulations concerning language rights issued by these organizations. Therefore, it was crucial to provide an outline of language policy conducted by mentioned organizations. What is more, following institutions also have a huge impact on the European language policy: EBLUL, ELEN, EFNIL. The overview of Vukovar-Srijem County history shows the roots for multiculturalism in this region. The last chapter is the analysis of legal acts of the Republic of Croatia, international treaties and local documents, as well as, raports on the level of implementing the laws.pl
dc.abstract.plNa początku niniejszej pracy przybliżono wizje polityki językowej autorstwa polskich i zagranicznych językoznawców. Spośród nich wybrano tę, która najbardziej odpowiada omawianemu problemowi. Następnie zaprezentowano sposób prowadzenia polityki językowej przez Unię Europejską, Radę Europy oraz Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przyjrzano się także kluczowym dokumentom regulującym kwestie językowe wydanym przez te organizacje. Pierwszy rozdział zamyka szkic polityki językowej Chorwacji po 1990 roku wraz ze zwróceniem uwagi na specyficzne warunki, w jakich polityka ta się rozwija. Rozdział drugi w całości poświęcono przybliżeniu kontekstu historycznego analizowanego problemu. Jest to konieczne do zrozumienia złożoności zagadnienia. Ostatni rozdział poświęcony jest badaniom strony praktycznej, polityką językową de iure i jej realizacją. Najpierw przybliżono położenie mniejszości narodowych i kwestię ich praw językowych w kontekście Konstytucji, następnie skupiono się na ustawach w całości poświęconych mniejszościom narodowym, po to by w ostatniej części przyjrzeć się innym aktom prawnym, które szczegółowo rozwijają zapisy dokumentów wcześniejszych. Republikę Chorwacji i Republikę Serbii łączą ożywione kontakty dyplomatyczne, dlatego też za konieczne uznano zatrzymanie się przy kilku kluczowych dla kwestii praw językowych umowach bilateralnych. Rozprawę zamyka prezentacja realizacji teoretycznych założeń ustawodawczych w praktyce.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBorowiec, Aleksandra - 127407 pl
dc.contributor.authorKulawik, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerBorowiec, Aleksandra - 127407 pl
dc.contributor.reviewerSzczepańska, Elżbieta - 132206 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:34:16Z
dc.date.available2020-07-27T03:34:16Z
dc.date.submitted2016-10-18pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańskapl
dc.identifier.apddiploma-110787-147056pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216755
dc.languagepolpl
dc.subject.enlanguage policy, national minorities, human rights, Croatia, Serbia, language rights, European Union, Council of Europe, Organization for Economic Cooperation and Development, Serbs in Croatia, Vukovar, EBLUL, ELEN, EFNILpl
dc.subject.plpolityka językowa, mniejszości narodowe, prawa człowieka, Chorwacja, Serbia, prawa językowe, Unia Europejska, Rada Europy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Serbowie w Chorwacji, Vukovar, EBLUL, ELEN, EFNILpl
dc.titlePolityka językowa Republiki Chorwacji wobec mniejszości narodowych na przykładzie żupanii vukovarsko-srijemskiej.pl
dc.title.alternativeThe language policy of the Republic of Croatia towards national minorities on the example of Vukovar-Srijem Countypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is an attempt to show the problem of language policy of the Republic of Croatia towards national minorities. The analysis is based mainly on the situation of the Serbian minority that lives on the area of the Vukovar-Srijem County. The author has tried to answer the question what is language policy and showed how its definition varies depending on who works on it. Then, there is a brief analysis of the Croatian language policy after 1990. Republic of Croatia as a member state of the European Union, the Council of Europe and the Organization for Economic Cooperation and Development has to respect and implement all the regulations concerning language rights issued by these organizations. Therefore, it was crucial to provide an outline of language policy conducted by mentioned organizations. What is more, following institutions also have a huge impact on the European language policy: EBLUL, ELEN, EFNIL. The overview of Vukovar-Srijem County history shows the roots for multiculturalism in this region. The last chapter is the analysis of legal acts of the Republic of Croatia, international treaties and local documents, as well as, raports on the level of implementing the laws.
dc.abstract.plpl
Na początku niniejszej pracy przybliżono wizje polityki językowej autorstwa polskich i zagranicznych językoznawców. Spośród nich wybrano tę, która najbardziej odpowiada omawianemu problemowi. Następnie zaprezentowano sposób prowadzenia polityki językowej przez Unię Europejską, Radę Europy oraz Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przyjrzano się także kluczowym dokumentom regulującym kwestie językowe wydanym przez te organizacje. Pierwszy rozdział zamyka szkic polityki językowej Chorwacji po 1990 roku wraz ze zwróceniem uwagi na specyficzne warunki, w jakich polityka ta się rozwija. Rozdział drugi w całości poświęcono przybliżeniu kontekstu historycznego analizowanego problemu. Jest to konieczne do zrozumienia złożoności zagadnienia. Ostatni rozdział poświęcony jest badaniom strony praktycznej, polityką językową de iure i jej realizacją. Najpierw przybliżono położenie mniejszości narodowych i kwestię ich praw językowych w kontekście Konstytucji, następnie skupiono się na ustawach w całości poświęconych mniejszościom narodowym, po to by w ostatniej części przyjrzeć się innym aktom prawnym, które szczegółowo rozwijają zapisy dokumentów wcześniejszych. Republikę Chorwacji i Republikę Serbii łączą ożywione kontakty dyplomatyczne, dlatego też za konieczne uznano zatrzymanie się przy kilku kluczowych dla kwestii praw językowych umowach bilateralnych. Rozprawę zamyka prezentacja realizacji teoretycznych założeń ustawodawczych w praktyce.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Borowiec, Aleksandra - 127407
dc.contributor.authorpl
Kulawik, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Borowiec, Aleksandra - 127407
dc.contributor.reviewerpl
Szczepańska, Elżbieta - 132206
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:34:16Z
dc.date.available
2020-07-27T03:34:16Z
dc.date.submittedpl
2016-10-18
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska
dc.identifier.apdpl
diploma-110787-147056
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216755
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
language policy, national minorities, human rights, Croatia, Serbia, language rights, European Union, Council of Europe, Organization for Economic Cooperation and Development, Serbs in Croatia, Vukovar, EBLUL, ELEN, EFNIL
dc.subject.plpl
polityka językowa, mniejszości narodowe, prawa człowieka, Chorwacja, Serbia, prawa językowe, Unia Europejska, Rada Europy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Serbowie w Chorwacji, Vukovar, EBLUL, ELEN, EFNIL
dc.titlepl
Polityka językowa Republiki Chorwacji wobec mniejszości narodowych na przykładzie żupanii vukovarsko-srijemskiej.
dc.title.alternativepl
The language policy of the Republic of Croatia towards national minorities on the example of Vukovar-Srijem County
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available