Budżety partycypacyjne w miastach - prawidłowości przestrzenne na przykładzie Krakowa i Radomia.

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the thesis concentrates on the participatory budgets of two cities: Krakow and Radom. The thesis aims at identifying the regularities regarding distribution of projects proposed to participatory budgets in urban space. Additionary the thesis investigates the ways in which this distribution affects the voting results regarding realizations of this projects.Localization of this projects is compared with spatial and functional structure of the cities, judging by the number of projects attributed to distinct spatial and functional zones. The legal and social conditions influencing the functioning of participatory budges are also taken into the account.The thesis proves that analising course and outcomes of participatory budgeting provides a number of new information concerning urban space and the needs of a city’s inhabitants. The conclusions can be used to improve the model of budget participation.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem opracowania są budżety partycypacyjne dwóch miast: Krakowa i Radomia. Celem pracy jest zidentyfikowanie prawidłowości dotyczących rozmieszczenia projektów zgłoszonych do budżetów partycypacyjnych w przestrzeni miasta. Dodatkowo zbadany jest wpływ tego rozmieszczenia na wyniki głosowania, nad tym które projekty mają zostać zrealizowane.Rozmieszczenie projektów jest porównane z przestrzenno-funkcjonalną strukturą miast, poprzez ustalenie liczby projektów przypadających na wyznaczone strefy przestrzenno-funkcjonalne. Pod uwagę wzięte są również uwarunkowania prawne i społeczne funkcjonowania budżetów partycypacyjnych w Polsce.Praca pokazuje, że analiza przebiegu i wyników budżetowania partycypacyjnego dostarcza wielu nowych informacji na temat przestrzeni miasta i potrzeb jego mieszkańców. Wyciągnięte wnioski mogą posłużyć ulepszaniu modelu partycypacji budżetowej.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorWięcław-Michniewska, Joanna - 132633 pl
dc.contributor.authorJankowski, Przemysławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerWięcław-Michniewska, Joanna - 132633 pl
dc.contributor.reviewerSołjan, Izabela - 131994 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:49:29Z
dc.date.available2020-07-27T00:49:29Z
dc.date.submitted2016-07-07pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-108071-165672pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214305
dc.languagepolpl
dc.subject.enparticipatory budget, urban space, teritorial self-government units,pl
dc.subject.plbudżet partycypacyjny, przestrzeń miejska, jednostki samorządu terytorialnego,pl
dc.titleBudżety partycypacyjne w miastach - prawidłowości przestrzenne na przykładzie Krakowa i Radomia.pl
dc.title.alternativeCity participatory budgets – spatial regularities on the examples Krakow and Radompl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis concentrates on the participatory budgets of two cities: Krakow and Radom. The thesis aims at identifying the regularities regarding distribution of projects proposed to participatory budgets in urban space. Additionary the thesis investigates the ways in which this distribution affects the voting results regarding realizations of this projects.Localization of this projects is compared with spatial and functional structure of the cities, judging by the number of projects attributed to distinct spatial and functional zones. The legal and social conditions influencing the functioning of participatory budges are also taken into the account.The thesis proves that analising course and outcomes of participatory budgeting provides a number of new information concerning urban space and the needs of a city’s inhabitants. The conclusions can be used to improve the model of budget participation.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem opracowania są budżety partycypacyjne dwóch miast: Krakowa i Radomia. Celem pracy jest zidentyfikowanie prawidłowości dotyczących rozmieszczenia projektów zgłoszonych do budżetów partycypacyjnych w przestrzeni miasta. Dodatkowo zbadany jest wpływ tego rozmieszczenia na wyniki głosowania, nad tym które projekty mają zostać zrealizowane.Rozmieszczenie projektów jest porównane z przestrzenno-funkcjonalną strukturą miast, poprzez ustalenie liczby projektów przypadających na wyznaczone strefy przestrzenno-funkcjonalne. Pod uwagę wzięte są również uwarunkowania prawne i społeczne funkcjonowania budżetów partycypacyjnych w Polsce.Praca pokazuje, że analiza przebiegu i wyników budżetowania partycypacyjnego dostarcza wielu nowych informacji na temat przestrzeni miasta i potrzeb jego mieszkańców. Wyciągnięte wnioski mogą posłużyć ulepszaniu modelu partycypacji budżetowej.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Więcław-Michniewska, Joanna - 132633
dc.contributor.authorpl
Jankowski, Przemysław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Więcław-Michniewska, Joanna - 132633
dc.contributor.reviewerpl
Sołjan, Izabela - 131994
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:49:29Z
dc.date.available
2020-07-27T00:49:29Z
dc.date.submittedpl
2016-07-07
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-108071-165672
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214305
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
participatory budget, urban space, teritorial self-government units,
dc.subject.plpl
budżet partycypacyjny, przestrzeń miejska, jednostki samorządu terytorialnego,
dc.titlepl
Budżety partycypacyjne w miastach - prawidłowości przestrzenne na przykładzie Krakowa i Radomia.
dc.title.alternativepl
City participatory budgets – spatial regularities on the examples Krakow and Radom
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available