Synteza makrohydrokoloidów oraz nanohydrokoloidów pektynowych sieciowanych jonami dwuwartościowymi

master
dc.abstract.enThe main goal of his study has been to obtain synthesis pectin hydrokoloids crosslinked divalent ions, both the macro and nano scale. Experiments were carried out with a view to the synthesis of new carriers for biological active substances. The first stage of the work was to optimize the conditions for cross-linking of pectin in macro scale. During the experiments , aqueous solution of polysaccharide used at concentrations between 0,5% and 3% (w/v). Polysaccharide crosslinkers are aqueous solutions of zinc chloride (II) chloride, calcium (II) chloride and gadolinium (III) at various concentrations. Based on the results of selected ions having the best properties of the crosslinking polysaccharide.A further aim of this work was to optimize the synthesis conditions nanogels pectin crosslinked by divalent ions. For this purpose a method of gelling in the inverse emulsion water-in-oil. The final stage of the work was to conduct a study to make the characteristics of the resulting nanostructures. The particle size was measured using DLS and NTA techniques . In addition, in order to determine the stability of the resulting systems was measured zeta potential. The release profile of the active substance with the gel carriers were tested using a spectrofluorimeter.Based on the results of research, it was found that the synthesized nanogels are a promising material for drug delivery.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszej pracy była próba otrzymania hydrokoloidów pektynowych sieciowanych kationami dwuwartościowymi , zarówno w skali makro, jak i nano. Eksperymenty oraz doświadczenia przeprowadzono z myślą o syntezie nowych nośników substancji biologicznie aktywnych. Pierwszym etapem prac była optymalizacja warunków sieciowania pektyny w skali makro. Podczas eksperymentów wykorzystywano wodne roztwory polisacharydu o stężeniach z przedziału 0,5%-3% (w/v). Czynnikami sieciującymi polisacharyd były wodne roztwory chlorku cynku (II), chlorku wapnia (II) oraz chlorku gadolinu(III) o różnych stężeniach. Na podstawie uzyskanych wyników wybrano jony, posiadające najlepsze właściwości sieciujące polisacharyd. Dalszym celem pracy była optymalizacja warunków syntezy nanożeli pektynowych sieciowanych jonami dwuwartościowymi. W tym celu wykorzystano metodę żelowania w odwróconej emulsji typu woda w oleju. Ostatnim etapem prac było przeprowadzenie badań mających na celu dokonania charakterystyki uzyskanych nanostruktur. Rozmiar cząstek został zmierzony przy pomocy technik NTA oraz DLS. Dodatkowo, w celu określenia stabilności uzyskanych układów dokonano pomiaru potencjału zeta. Profil uwalniania substancji aktywnej z nośników żelowych badano przy pomocy spektrofluorymetru.Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzono, iż zsyntezowane układy sa obiecujacym materiałem jako nośniki leków.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorNowakowska, Maria - 131048 pl
dc.contributor.authorJankowska, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerNowakowska, Maria - 131048 pl
dc.contributor.reviewerSzczubiałka, Krzysztof - 132218 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:25:41Z
dc.date.available2020-07-26T21:25:41Z
dc.date.submitted2016-06-24pl
dc.fieldofstudyzaawansowane materiały i nanotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-104729-186366pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211134
dc.languagepolpl
dc.subject.enpectin, jony dwuwartościowe, nanogels, hydrogels, drug carrierspl
dc.subject.plpektyna, divalent ions,nanożele, hydrożele, nośniki lekówpl
dc.titleSynteza makrohydrokoloidów oraz nanohydrokoloidów pektynowych sieciowanych jonami dwuwartościowymipl
dc.title.alternativeSynthesis macrohydrocolloids and nanohydrocolloids of pectin crosslinked by divalent ions.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of his study has been to obtain synthesis pectin hydrokoloids crosslinked divalent ions, both the macro and nano scale. Experiments were carried out with a view to the synthesis of new carriers for biological active substances. The first stage of the work was to optimize the conditions for cross-linking of pectin in macro scale. During the experiments , aqueous solution of polysaccharide used at concentrations between 0,5% and 3% (w/v). Polysaccharide crosslinkers are aqueous solutions of zinc chloride (II) chloride, calcium (II) chloride and gadolinium (III) at various concentrations. Based on the results of selected ions having the best properties of the crosslinking polysaccharide.A further aim of this work was to optimize the synthesis conditions nanogels pectin crosslinked by divalent ions. For this purpose a method of gelling in the inverse emulsion water-in-oil. The final stage of the work was to conduct a study to make the characteristics of the resulting nanostructures. The particle size was measured using DLS and NTA techniques . In addition, in order to determine the stability of the resulting systems was measured zeta potential. The release profile of the active substance with the gel carriers were tested using a spectrofluorimeter.Based on the results of research, it was found that the synthesized nanogels are a promising material for drug delivery.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszej pracy była próba otrzymania hydrokoloidów pektynowych sieciowanych kationami dwuwartościowymi , zarówno w skali makro, jak i nano. Eksperymenty oraz doświadczenia przeprowadzono z myślą o syntezie nowych nośników substancji biologicznie aktywnych. Pierwszym etapem prac była optymalizacja warunków sieciowania pektyny w skali makro. Podczas eksperymentów wykorzystywano wodne roztwory polisacharydu o stężeniach z przedziału 0,5%-3% (w/v). Czynnikami sieciującymi polisacharyd były wodne roztwory chlorku cynku (II), chlorku wapnia (II) oraz chlorku gadolinu(III) o różnych stężeniach. Na podstawie uzyskanych wyników wybrano jony, posiadające najlepsze właściwości sieciujące polisacharyd. Dalszym celem pracy była optymalizacja warunków syntezy nanożeli pektynowych sieciowanych jonami dwuwartościowymi. W tym celu wykorzystano metodę żelowania w odwróconej emulsji typu woda w oleju. Ostatnim etapem prac było przeprowadzenie badań mających na celu dokonania charakterystyki uzyskanych nanostruktur. Rozmiar cząstek został zmierzony przy pomocy technik NTA oraz DLS. Dodatkowo, w celu określenia stabilności uzyskanych układów dokonano pomiaru potencjału zeta. Profil uwalniania substancji aktywnej z nośników żelowych badano przy pomocy spektrofluorymetru.Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzono, iż zsyntezowane układy sa obiecujacym materiałem jako nośniki leków.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Nowakowska, Maria - 131048
dc.contributor.authorpl
Jankowska, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Nowakowska, Maria - 131048
dc.contributor.reviewerpl
Szczubiałka, Krzysztof - 132218
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:25:41Z
dc.date.available
2020-07-26T21:25:41Z
dc.date.submittedpl
2016-06-24
dc.fieldofstudypl
zaawansowane materiały i nanotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-104729-186366
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211134
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pectin, jony dwuwartościowe, nanogels, hydrogels, drug carriers
dc.subject.plpl
pektyna, divalent ions,nanożele, hydrożele, nośniki leków
dc.titlepl
Synteza makrohydrokoloidów oraz nanohydrokoloidów pektynowych sieciowanych jonami dwuwartościowymi
dc.title.alternativepl
Synthesis macrohydrocolloids and nanohydrocolloids of pectin crosslinked by divalent ions.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Wroclaw
14
Dublin
3
Boardman
1

No access

No Thumbnail Available