Zu deutschen Adjektiv- und Adverbkomposita und ihren Wiedergabemöglichkeiten im Polnischen

licenciate
dc.abstract.enThe thesis is supposed to depict the possibilities of reporting German compound adjectives and adverbs in Polish translations, and to analyse the case referring both to belles-lettres and technical texts. Its theoretical part presents the process of word formation and the process of composition is discussed here in detail. Types of adjective and adverb compounds in German and in Polish are presented in the second chapter. In the last chapter we analyse the possibilities of reporting compound adjectives and adverbs on the basis of the Patrick Süskind’s novel “Perfume”, operating instructions of German products and their Polish translations.pl
dc.abstract.otherDie vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Wiedergabemöglichkeiten der deutschen Adjektiv- und Adverbkomposita im Polnischen. Im 1. Kapitel wird der Prozess der Wortbildung allgemein skizziert und die Komposition wird ausführlich abgehandelt. Im 2. Kapitel werden die Arten der Adjektiv- und Adverbkomposita im Deutschen und Polnischen besprochen. Das Ziel des 3. Kapitels ist die Untersuchung der deutschen Adjektiv- und Adverbkomposita in Belletristik und in Fachtexten, sowie ihre Wiedergabemöglichkeiten im Polnischen.pl
dc.abstract.plPracy dyplomowa zajmuje się wyrażaniem w języku polskim niemieckich złożeń przymiotnikowych i przysłówkowych, które występują w literaturze pięknej i fachowej. Pierwszy rozdział zawiera ogólne informacje o procesie słowotwórstwa i jego rodzajach, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji. Kolejny rozdział przedstawia złożenia przymiotnikowe i przysłówkowe oraz ich rodzaje w języku niemieckim i polskim. Rozdział trzeci poświęcony jest analizie możliwości tłumaczenia przymiotników i przysłówków złożonych na język polski. Przedmiot badań tworzyły przymiotniki i przysłówki wyłonione z powieści „Pachnidło” Patricka Süskinda oraz instrukcji obsługi niemieckich produktów.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorFeret, Andrzejpl
dc.contributor.authorTreścińska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKubiczek, Agnieszka - 129613 pl
dc.contributor.reviewerFeret, Andrzejpl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:39:22Z
dc.date.available2020-07-26T12:39:22Z
dc.date.submitted2015-06-30pl
dc.fieldofstudyfilologia germańska z językiem angielskimpl
dc.identifier.apddiploma-95647-160026pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203171
dc.languagegerpl
dc.subject.enword formation, affix, derivation, shortening, composition, determinative compound, possessive compound, copulative compound, adjective compound, adverb compound, non-lexicalized compound, translationpl
dc.subject.otherWortschatzerweiterung, Wortbildung, Wortbildungsmittel, Wortbildungsarten, Derivation, Kurzwortbildung, Komposition, Zusammensetzung, Zusammenrückung, Adjektivkomposita, Adverbkomposita, Determinativkomposita, Possessivkomposita, Kopulativkomposita, Wiedergabemöglichkeitenpl
dc.subject.plsłowotwórstwo, rodzaje słowotwórcze, środki słowotwórcze, kompozycja, złożenia, zrosty, derywacja, skracanie, złożenie determinatywne, złożenie posesywne, złożenie kopulatywne, przymiotnik, przysłówek, złożenie przymiotnikowe, złożenie przysłówkowe, przekładpl
dc.titleZu deutschen Adjektiv- und Adverbkomposita und ihren Wiedergabemöglichkeiten im Polnischenpl
dc.title.alternativeMożliwości przekładu niemieckich przymiotników i przysłówków złożonych na język polskipl
dc.title.alternativeThe possibilities of reporting German compound adjectives and adverbs in Polish translationspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is supposed to depict the possibilities of reporting German compound adjectives and adverbs in Polish translations, and to analyse the case referring both to belles-lettres and technical texts. Its theoretical part presents the process of word formation and the process of composition is discussed here in detail. Types of adjective and adverb compounds in German and in Polish are presented in the second chapter. In the last chapter we analyse the possibilities of reporting compound adjectives and adverbs on the basis of the Patrick Süskind’s novel “Perfume”, operating instructions of German products and their Polish translations.
dc.abstract.otherpl
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Wiedergabemöglichkeiten der deutschen Adjektiv- und Adverbkomposita im Polnischen. Im 1. Kapitel wird der Prozess der Wortbildung allgemein skizziert und die Komposition wird ausführlich abgehandelt. Im 2. Kapitel werden die Arten der Adjektiv- und Adverbkomposita im Deutschen und Polnischen besprochen. Das Ziel des 3. Kapitels ist die Untersuchung der deutschen Adjektiv- und Adverbkomposita in Belletristik und in Fachtexten, sowie ihre Wiedergabemöglichkeiten im Polnischen.
dc.abstract.plpl
Pracy dyplomowa zajmuje się wyrażaniem w języku polskim niemieckich złożeń przymiotnikowych i przysłówkowych, które występują w literaturze pięknej i fachowej. Pierwszy rozdział zawiera ogólne informacje o procesie słowotwórstwa i jego rodzajach, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji. Kolejny rozdział przedstawia złożenia przymiotnikowe i przysłówkowe oraz ich rodzaje w języku niemieckim i polskim. Rozdział trzeci poświęcony jest analizie możliwości tłumaczenia przymiotników i przysłówków złożonych na język polski. Przedmiot badań tworzyły przymiotniki i przysłówki wyłonione z powieści „Pachnidło” Patricka Süskinda oraz instrukcji obsługi niemieckich produktów.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Feret, Andrzej
dc.contributor.authorpl
Treścińska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kubiczek, Agnieszka - 129613
dc.contributor.reviewerpl
Feret, Andrzej
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:39:22Z
dc.date.available
2020-07-26T12:39:22Z
dc.date.submittedpl
2015-06-30
dc.fieldofstudypl
filologia germańska z językiem angielskim
dc.identifier.apdpl
diploma-95647-160026
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203171
dc.languagepl
ger
dc.subject.enpl
word formation, affix, derivation, shortening, composition, determinative compound, possessive compound, copulative compound, adjective compound, adverb compound, non-lexicalized compound, translation
dc.subject.otherpl
Wortschatzerweiterung, Wortbildung, Wortbildungsmittel, Wortbildungsarten, Derivation, Kurzwortbildung, Komposition, Zusammensetzung, Zusammenrückung, Adjektivkomposita, Adverbkomposita, Determinativkomposita, Possessivkomposita, Kopulativkomposita, Wiedergabemöglichkeiten
dc.subject.plpl
słowotwórstwo, rodzaje słowotwórcze, środki słowotwórcze, kompozycja, złożenia, zrosty, derywacja, skracanie, złożenie determinatywne, złożenie posesywne, złożenie kopulatywne, przymiotnik, przysłówek, złożenie przymiotnikowe, złożenie przysłówkowe, przekład
dc.titlepl
Zu deutschen Adjektiv- und Adverbkomposita und ihren Wiedergabemöglichkeiten im Polnischen
dc.title.alternativepl
Możliwości przekładu niemieckich przymiotników i przysłówków złożonych na język polski
dc.title.alternativepl
The possibilities of reporting German compound adjectives and adverbs in Polish translations
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Budapest
3
Dublin
3
Wroclaw
2
Boardman
1
Krakow
1
Lubawa
1
Zakroczym
1

No access

No Thumbnail Available