THE CONSTRUCTION OF THE MEGAFIGURE OF IRONY IN SYLVIA PLATH’S NOVEL - THE BELL JAR (1963)

master
dc.abstract.enThe main aim of this thesis was to study the use of the figure of irony in Sylvia Plath’s novel The Bell Jar (1963). Particularly, it focuses on how the megafigure of irony is constructed within the whole book with the use of various micro- and macrofigures. The work consists of the theoretical part, which is the first and the second chapter, and the practical part described in the third chapter. The theory consists of the presentation of the history and different definitions of the concept and the term irony and describes briefly the selected theories of irony. In the practical part, the examples of irony in The Bell Jar (1963) are analyzed to examine how they are used to build the structure the megafigure of irony in the whole text. In the conclusion, the correlation between the main theories of irony and its application in practice is discussed, showing that the classical Pretence Theory of Irony is most useful in analyzing the text of the novel. The other theories were also used in my description but not as often as the Pretence Theory (with its roots in P. H. Grice’s theory). It was also noticed that the semantic approach was not supported by any of the examples in the novel.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy magisterskiej było zbadanie sposobu, w jaki budowana jest ironia w powieści Sylvii Plath Szklany Klosz (1963). W szczególności zaś skupia się na tym, jak za pomocą różnych mikro- i makrofigur skonstruowana jest megafigura ironii w całym tekście. Praca ta składa się z części teoretycznej, zawartej w pierwszym i drugim rozdziale, oraz z części praktycznej opisanej w rozdziale trzecim. Teoria opisuje historię oraz różnorodne definicje omawianego terminu, a także krótko prezentuje wybrane teorie ironii. W części praktycznej omawiane są przykłady ironii użyte w tekście Szklanego Klosza (1963) oraz ich użycie przy konstruowaniu megafigury ironii w jego całości. W podsumowaniu przedstawiony jest związek pomiędzy zaprezentowanymi teoriami ironii, a ich użyciem w części praktycznej. Do analizy tego tekstu literackiego najbardziej przydatną okazała się być teoria ironii jako pozoru wywodząca się od H. P. Grice’a. Inne teorie również były przydatne, jednak w mniejszym stopniu, natomiast semantyczne podejście do ironii proponowane przez Alice Myers Roy nie zostało poparte żadnym z analizowanych przykładów w powieści.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorChrzanowska-Kluczewska, Elżbieta - 127556 pl
dc.contributor.authorRodzoch, Beatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerChrzanowska-Kluczewska, Elżbieta - 127556 pl
dc.contributor.reviewerSzpila, Grzegorz - 132256 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:20:39Z
dc.date.available2020-07-26T18:20:39Z
dc.date.submitted2015-10-28pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-101243-183032pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208258
dc.languageengpl
dc.subject.enirony, microfigure, macrofigure, megafigure, novel,pl
dc.subject.plironia, mikrofigury, makrofigury, megafigury, powieśćpl
dc.titleTHE CONSTRUCTION OF THE MEGAFIGURE OF IRONY IN SYLVIA PLATH’S NOVEL - THE BELL JAR (1963)pl
dc.title.alternativeKonstrukcja megafigury ironii w powieści Sylvii Plath - Szklany klosz (1963)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this thesis was to study the use of the figure of irony in Sylvia Plath’s novel The Bell Jar (1963). Particularly, it focuses on how the megafigure of irony is constructed within the whole book with the use of various micro- and macrofigures. The work consists of the theoretical part, which is the first and the second chapter, and the practical part described in the third chapter. The theory consists of the presentation of the history and different definitions of the concept and the term irony and describes briefly the selected theories of irony. In the practical part, the examples of irony in The Bell Jar (1963) are analyzed to examine how they are used to build the structure the megafigure of irony in the whole text. In the conclusion, the correlation between the main theories of irony and its application in practice is discussed, showing that the classical Pretence Theory of Irony is most useful in analyzing the text of the novel. The other theories were also used in my description but not as often as the Pretence Theory (with its roots in P. H. Grice’s theory). It was also noticed that the semantic approach was not supported by any of the examples in the novel.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy magisterskiej było zbadanie sposobu, w jaki budowana jest ironia w powieści Sylvii Plath Szklany Klosz (1963). W szczególności zaś skupia się na tym, jak za pomocą różnych mikro- i makrofigur skonstruowana jest megafigura ironii w całym tekście. Praca ta składa się z części teoretycznej, zawartej w pierwszym i drugim rozdziale, oraz z części praktycznej opisanej w rozdziale trzecim. Teoria opisuje historię oraz różnorodne definicje omawianego terminu, a także krótko prezentuje wybrane teorie ironii. W części praktycznej omawiane są przykłady ironii użyte w tekście Szklanego Klosza (1963) oraz ich użycie przy konstruowaniu megafigury ironii w jego całości. W podsumowaniu przedstawiony jest związek pomiędzy zaprezentowanymi teoriami ironii, a ich użyciem w części praktycznej. Do analizy tego tekstu literackiego najbardziej przydatną okazała się być teoria ironii jako pozoru wywodząca się od H. P. Grice’a. Inne teorie również były przydatne, jednak w mniejszym stopniu, natomiast semantyczne podejście do ironii proponowane przez Alice Myers Roy nie zostało poparte żadnym z analizowanych przykładów w powieści.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta - 127556
dc.contributor.authorpl
Rodzoch, Beata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta - 127556
dc.contributor.reviewerpl
Szpila, Grzegorz - 132256
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:20:39Z
dc.date.available
2020-07-26T18:20:39Z
dc.date.submittedpl
2015-10-28
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-101243-183032
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208258
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
irony, microfigure, macrofigure, megafigure, novel,
dc.subject.plpl
ironia, mikrofigury, makrofigury, megafigury, powieść
dc.titlepl
THE CONSTRUCTION OF THE MEGAFIGURE OF IRONY IN SYLVIA PLATH’S NOVEL - THE BELL JAR (1963)
dc.title.alternativepl
Konstrukcja megafigury ironii w powieści Sylvii Plath - Szklany klosz (1963)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Brockport
3
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available