Procedura uchwalania i kontroli wykonania ustawy budżetowej w Polsce

master
dc.abstract.enThis work presents the solutions binding in Poland in the area of the creation and control of the state budget. It consists of 4 chapters, which contain the most important issues connected with the financial plan of the state. It shows the history of the state budget and changes which occurred in its creation. It also presents basic definitions of the state budget, a catalog of commonly accepted principles of the budget and budget classification. The second chapter is the analysis of the budget procedure and the consequences of the situation in which the budget is not create on time. The work discusses the problem of the control on the state budget and shows the authorities which have competence to implement it. There are also described independent fiscal institutions, which are created around the world. The fourth chapter is a discussion of the new institution, which is performance budget. Currently in Poland the performance budget occurs in conjunction with traditional budgeting. It includes information about its definition, history of institute and compares performance budget with traditional budget. This work also presents the issues connected with the effectiveness of the changes in the Polish financial system. It suggests the necessity of continually works which improve distributing public funds.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia problematykę uchwalania oraz kontroli wykonania budżetu państwa w Polsce. Praca składa się z 4 rozdziałów, w których zawarto najważniejsze zagadnienia dotyczące planu finansowego państwa. Omówiono w niej genezę powstania budżetu państwa oraz zmiany, które nastąpiły w jego tworzeniu. Przedstawiono podstawowe definicje budżetu państwa, katalog powszechnie przyjętych zasad budżetowych oraz obowiązującą klasyfikację budżetową. Drugi rozdział poświęcony jest procedurze uchwalania budżetu państwa oraz konsekwencjom jego nieuchwalenia w terminie. W dalszej części pracy zaanalizowano pojęcie kontroli dotyczącej budżetu państwa oraz przedstawiono organy, które posiadają kompetencje do jej wykonania. Ponadto scharakteryzowano niezależne instytucje fiskalne, które są tworzone na całym świecie oraz omówiono ich modele oraz funkcje. Rozdział czwarty stanowi omówienie nowej instytucji, jaką jest budżet zadaniowy, który obecnie występuje łącznie z budżetowaniem tradycyjnym. Zawarto w nim informacje dotyczące jego definicji, historii wdrażania, porównania układu tradycyjnego z układem zadaniowym oraz zmian jakie zaszły w aktach normatywnych oraz w postrzeganiu planu finansowego wskutek zastosowania układu zadaniowego. Praca porusza kwestie skuteczności wprowadzanych zmian w systemie finansowym Polski oraz zwraca uwagę na potrzebę podejmowania nieustannych prób w celu efektywniejszego dysponowania środkami publicznymi.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKuca, Grzegorz - 129623 pl
dc.contributor.authorLiszka, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKuca, Grzegorz - 129623 pl
dc.contributor.reviewerMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:08:56Z
dc.date.available2020-07-26T15:08:56Z
dc.date.submitted2015-07-13pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-98163-128174pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205499
dc.languagepolpl
dc.subject.enstate budget, public finance, financial plan, performance budget, Constitutionpl
dc.subject.plbudżet państwa, finanse publiczne, plan finansowy, budżet zadaniowy, Konstytucjapl
dc.titleProcedura uchwalania i kontroli wykonania ustawy budżetowej w Polscepl
dc.title.alternativeThe procedure of passing and controlling the implementation of the state budget in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work presents the solutions binding in Poland in the area of the creation and control of the state budget. It consists of 4 chapters, which contain the most important issues connected with the financial plan of the state. It shows the history of the state budget and changes which occurred in its creation. It also presents basic definitions of the state budget, a catalog of commonly accepted principles of the budget and budget classification. The second chapter is the analysis of the budget procedure and the consequences of the situation in which the budget is not create on time. The work discusses the problem of the control on the state budget and shows the authorities which have competence to implement it. There are also described independent fiscal institutions, which are created around the world. The fourth chapter is a discussion of the new institution, which is performance budget. Currently in Poland the performance budget occurs in conjunction with traditional budgeting. It includes information about its definition, history of institute and compares performance budget with traditional budget. This work also presents the issues connected with the effectiveness of the changes in the Polish financial system. It suggests the necessity of continually works which improve distributing public funds.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia problematykę uchwalania oraz kontroli wykonania budżetu państwa w Polsce. Praca składa się z 4 rozdziałów, w których zawarto najważniejsze zagadnienia dotyczące planu finansowego państwa. Omówiono w niej genezę powstania budżetu państwa oraz zmiany, które nastąpiły w jego tworzeniu. Przedstawiono podstawowe definicje budżetu państwa, katalog powszechnie przyjętych zasad budżetowych oraz obowiązującą klasyfikację budżetową. Drugi rozdział poświęcony jest procedurze uchwalania budżetu państwa oraz konsekwencjom jego nieuchwalenia w terminie. W dalszej części pracy zaanalizowano pojęcie kontroli dotyczącej budżetu państwa oraz przedstawiono organy, które posiadają kompetencje do jej wykonania. Ponadto scharakteryzowano niezależne instytucje fiskalne, które są tworzone na całym świecie oraz omówiono ich modele oraz funkcje. Rozdział czwarty stanowi omówienie nowej instytucji, jaką jest budżet zadaniowy, który obecnie występuje łącznie z budżetowaniem tradycyjnym. Zawarto w nim informacje dotyczące jego definicji, historii wdrażania, porównania układu tradycyjnego z układem zadaniowym oraz zmian jakie zaszły w aktach normatywnych oraz w postrzeganiu planu finansowego wskutek zastosowania układu zadaniowego. Praca porusza kwestie skuteczności wprowadzanych zmian w systemie finansowym Polski oraz zwraca uwagę na potrzebę podejmowania nieustannych prób w celu efektywniejszego dysponowania środkami publicznymi.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kuca, Grzegorz - 129623
dc.contributor.authorpl
Liszka, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kuca, Grzegorz - 129623
dc.contributor.reviewerpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:08:56Z
dc.date.available
2020-07-26T15:08:56Z
dc.date.submittedpl
2015-07-13
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-98163-128174
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205499
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
state budget, public finance, financial plan, performance budget, Constitution
dc.subject.plpl
budżet państwa, finanse publiczne, plan finansowy, budżet zadaniowy, Konstytucja
dc.titlepl
Procedura uchwalania i kontroli wykonania ustawy budżetowej w Polsce
dc.title.alternativepl
The procedure of passing and controlling the implementation of the state budget in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Chandler
5
Wroclaw
5
Moscow
4
Krakow
3
Dublin
2
Katowice
2
Szczecin
2
Florynka
1
Manowo
1

No access

No Thumbnail Available