Projektowanie przestrzeni budynków bibliotecznych. Projekt dostosowania przestrzeni bibliotecznej do potrzeb rodziców z małymi dziećmi na przykładzie filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the thesis is the architecture of branch libraries adapted for toddlers. The purpose is to discuss the main principles of arranging library premises as well as justify their importance and significance for the institution. There was described a project of a agency for children, developed on the example of branches of the Krowoderska Public Library in Cracow. The study analyzed the literature for historical and modern trends and architectural solutions used in public libraries. There was underlined the great role of these institutions in children's upbringing and education. Their profile was highlighted, which implies universality, generality and availability for every group of clients. There was shown in the conclusions, that the appearance of libraries significantly affects their perception by the public and that functionality and safety are the most important factors determining the interior design of children's libraries.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest architektura filii bibliotek przystosowanych do potrzeb małych dzieci. Celem jest omówienie głównych zasad urządzania pomieszczeń bibliotecznych oraz uzasadnienie ich wagi i znaczenia dla działalności instytucji. W pracy przedstawiono autorski projekt oddziału dla dzieci, opracowany na przykładzie filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W ramach badań przeanalizowano literaturę bibliotekoznawczą pod kątem historycznych oraz współczesnych trendów i rozwiązań architektonicznych, stosowanych w bibliotekach publicznych. Podkreślono dużą rolę tych instytucji w prawidłowym rozwoju, wychowaniu i edukacji najmłodszych. Zwrócono uwagę na ich profil, zakładający uniwersalność, powszechność i dostępność dla wszystkich grup użytkowników. W rezultacie wykazano znaczny wpływ wyglądu bibliotek na ich postrzeganie przez społeczeństwo oraz wyeksponowano funkcjonalność i bezpieczeństwo jako kluczowe czynniki, determinujące projektowanie wnętrz bibliotecznych przeznaczonych dla dzieci.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWójcik, Magdalena - 147466 pl
dc.contributor.authorRudzińska, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.contributor.reviewerWójcik, Magdalena - 147466 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:07:02Z
dc.date.available2020-07-26T23:07:02Z
dc.date.submitted2016-06-29pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-106388-176596pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212705
dc.languagepolpl
dc.subject.enchildren's libraries, libraries architecture, library equipment, library premises, public librariespl
dc.subject.plarchitektura bibliotek, biblioteki dziecięce, biblioteki publiczne, pomieszczenia biblioteczne, wyposażenie bibliotekpl
dc.titleProjektowanie przestrzeni budynków bibliotecznych. Projekt dostosowania przestrzeni bibliotecznej do potrzeb rodziców z małymi dziećmi na przykładzie filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowiepl
dc.title.alternativeSpace design of library buildings. Project of adaptation the library to the needs of parents with young children on the example of branches of the Krowoderska Public Library in Cracowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is the architecture of branch libraries adapted for toddlers. The purpose is to discuss the main principles of arranging library premises as well as justify their importance and significance for the institution. There was described a project of a agency for children, developed on the example of branches of the Krowoderska Public Library in Cracow. The study analyzed the literature for historical and modern trends and architectural solutions used in public libraries. There was underlined the great role of these institutions in children's upbringing and education. Their profile was highlighted, which implies universality, generality and availability for every group of clients. There was shown in the conclusions, that the appearance of libraries significantly affects their perception by the public and that functionality and safety are the most important factors determining the interior design of children's libraries.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest architektura filii bibliotek przystosowanych do potrzeb małych dzieci. Celem jest omówienie głównych zasad urządzania pomieszczeń bibliotecznych oraz uzasadnienie ich wagi i znaczenia dla działalności instytucji. W pracy przedstawiono autorski projekt oddziału dla dzieci, opracowany na przykładzie filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W ramach badań przeanalizowano literaturę bibliotekoznawczą pod kątem historycznych oraz współczesnych trendów i rozwiązań architektonicznych, stosowanych w bibliotekach publicznych. Podkreślono dużą rolę tych instytucji w prawidłowym rozwoju, wychowaniu i edukacji najmłodszych. Zwrócono uwagę na ich profil, zakładający uniwersalność, powszechność i dostępność dla wszystkich grup użytkowników. W rezultacie wykazano znaczny wpływ wyglądu bibliotek na ich postrzeganie przez społeczeństwo oraz wyeksponowano funkcjonalność i bezpieczeństwo jako kluczowe czynniki, determinujące projektowanie wnętrz bibliotecznych przeznaczonych dla dzieci.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wójcik, Magdalena - 147466
dc.contributor.authorpl
Rudzińska, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.contributor.reviewerpl
Wójcik, Magdalena - 147466
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:07:02Z
dc.date.available
2020-07-26T23:07:02Z
dc.date.submittedpl
2016-06-29
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-106388-176596
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212705
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
children's libraries, libraries architecture, library equipment, library premises, public libraries
dc.subject.plpl
architektura bibliotek, biblioteki dziecięce, biblioteki publiczne, pomieszczenia biblioteczne, wyposażenie bibliotek
dc.titlepl
Projektowanie przestrzeni budynków bibliotecznych. Projekt dostosowania przestrzeni bibliotecznej do potrzeb rodziców z małymi dziećmi na przykładzie filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
dc.title.alternativepl
Space design of library buildings. Project of adaptation the library to the needs of parents with young children on the example of branches of the Krowoderska Public Library in Cracow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available