Event w pracy animatora kultury

licenciate
dc.abstract.enThe topic of the thesis is: "Event in the work of culture animator". Describes the functions, features and types of events and defines the animator as a profession. Describes the legal definitions of mass events and organizational aspects. It shows how by involved in the organization of eventschelping the breaking down of barriers in interpersonal contacts. The purpose of the work was to show that the event is present in every individual's life, as well as to broaden the reader's knowledge. Also showing the advantages and disadvantages of organizing events. The subject of the work is interesting and current, as the phenomenon of the event is becoming more and more common in Poland and more and more people are interested in it.pl
dc.abstract.plTematem pracy licencjackiej jest: „Event w pracy animatora kultury”. Opisuje funkcje, cechy i rodzaje eventów oraz definiuje animatora jako zawód. Określa prawną definicje imprez masowych oraz organizacyjne aspekty. Ukazuje jak poprzez angażowanie się w organizację przedsięwzięć pomaga przełamywać bariery interpersonalne. Celem pracy było ukazanie, że event jest obecny w życiu każdej jednostki, a także poszerzenie wiedzy czytelnika. Ponadto ukazanie zalet i wad organizacji eventów. Temat pracy jest interesujący i aktualny, ponieważ zjawisko eventu jest coraz bardziej powszechne w Polsce i budzi coraz większe zainteresowanie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHajduk, Łukaszpl
dc.contributor.authorPasierb, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGołek, Bartłomiej - 143175 pl
dc.contributor.reviewerHajduk, Łukaszpl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:58:58Z
dc.date.available2020-07-27T05:58:58Z
dc.date.submitted2017-06-22pl
dc.fieldofstudyanimacja społeczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-113560-202419pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219003
dc.languagepolpl
dc.subject.enevent, culture animator, social and cultural animationpl
dc.subject.plevent, animator kultury, animacja społeczno-kulturowapl
dc.titleEvent w pracy animatora kulturypl
dc.title.alternativeEvent in the work of culture animatorpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of the thesis is: "Event in the work of culture animator". Describes the functions, features and types of events and defines the animator as a profession. Describes the legal definitions of mass events and organizational aspects. It shows how by involved in the organization of eventschelping the breaking down of barriers in interpersonal contacts. The purpose of the work was to show that the event is present in every individual's life, as well as to broaden the reader's knowledge. Also showing the advantages and disadvantages of organizing events. The subject of the work is interesting and current, as the phenomenon of the event is becoming more and more common in Poland and more and more people are interested in it.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy licencjackiej jest: „Event w pracy animatora kultury”. Opisuje funkcje, cechy i rodzaje eventów oraz definiuje animatora jako zawód. Określa prawną definicje imprez masowych oraz organizacyjne aspekty. Ukazuje jak poprzez angażowanie się w organizację przedsięwzięć pomaga przełamywać bariery interpersonalne. Celem pracy było ukazanie, że event jest obecny w życiu każdej jednostki, a także poszerzenie wiedzy czytelnika. Ponadto ukazanie zalet i wad organizacji eventów. Temat pracy jest interesujący i aktualny, ponieważ zjawisko eventu jest coraz bardziej powszechne w Polsce i budzi coraz większe zainteresowanie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hajduk, Łukasz
dc.contributor.authorpl
Pasierb, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gołek, Bartłomiej - 143175
dc.contributor.reviewerpl
Hajduk, Łukasz
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:58:58Z
dc.date.available
2020-07-27T05:58:58Z
dc.date.submittedpl
2017-06-22
dc.fieldofstudypl
animacja społeczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-113560-202419
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219003
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
event, culture animator, social and cultural animation
dc.subject.plpl
event, animator kultury, animacja społeczno-kulturowa
dc.titlepl
Event w pracy animatora kultury
dc.title.alternativepl
Event in the work of culture animator
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Gdynia
1
Torun
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available