Ocena komunikacji marketingowej w przestrzeni mediów społecznościowych na rynku książki

master
dc.abstract.enMore and more businesses are turning their attention to using marketing communications in the social media space. An industry that is thriving on Facebook is the publishing industry. Therefore, the aim of the following study is to evaluate the use of this platform in marketing communication in the book market and to analyze its impact on the recognition of books among readers. The study determined the extent to which the platform affects publishers' awareness among users and what marketing communication functions are used by publishers on their Facebook pages. The study consisted of a comparative analysis of two publishing houses - NieZwykłego Publishing House and Kobiecy Publishing House - and a survey with 115 participants. The respondents answered general questions about the book market and Facebook usage and specific questions about the above mentioned Publishers. The results of the survey indicate that both publishers create content in line with marketing communication functions. Respondents confirmed that the Facebook platform has made it easier for them to get to know a particular publishing house and through the posts they publish, they get answers to the questions they are interested in.pl
dc.abstract.plCoraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę na wykorzystanie komunikacji marketingowej w przestrzeni mediów społecznościowych. Branżą, która prężnie się rozwija na portalu Facebook, jest branża wydawnicza. Dlatego celem poniższej pracy jest ocena wykorzystania tej platformy w komunikacji marketingowej na rynku książki oraz analiza jej wpływu na rozpoznawalność książek wśród czytelników. Badanie pozwoliło określić, w jakim stopniu platforma oddziałuje na znajomość wydawnictw wśród użytkowników oraz jakie funkcje komunikacji marketingowej wykorzystywane są przez wydawnictwa na swoich stronach na Facebook’u. Badanie składało się z analizy porównawczej dwóch wydawnictw – Wydawnictwa NieZwykłego oraz Wydawnictwa Kobiecego i z badania ankietowego, w której wzięła udział grupa 115 osób. Ankietowani odpowiadali na pytania ogólne dotyczące rynku książki i korzystania z Facebooka oraz pytania szczegółowe poświęcone wyżej wymienionym Wydawnictwom. Wyniki badań wskazują, że obydwa wydawnictwa tworzą treści zgodne z funkcjami komunikacji marketingowej. Respondenci potwierdzili, iż platforma Facebook ułatwiła im poznanie danego wydawnictwa i dzięki publikowanym przez nie postom uzyskują odpowiedź na interesujące ich pytania.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorKalinka, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.date.accessioned2021-10-19T21:36:07Z
dc.date.available2021-10-19T21:36:07Z
dc.date.submitted2021-07-06pl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-149458-278452pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280991
dc.languagepolpl
dc.subject.enMARKETING COMMUNICATION - BOOKS - SOCIAL MEDIA - BOOK MARKET - PUBLISHING HOUSESpl
dc.subject.plKOMUNIKACJA MARKETINGOWA – KSIĄŻKI – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – RYNEK KSIĄŻKI – WYDAWNICTWApl
dc.titleOcena komunikacji marketingowej w przestrzeni mediów społecznościowych na rynku książkipl
dc.title.alternativeEvaluation of marketing communications in the social media space in the book marketpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
More and more businesses are turning their attention to using marketing communications in the social media space. An industry that is thriving on Facebook is the publishing industry. Therefore, the aim of the following study is to evaluate the use of this platform in marketing communication in the book market and to analyze its impact on the recognition of books among readers. The study determined the extent to which the platform affects publishers' awareness among users and what marketing communication functions are used by publishers on their Facebook pages. The study consisted of a comparative analysis of two publishing houses - NieZwykłego Publishing House and Kobiecy Publishing House - and a survey with 115 participants. The respondents answered general questions about the book market and Facebook usage and specific questions about the above mentioned Publishers. The results of the survey indicate that both publishers create content in line with marketing communication functions. Respondents confirmed that the Facebook platform has made it easier for them to get to know a particular publishing house and through the posts they publish, they get answers to the questions they are interested in.
dc.abstract.plpl
Coraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę na wykorzystanie komunikacji marketingowej w przestrzeni mediów społecznościowych. Branżą, która prężnie się rozwija na portalu Facebook, jest branża wydawnicza. Dlatego celem poniższej pracy jest ocena wykorzystania tej platformy w komunikacji marketingowej na rynku książki oraz analiza jej wpływu na rozpoznawalność książek wśród czytelników. Badanie pozwoliło określić, w jakim stopniu platforma oddziałuje na znajomość wydawnictw wśród użytkowników oraz jakie funkcje komunikacji marketingowej wykorzystywane są przez wydawnictwa na swoich stronach na Facebook’u. Badanie składało się z analizy porównawczej dwóch wydawnictw – Wydawnictwa NieZwykłego oraz Wydawnictwa Kobiecego i z badania ankietowego, w której wzięła udział grupa 115 osób. Ankietowani odpowiadali na pytania ogólne dotyczące rynku książki i korzystania z Facebooka oraz pytania szczegółowe poświęcone wyżej wymienionym Wydawnictwom. Wyniki badań wskazują, że obydwa wydawnictwa tworzą treści zgodne z funkcjami komunikacji marketingowej. Respondenci potwierdzili, iż platforma Facebook ułatwiła im poznanie danego wydawnictwa i dzięki publikowanym przez nie postom uzyskują odpowiedź na interesujące ich pytania.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Kalinka, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.date.accessioned
2021-10-19T21:36:07Z
dc.date.available
2021-10-19T21:36:07Z
dc.date.submittedpl
2021-07-06
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-149458-278452
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280991
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MARKETING COMMUNICATION - BOOKS - SOCIAL MEDIA - BOOK MARKET - PUBLISHING HOUSES
dc.subject.plpl
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA – KSIĄŻKI – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – RYNEK KSIĄŻKI – WYDAWNICTWA
dc.titlepl
Ocena komunikacji marketingowej w przestrzeni mediów społecznościowych na rynku książki
dc.title.alternativepl
Evaluation of marketing communications in the social media space in the book market
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
85
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
14
Lodz
13
Wroclaw
9
Radom
5
Poznan
4
Katowice
3
Arboga
2
Dublin
2
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available