Realizacja funkcji opiniotwórczej przez tygodniki "Polityka" i "Newsweek" w świetle publikacji dotyczących wyborów prezydenckich w USA, sporu o ustawę antyaborcyjną w Polsce oraz wojny w Syrii

licenciate
dc.abstract.enIn connection with developing technology and new medias, printed press circulation falls. Only opinion-forming weekly have relative small drop of circulation. This kind of press forms reader’s opinion by publicity texts, which contain author’s opinion. The thesis refers to ‘Polityka’ and ‘Newsweek’ – some of the most popular newspaper in this segment of the press in Poland. Empirical part is preceded by theoretical informations connected with the most popular opinion-forming weekly’s history. The next part of thesis is empirical analysis selected numbers of both newspapers. This was possible because ‘Polityka’ and ‘Newsweek’ have similar socio-political profile and journalists write texts about similar subject matter. Weekly’s opinion-formness was analyzed in the context of publications concern presidential election in the USA, controversy connected with anti-abortion act in Poland and war in Syria. Conclusions concern thoroughness, reliability of texts and addressees of newspapers.pl
dc.abstract.plW związku z rozwijającą się technologią i nowymi formami mediów, nakład prasy drukowanej spada. Grupą pism, która notuje stosunkowo małe spadki nakładów są tygodniki opinii. Ich głównym zadaniem jest kształtowanie zdania odbiorcy poprzez teksty publicystyczne, zawierające opinię odautorską. Praca dotyczy "Polityki" i "Newsweeka" - jednych z najpopularniejszych tytułów tego segmentu prasy w Polsce. Rozważania empiryczne poprzedzone są wiadomościami teoretycznymi na temat historii najpopularniejszych tygodników tego typu w Polsce i na świecie. Dalsza część pracy to badania empiryczne dotyczące zarówno formy obu zaznaczonych w temacie pism, jak i ich merytoryki. Było to możliwe ze względu na to, iż tytuły te prezentują podobny profil społeczno-polityczny, a co za tym idzie zajmują się podobnymi tematami. Opiniotwórczość tygodników została przeanalizowana w świetle publikacji dotyczących wyborów prezydenckich w USA, sporu o ustawę antyaborcyjną w Polsce oraz wojny w Syrii.Wnioski, płynące z badań dotyczą gruntowności analizy tematów, rzetelności argumentacji stanowiska oraz adresatów obu pism.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.contributor.authorCieśla, Davidpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.contributor.reviewerŻyrek-Horodyska, Edytapl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:44:11Z
dc.date.available2020-07-27T08:44:11Z
dc.date.submitted2017-07-05pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-116197-195623pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221516
dc.languagepolpl
dc.subject.enopinion-forming weekly, socio-political profile , editorial line, 'Polityka', 'Newsweek', journalistic article, content analysis, comparative analysis, presidential election in the USA, anti-abortion act in Poland, war in Syriapl
dc.subject.pltygodnik opinii, profil społeczno-polityczny, linia redakcyjna, "Polityka", "Newsweek", artykuł publicystyczny, analiza zawartości, analiza porównawcza, wybory prezydenckie w USA, ustawa antyaborcyjna w Polsce, wojna w Syriipl
dc.titleRealizacja funkcji opiniotwórczej przez tygodniki "Polityka" i "Newsweek" w świetle publikacji dotyczących wyborów prezydenckich w USA, sporu o ustawę antyaborcyjną w Polsce oraz wojny w Syriipl
dc.title.alternativeRealization of opinion-forming function by "Polityka" and "Newsweek" weekly in the context of publications concern presidential election in the USA, controversy connected with anti-abortion act in Poland and war in Syria.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In connection with developing technology and new medias, printed press circulation falls. Only opinion-forming weekly have relative small drop of circulation. This kind of press forms reader’s opinion by publicity texts, which contain author’s opinion. The thesis refers to ‘Polityka’ and ‘Newsweek’ – some of the most popular newspaper in this segment of the press in Poland. Empirical part is preceded by theoretical informations connected with the most popular opinion-forming weekly’s history. The next part of thesis is empirical analysis selected numbers of both newspapers. This was possible because ‘Polityka’ and ‘Newsweek’ have similar socio-political profile and journalists write texts about similar subject matter. Weekly’s opinion-formness was analyzed in the context of publications concern presidential election in the USA, controversy connected with anti-abortion act in Poland and war in Syria. Conclusions concern thoroughness, reliability of texts and addressees of newspapers.
dc.abstract.plpl
W związku z rozwijającą się technologią i nowymi formami mediów, nakład prasy drukowanej spada. Grupą pism, która notuje stosunkowo małe spadki nakładów są tygodniki opinii. Ich głównym zadaniem jest kształtowanie zdania odbiorcy poprzez teksty publicystyczne, zawierające opinię odautorską. Praca dotyczy "Polityki" i "Newsweeka" - jednych z najpopularniejszych tytułów tego segmentu prasy w Polsce. Rozważania empiryczne poprzedzone są wiadomościami teoretycznymi na temat historii najpopularniejszych tygodników tego typu w Polsce i na świecie. Dalsza część pracy to badania empiryczne dotyczące zarówno formy obu zaznaczonych w temacie pism, jak i ich merytoryki. Było to możliwe ze względu na to, iż tytuły te prezentują podobny profil społeczno-polityczny, a co za tym idzie zajmują się podobnymi tematami. Opiniotwórczość tygodników została przeanalizowana w świetle publikacji dotyczących wyborów prezydenckich w USA, sporu o ustawę antyaborcyjną w Polsce oraz wojny w Syrii.Wnioski, płynące z badań dotyczą gruntowności analizy tematów, rzetelności argumentacji stanowiska oraz adresatów obu pism.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.contributor.authorpl
Cieśla, David
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.contributor.reviewerpl
Żyrek-Horodyska, Edyta
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:44:11Z
dc.date.available
2020-07-27T08:44:11Z
dc.date.submittedpl
2017-07-05
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-116197-195623
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221516
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
opinion-forming weekly, socio-political profile , editorial line, 'Polityka', 'Newsweek', journalistic article, content analysis, comparative analysis, presidential election in the USA, anti-abortion act in Poland, war in Syria
dc.subject.plpl
tygodnik opinii, profil społeczno-polityczny, linia redakcyjna, "Polityka", "Newsweek", artykuł publicystyczny, analiza zawartości, analiza porównawcza, wybory prezydenckie w USA, ustawa antyaborcyjna w Polsce, wojna w Syrii
dc.titlepl
Realizacja funkcji opiniotwórczej przez tygodniki "Polityka" i "Newsweek" w świetle publikacji dotyczących wyborów prezydenckich w USA, sporu o ustawę antyaborcyjną w Polsce oraz wojny w Syrii
dc.title.alternativepl
Realization of opinion-forming function by "Polityka" and "Newsweek" weekly in the context of publications concern presidential election in the USA, controversy connected with anti-abortion act in Poland and war in Syria.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available