Próba zastosowania nanocząstek srebra do badania procesu precypitacji krioglobulin.

master
dc.abstract.enNanotechnology is a field of science that has been developing dynamically in the 21st century. Nanoparticles, due to their unique photothermal and optical properties, are used in biodiagnostic, imaging, therapeutic and drug delivery applications.The aim of the study was to examine the process of cryoglobulin precipitation using silver nanoparticles. AgNPs stabilized with citrate were coated with monoclonal IgG forming cryoprecipitates in vivo and IgG which doesn’t reveal such properties. The optimal concentration of immunoglobulins needed for the effective coating of nanoparticles was determined. In samples incubated at 37°C, stabilization of nanoparticles coated with immunoglobulins (both IgG and IgGK) and the shift of the surface plasmon resonance spectrum was observed. When added anti-IgG antibodies to AgNPs coated with IgG and IgGK, nanostructures aggregated and precipitated. However, no significant spectral changes were observed in the samples stored at 5°C (the cryoprecipitation process could not be reconstituted).The mechanism of cryoglobulin precipitation is complicated and it is influenced by many poorly understood factors: immunoglobulins themselves, serum, complement components, other co-precipitating proteins. It wasn’t possible to use surface plasmon resonance effect to study the process of cryoglobulin aggregation. This is probably due to the fact that high levels of protein are needed for cryoprecipitation. These are not interactions at the molecular level of individual particles. Additionally, coating nanoparticles with immunoglobulins may result in the changes of proteins’ spatial conformation and the loss of the original function of the proteins, and thus the ability to form cryoglobulins.pl
dc.abstract.plNanotechnologia to dziedzina nauki dynamicznie rozwijająca się w XXI wieku. Nanocząstki, dzięki wyjątkowym właściwościom fototermicznym i optycznym, znajdują liczne zastosowania w medycynie. Wykorzystuje się je do produkcji diagnostycznych testów paskowych (wykrywanie hCG, zakażenie E. coli, IgE w alergiach), do celowanego transportu leków oraz w walce z nowotworami (fototermalna terapia plazmonowa).W przedstawionej pracy podjęto próbę zastosowania nanocząstek srebra do badania procesu precypitacji krioglobulin. Nanocząstki srebra stabilizowane cytrynianem opłaszczono monoklonalną IgG tworzącą in vivo krioprecypitaty oraz i immunoglobuliną IgG nie wykazujące takich właściwości. Ustalono optymalne stężenie immunoglobulin potrzebne do efektywnego opłaszczenia nanocząstek. W próbkach inkubowanych w temp. 37°C zaobserwowano stabilizację nanocząstek opłaszczonych immunoglobulinami (zarówno IgG, jak i IgGK) oraz przesunięcie widma powierzchniowego rezonansu plazmonowego. W przypadku dodania przeciwciał anty-IgG do AgNPs opłaszczonych IgG i IgGK dochodziło do agregacji nanostruktur i ich wytrącania się z roztworu. Nie stwierdzono natomiast istotnych zmian widmowych w próbkach przechowywanych w temperaturze 5°C (nie udało się odtworzyć procesu krioprecypitacji immunoglobulin) .Mechanizm precypitacji krioglobulin jest skomplikowany i wpływa na niego wiele słabo poznanych czynników: same immunoglobuliny, surowica, składniki dopełniacza, inne czynniki, w tym inne białka współprecypitujące. W pracy nie udało się wykorzystać efektu powierzchniowego rezonansu plazmonowego do badania procesu agregacji krioglobulin. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że do krioprecypitacji potrzeba wysokich stężeń białek. Nie są to oddziaływania na poziomie molekularnym, pojedynczych cząstek, ale reakcje wynikające z dużego zagęszczenia. Dodatkowo efektem opłaszczenia immunoglobulin na nanocząstkach może być zmiana ich konformacji przestrzennej i utrata pierwotnych funkcji białka, a więc zdolności do tworzenia krioglobulin.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDrożdż, Ryszard - 129249 pl
dc.contributor.authorMałysa, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerDrożdż, Ryszard - 129249 pl
dc.contributor.reviewerDumnicka, Paulina - 186623 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:21:06Z
dc.date.available2020-07-28T05:21:06Z
dc.date.submitted2020-06-10pl
dc.fieldofstudyanalityka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-138875-213727pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239963
dc.languagepolpl
dc.subject.ennanotechnology, silver nanoparticles, cryoglobulins, cryoglobulinemia,pl
dc.subject.plnanotechnologia, nanocząstki srebra, krioglobuliny, krioglobulinemia,pl
dc.titlePróba zastosowania nanocząstek srebra do badania procesu precypitacji krioglobulin.pl
dc.title.alternativeAn attempt to use silver nanoparticles to study the cryoglobulin precipitation process.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nanotechnology is a field of science that has been developing dynamically in the 21st century. Nanoparticles, due to their unique photothermal and optical properties, are used in biodiagnostic, imaging, therapeutic and drug delivery applications.The aim of the study was to examine the process of cryoglobulin precipitation using silver nanoparticles. AgNPs stabilized with citrate were coated with monoclonal IgG forming cryoprecipitates in vivo and IgG which doesn’t reveal such properties. The optimal concentration of immunoglobulins needed for the effective coating of nanoparticles was determined. In samples incubated at 37°C, stabilization of nanoparticles coated with immunoglobulins (both IgG and IgGK) and the shift of the surface plasmon resonance spectrum was observed. When added anti-IgG antibodies to AgNPs coated with IgG and IgGK, nanostructures aggregated and precipitated. However, no significant spectral changes were observed in the samples stored at 5°C (the cryoprecipitation process could not be reconstituted).The mechanism of cryoglobulin precipitation is complicated and it is influenced by many poorly understood factors: immunoglobulins themselves, serum, complement components, other co-precipitating proteins. It wasn’t possible to use surface plasmon resonance effect to study the process of cryoglobulin aggregation. This is probably due to the fact that high levels of protein are needed for cryoprecipitation. These are not interactions at the molecular level of individual particles. Additionally, coating nanoparticles with immunoglobulins may result in the changes of proteins’ spatial conformation and the loss of the original function of the proteins, and thus the ability to form cryoglobulins.
dc.abstract.plpl
Nanotechnologia to dziedzina nauki dynamicznie rozwijająca się w XXI wieku. Nanocząstki, dzięki wyjątkowym właściwościom fototermicznym i optycznym, znajdują liczne zastosowania w medycynie. Wykorzystuje się je do produkcji diagnostycznych testów paskowych (wykrywanie hCG, zakażenie E. coli, IgE w alergiach), do celowanego transportu leków oraz w walce z nowotworami (fototermalna terapia plazmonowa).W przedstawionej pracy podjęto próbę zastosowania nanocząstek srebra do badania procesu precypitacji krioglobulin. Nanocząstki srebra stabilizowane cytrynianem opłaszczono monoklonalną IgG tworzącą in vivo krioprecypitaty oraz i immunoglobuliną IgG nie wykazujące takich właściwości. Ustalono optymalne stężenie immunoglobulin potrzebne do efektywnego opłaszczenia nanocząstek. W próbkach inkubowanych w temp. 37°C zaobserwowano stabilizację nanocząstek opłaszczonych immunoglobulinami (zarówno IgG, jak i IgGK) oraz przesunięcie widma powierzchniowego rezonansu plazmonowego. W przypadku dodania przeciwciał anty-IgG do AgNPs opłaszczonych IgG i IgGK dochodziło do agregacji nanostruktur i ich wytrącania się z roztworu. Nie stwierdzono natomiast istotnych zmian widmowych w próbkach przechowywanych w temperaturze 5°C (nie udało się odtworzyć procesu krioprecypitacji immunoglobulin) .Mechanizm precypitacji krioglobulin jest skomplikowany i wpływa na niego wiele słabo poznanych czynników: same immunoglobuliny, surowica, składniki dopełniacza, inne czynniki, w tym inne białka współprecypitujące. W pracy nie udało się wykorzystać efektu powierzchniowego rezonansu plazmonowego do badania procesu agregacji krioglobulin. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że do krioprecypitacji potrzeba wysokich stężeń białek. Nie są to oddziaływania na poziomie molekularnym, pojedynczych cząstek, ale reakcje wynikające z dużego zagęszczenia. Dodatkowo efektem opłaszczenia immunoglobulin na nanocząstkach może być zmiana ich konformacji przestrzennej i utrata pierwotnych funkcji białka, a więc zdolności do tworzenia krioglobulin.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Drożdż, Ryszard - 129249
dc.contributor.authorpl
Małysa, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Drożdż, Ryszard - 129249
dc.contributor.reviewerpl
Dumnicka, Paulina - 186623
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:21:06Z
dc.date.available
2020-07-28T05:21:06Z
dc.date.submittedpl
2020-06-10
dc.fieldofstudypl
analityka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-138875-213727
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239963
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nanotechnology, silver nanoparticles, cryoglobulins, cryoglobulinemia,
dc.subject.plpl
nanotechnologia, nanocząstki srebra, krioglobuliny, krioglobulinemia,
dc.titlepl
Próba zastosowania nanocząstek srebra do badania procesu precypitacji krioglobulin.
dc.title.alternativepl
An attempt to use silver nanoparticles to study the cryoglobulin precipitation process.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Lodz
4
Dublin
3
Wroclaw
3
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available