Znaczenie samorządów lokalnych w tworzeniu i zarządzaniu terenami chronionymi.

master
dc.abstract.enThe boundaries of protected areas, in most cases in the world are determined by the individual state decisions based on natural ground. This paper presents an analysis of the importance of local governments in the creation and management of protected areas in Poland, for example, the project expanding the frontiers of the Bialowieza National Park (BNP) and its accompanying Białowieża Development Programme (BDP) using qualitative research.BNP has existed since 1932, and in 1994 proposed to cover the entire national park PB. To date, the project was not approved by local authorities. The aim of the research presented the reasons municipalities located in or near national parks fail to support and maintain their areas of natural beauty despite compensating program proposals and to find solutions more relevant to their needs than is currently proposed.According to research officially administered by local governments reasons for rejection BPR does not always coincide with the real reasons. During the decision-making process important was interactions between the actors of the conflict. As the solutions necessary to achieve a compromise included: limiting the power of local governments in the management of national parks and the development of a comprehensive nationwide solution to the problems associated with the management of nature conservation.pl
dc.abstract.plGranice terenów chronionych, w większości przypadków na świecie, wyznaczane są przez odpowiednie jednostki państwowe, opierające decyzje na przesłankach przyrodniczych. Niniejsza praca przedstawia analizę znaczenia samorządów lokalnych w tworzeniu i zarządzaniu terenami chronionymi w Polsce, na przykładzie projektu poszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) i towarzyszącego mu Białowieskiego Programu Rozwoju (BPR) przy użyciu badań jakościowych. BPN istnieje od 1932 roku, a w 1994 roku zaproponowano objęcie całej PB parkiem narodowym. Do dzisiaj projekt ten nie zyskał aprobaty lokalnych władz. Celem niniejszych badań było określenie przyczyn, dla których gminy położone na terenie parków narodowych negują powiększenie ich obszarów nawet w przypadku propozycji programów rekompensacyjnych oraz znalezienie rozwiązań bardziej adekwatnych do ich potrzeb niż obecnie proponowane. Według badań oficjalnie podawane przez samorządy lokalne powody odrzucenia BPR nie zawsze pokrywają się z powodami rzeczywistymi. Podczas procesu decyzyjnego bardzo duże znaczenie miały interakcje pomiędzy aktorami konfliktu. Jako rozwiązania konieczne do osiągnięcia kompromisu wymieniano: ograniczenie władzy samorządów lokalnych w kwestii zarządzania parkami narodowymi oraz wypracowanie kompleksowego w skali kraju rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem ochroną przyrody.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorGrodzińska-Jurczak, Małgorzata - 128178 pl
dc.contributor.authorChomczyńska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerOkarma, Henryk - 131146 pl
dc.contributor.reviewerGrodzińska-Jurczak, Małgorzata - 128178 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:58:13Z
dc.date.available2020-07-24T10:58:13Z
dc.date.submitted2012-09-24pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-69691-78496pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182842
dc.languagepolpl
dc.subject.enBialowieza National Park, Białowieża Development Program, local governments, management of protected areas, ecological fiscal transfers.pl
dc.subject.plBiałowieski Park Narodowy, Białowieski Program Rozwoju, samorządy lokalne, zarządzanie terenami chronionymi, subwencje ekologiczne.pl
dc.titleZnaczenie samorządów lokalnych w tworzeniu i zarządzaniu terenami chronionymi.pl
dc.title.alternativeThe importance of local governments in the creation and management of protected areas.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The boundaries of protected areas, in most cases in the world are determined by the individual state decisions based on natural ground. This paper presents an analysis of the importance of local governments in the creation and management of protected areas in Poland, for example, the project expanding the frontiers of the Bialowieza National Park (BNP) and its accompanying Białowieża Development Programme (BDP) using qualitative research.BNP has existed since 1932, and in 1994 proposed to cover the entire national park PB. To date, the project was not approved by local authorities. The aim of the research presented the reasons municipalities located in or near national parks fail to support and maintain their areas of natural beauty despite compensating program proposals and to find solutions more relevant to their needs than is currently proposed.According to research officially administered by local governments reasons for rejection BPR does not always coincide with the real reasons. During the decision-making process important was interactions between the actors of the conflict. As the solutions necessary to achieve a compromise included: limiting the power of local governments in the management of national parks and the development of a comprehensive nationwide solution to the problems associated with the management of nature conservation.
dc.abstract.plpl
Granice terenów chronionych, w większości przypadków na świecie, wyznaczane są przez odpowiednie jednostki państwowe, opierające decyzje na przesłankach przyrodniczych. Niniejsza praca przedstawia analizę znaczenia samorządów lokalnych w tworzeniu i zarządzaniu terenami chronionymi w Polsce, na przykładzie projektu poszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) i towarzyszącego mu Białowieskiego Programu Rozwoju (BPR) przy użyciu badań jakościowych. BPN istnieje od 1932 roku, a w 1994 roku zaproponowano objęcie całej PB parkiem narodowym. Do dzisiaj projekt ten nie zyskał aprobaty lokalnych władz. Celem niniejszych badań było określenie przyczyn, dla których gminy położone na terenie parków narodowych negują powiększenie ich obszarów nawet w przypadku propozycji programów rekompensacyjnych oraz znalezienie rozwiązań bardziej adekwatnych do ich potrzeb niż obecnie proponowane. Według badań oficjalnie podawane przez samorządy lokalne powody odrzucenia BPR nie zawsze pokrywają się z powodami rzeczywistymi. Podczas procesu decyzyjnego bardzo duże znaczenie miały interakcje pomiędzy aktorami konfliktu. Jako rozwiązania konieczne do osiągnięcia kompromisu wymieniano: ograniczenie władzy samorządów lokalnych w kwestii zarządzania parkami narodowymi oraz wypracowanie kompleksowego w skali kraju rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem ochroną przyrody.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Grodzińska-Jurczak, Małgorzata - 128178
dc.contributor.authorpl
Chomczyńska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Okarma, Henryk - 131146
dc.contributor.reviewerpl
Grodzińska-Jurczak, Małgorzata - 128178
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:58:13Z
dc.date.available
2020-07-24T10:58:13Z
dc.date.submittedpl
2012-09-24
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-69691-78496
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182842
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Bialowieza National Park, Białowieża Development Program, local governments, management of protected areas, ecological fiscal transfers.
dc.subject.plpl
Białowieski Park Narodowy, Białowieski Program Rozwoju, samorządy lokalne, zarządzanie terenami chronionymi, subwencje ekologiczne.
dc.titlepl
Znaczenie samorządów lokalnych w tworzeniu i zarządzaniu terenami chronionymi.
dc.title.alternativepl
The importance of local governments in the creation and management of protected areas.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available