Wykonywanie umów międzynarodowych mieszanych przez Unię Europejską na podstawie umów Światowej Organizacji Handlu - TRIPS i GPA

master
dc.abstract.enThis work has been devoted to the subject of international agreements, but contracts a bit more specific than the other mixed agreements.Peculiarity of this kind of international commitments is the simultaneity of the existence of a correlation between the parties in this case are also party to the European Union and the Member States.Linking these two entities associated with the existence of the division of responsibilities between them, and actually with some deficits on the side of the existing competence of the European Union. Undoubtedly, as practice shows, mixed agreements are becoming more common form of international commitment by the European Union. At the same time they constitute an integral part of EU law as they relate to the international laws, and so are also included in the sources of international law.In this paper, the issue of mixed agreements is presented largely in the light of European Union law, but also consider dimension of international law.The individual chapters make a sequence analysis in the context of international agreements (multilateral and plurilateral) concluded by the EU (Gen. 1), TRIPS Agreement and the Multilateral Agreement plurilateralnego GPA, which party is the EU and its Member States (rdz.2i rust. 3), as well as competence EU under the Treaty of Lisbon to the implementation of the aforementioned mixed agreements (TRIPs and GPA)pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca została poświęcona tematyce umów międzynarodowy, ale umów nieco bardziej specyficznych niż pozostałe – umów mieszanych. Szczególność tego rodzaju zobowiązań międzynarodowych polega na istnieniu pewnej symultaniczności korelacji między jej stronami w tym wypadku stroną są równocześnie Unia Europejska i Państwa Członkowskie. Powiązanie tych dwóch podmiotów wiąże się z istnieniem rozdziału kompetencji między nimi, a właściwie z pewnych deficytem kompetencyjnym istniejącym po stronie Unii Europejskiej . Niewątpliwie jak pokazuje praktyka umowy mieszane stanowią coraz częstsza formę zaciągania zobowiązań międzynarodowych przez Unię Europejską. Przy czym stanowią one integralną część prawa UE jak też dotyczą ich międzynarodowe regulacje prawne, tak więc są również zaliczane do źródeł prawa międzynarodowego. W niniejszej pracy problematyka umów mieszanych została przedstawiona w głównej mierze w świetle prawa Unii Europejskiej, jednak został także uwzględniony wymiar prawa międzynarodowego.W poszczególnych rozdziałach dokonam kolejno analizy w kontekście umów międzynarodowych( multilateralnych i plurilateralnych) zawieranych przez UE ( rdz. 1), wielostronnego Porozumienia TRIPS i plurilateralnego Porozumienia GPA którego stroną jest UE i Państwa Członkowskie (rdz.2i rdz. 3), a także kompetencji UE na podstawie Traktatu z Lizbony do wykonywania wyżej wymienionych umów mieszanych (TRIPS i GPA).pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKożuch, Małgorzata - 129403 pl
dc.contributor.authorBaluk, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.reviewerKożuch, Małgorzata - 129403 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:50:27Z
dc.date.available2020-07-14T18:50:27Z
dc.date.submitted2011-06-30pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-55509-67100pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170337
dc.subject.enInternational agreement, WTO,TRIPS,GPApl
dc.subject.otherumowa międzynarodowa, WTO, TRIPS, GPApl
dc.titleWykonywanie umów międzynarodowych mieszanych przez Unię Europejską na podstawie umów Światowej Organizacji Handlu - TRIPS i GPApl
dc.title.alternativeImplementation of international mixed agreements by the European Union under the World Trade Organisation - TRIPS and GPApl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work has been devoted to the subject of international agreements, but contracts a bit more specific than the other mixed agreements.Peculiarity of this kind of international commitments is the simultaneity of the existence of a correlation between the parties in this case are also party to the European Union and the Member States.Linking these two entities associated with the existence of the division of responsibilities between them, and actually with some deficits on the side of the existing competence of the European Union. Undoubtedly, as practice shows, mixed agreements are becoming more common form of international commitment by the European Union. At the same time they constitute an integral part of EU law as they relate to the international laws, and so are also included in the sources of international law.In this paper, the issue of mixed agreements is presented largely in the light of European Union law, but also consider dimension of international law.The individual chapters make a sequence analysis in the context of international agreements (multilateral and plurilateral) concluded by the EU (Gen. 1), TRIPS Agreement and the Multilateral Agreement plurilateralnego GPA, which party is the EU and its Member States (rdz.2i rust. 3), as well as competence EU under the Treaty of Lisbon to the implementation of the aforementioned mixed agreements (TRIPs and GPA)
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca została poświęcona tematyce umów międzynarodowy, ale umów nieco bardziej specyficznych niż pozostałe – umów mieszanych. Szczególność tego rodzaju zobowiązań międzynarodowych polega na istnieniu pewnej symultaniczności korelacji między jej stronami w tym wypadku stroną są równocześnie Unia Europejska i Państwa Członkowskie. Powiązanie tych dwóch podmiotów wiąże się z istnieniem rozdziału kompetencji między nimi, a właściwie z pewnych deficytem kompetencyjnym istniejącym po stronie Unii Europejskiej . Niewątpliwie jak pokazuje praktyka umowy mieszane stanowią coraz częstsza formę zaciągania zobowiązań międzynarodowych przez Unię Europejską. Przy czym stanowią one integralną część prawa UE jak też dotyczą ich międzynarodowe regulacje prawne, tak więc są również zaliczane do źródeł prawa międzynarodowego. W niniejszej pracy problematyka umów mieszanych została przedstawiona w głównej mierze w świetle prawa Unii Europejskiej, jednak został także uwzględniony wymiar prawa międzynarodowego.W poszczególnych rozdziałach dokonam kolejno analizy w kontekście umów międzynarodowych( multilateralnych i plurilateralnych) zawieranych przez UE ( rdz. 1), wielostronnego Porozumienia TRIPS i plurilateralnego Porozumienia GPA którego stroną jest UE i Państwa Członkowskie (rdz.2i rdz. 3), a także kompetencji UE na podstawie Traktatu z Lizbony do wykonywania wyżej wymienionych umów mieszanych (TRIPS i GPA).
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kożuch, Małgorzata - 129403
dc.contributor.authorpl
Baluk, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.reviewerpl
Kożuch, Małgorzata - 129403
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:50:27Z
dc.date.available
2020-07-14T18:50:27Z
dc.date.submittedpl
2011-06-30
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-55509-67100
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170337
dc.subject.enpl
International agreement, WTO,TRIPS,GPA
dc.subject.otherpl
umowa międzynarodowa, WTO, TRIPS, GPA
dc.titlepl
Wykonywanie umów międzynarodowych mieszanych przez Unię Europejską na podstawie umów Światowej Organizacji Handlu - TRIPS i GPA
dc.title.alternativepl
Implementation of international mixed agreements by the European Union under the World Trade Organisation - TRIPS and GPA
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
6
Dublin
4
Wroclaw
2
Helsinki
1
Sofia
1
Tarnobrzeg
1

No access

No Thumbnail Available