Percepcje procesów integracyjnych dla menedżerów organizacji międzynarodowych w Polsce

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the work is the processes of integration of associations in Poland, which form an international staff.The first part of the bachelor's thesis focuses on the reproduction of the subject as well as the posture hypothesis by the author of the work.Further issues related to undergraduate management, which allow the reader in-depth understanding of the topic. Chapter three focuses on the industry. The last chapter describes the methods and methods of research.pl
dc.abstract.plTematem pracy są procesy integrowania członków organizacji usytuowanych na terenie Polski, które charakteryzują się międzynarodową kadrą.Pierwsza część pracy licencjackiej skupia się na ogólnym wyjaśnieniu tematyki pracy oraz przedstawia problem badawczy, jak i hipotezy postawione przez autorkę pracy.Kolejny rozdział rozwija zagadnienia będące kluczowe w pracy licencjackiej, które pozwolą czytelnikowi dogłębnie zrozumieć temat. Rozdział trzeci skupia się ściśle na tematyce kultury organizacji. Ostatni rozdział zawiera opis metody oraz uzyskane wyniki po przeprowadzeniu procesu badawczego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.contributor.authorKmiecik, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.reviewerSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:25:27Z
dc.date.available2020-07-27T07:25:27Z
dc.date.submitted2017-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-114959-183796pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220333
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOLLECTIVISM NDIVIDUALISM COMMUNICATION ORGANIZATIONORGANIZATIONAL CULTUREpl
dc.subject.plKOLEKTYWIZM INDYWIDUALIZM KOMUNIKACJA ORGANIZACJAKULTURApl
dc.titlePercepcje procesów integracyjnych dla menedżerów organizacji międzynarodowych w Polscepl
dc.title.alternativePerceptions of integration processes for managers of international organizations in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work is the processes of integration of associations in Poland, which form an international staff.The first part of the bachelor's thesis focuses on the reproduction of the subject as well as the posture hypothesis by the author of the work.Further issues related to undergraduate management, which allow the reader in-depth understanding of the topic. Chapter three focuses on the industry. The last chapter describes the methods and methods of research.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy są procesy integrowania członków organizacji usytuowanych na terenie Polski, które charakteryzują się międzynarodową kadrą.Pierwsza część pracy licencjackiej skupia się na ogólnym wyjaśnieniu tematyki pracy oraz przedstawia problem badawczy, jak i hipotezy postawione przez autorkę pracy.Kolejny rozdział rozwija zagadnienia będące kluczowe w pracy licencjackiej, które pozwolą czytelnikowi dogłębnie zrozumieć temat. Rozdział trzeci skupia się ściśle na tematyce kultury organizacji. Ostatni rozdział zawiera opis metody oraz uzyskane wyniki po przeprowadzeniu procesu badawczego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.contributor.authorpl
Kmiecik, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.reviewerpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:25:27Z
dc.date.available
2020-07-27T07:25:27Z
dc.date.submittedpl
2017-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-114959-183796
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220333
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COLLECTIVISM NDIVIDUALISM COMMUNICATION ORGANIZATIONORGANIZATIONAL CULTURE
dc.subject.plpl
KOLEKTYWIZM INDYWIDUALIZM KOMUNIKACJA ORGANIZACJAKULTURA
dc.titlepl
Percepcje procesów integracyjnych dla menedżerów organizacji międzynarodowych w Polsce
dc.title.alternativepl
Perceptions of integration processes for managers of international organizations in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Boardman
1
Gmina Książ Wielkopolski
1

No access

No Thumbnail Available