Dopuszczalność metody neuroobrazowania w procesie karnym

master
dc.abstract.enThe thesis closely examines issues related to the assessment of the admissibility of the neuroimaging method in the criminal procedure. The paper investigates human rights safeguarded by some of the international agreements to which Poland is a party as well as by the Constitution of the Republic of Poland. One of the most important rights in the international law treaties is the right to freedom of thought which is protected under article 9 of the European Convention on Human Rights and also under article 8 which asserts the right to respectful private and family life as well as article 10 which protects the right to freedom of expression. One's right to freedom of thought is not asserted directly in the Polish constitution; it does not mean, however, that this particular freedom is not secured by the national legal system. The paper shows that it is afforded protection persuant to the existing provisions regarding the inherent and inalienable human dignity, personal inviolability, the legal protection of private life, and the right to freedom of conscience and freedom of speech. The thesis also analyses in detail whether the technique of neuroimaging, mainly in the form of functional magnetic resonance, can be used as a medical examination in the criminal trial in the case of a witness or a defendant, considering the fact that the Polish constitution guarantees the protection of the right to freedom of thought. The author also attempts to demonstrate that the information obtained through fMRI and afterwards analyzed by a specialist who possesses adequate knowledge may be regarded as witness testimony during a criminal trial. The paper also refers to an emerging specialist field of law, known as neurolaw, as well as to the concept of cognitive liberty and human mental integrity.pl
dc.abstract.plTemat pracy stanowią kwestie odnoszące się do oceny dopuszczalności metod neuroobrazowania w procesie karnym. W pracy przeanalizowano prawa człowieka wyrażone w międzynarodowych umowach, których Polska jest stroną, jak również w krajowym porządku konstytucyjnym. Prawem szczególnie istotnym w perspektywie powyższych rozważań jest prawo do wolności myśli, które podlega ochronie treścią EKPC w przepisach wolnościowych chroniących prawo do poszanowania życia prywatnego oraz wolność do wyrażania opinii. Prawo do wolności myśli nie zostało wyartykułowane wprost w Konstytucji, aczkolwiek podlega ochronie zakresem istniejących przepisów w kontekście poszanowania godności ludzkiej, prawie do wolności osobistej, prawie do prywatności, prawie do autonomii informacyjnej oraz prawie do wolności sumienia i wolności słowa. Zagwarantowanie prawa do wolności w polskiej Konstytucji implikuje możliwość rozważania, czy technika neuroobrazowania, którą jest funkcjonalny rezonans magnetyczny, może być techniką wykorzystaną w celu dowodzenia na gruncie polskiej procedury karnej. W pracy stwierdzono również, że fMRI może być wykorzystane jako badanie lekarskie, w stosunku do świadka oraz oskarżonego w procesie. Autorka podjęła próbę uargumentowania, że informacje uzyskane za pomocą metody fMRI oraz przeanalizowane przez specjalistę posiadającego wymaganą wiedzę, stanowią zeznania świadka w polskim procesie karnym. W pracy nawiązano do tworzącej się dziedziny prawa, zwanej neuroprawem, a także do koncepcji wolności poznawczej oraz integralności psychicznej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSroka, Tomaszpl
dc.contributor.authorRomanowska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSroka, Tomaszpl
dc.contributor.reviewerCzarnecki, Pawełpl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:09:06Z
dc.date.available2020-07-28T03:09:06Z
dc.date.submitted2019-07-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-135968-167410pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238016
dc.languagepolpl
dc.subject.enFreedom of thought, cognitive liberty, mental integrity, neuroimaging, neuroimaging based assessment, functional magnetic resonance, wish-fulfilling medicine, mental state, memory, free thoughts, mental self-determination, criminal trial, witness, defendant, human dignity, neuroethics, neurodeterminism, neuroscience, neurobiology, neurolaw, lie detector, Daubert standard, phrenology, neurodetection of lies, neuroprediction of dangers, brain fingerprinting, guilty knowledge, medical examination, brain scans, human brain, criminal law.pl
dc.subject.plWolność myśli, wolność poznawcza, integralność psychiczna, neuroobrazowanie, ocena oparta na neuroobrazowaniu, funkcjonalny rezonans magnetyczny, neurotechniki, medycyna spełaniająca życzenia, wolne myśli, samostanowienie psychiczne, proces karny, świadek, oskarżony, neuroetyka, godność ludzka, neurodeterminizm, neuronauka, neurobiologia, neuroprawo, wykrywacz kłamstw, standard Daubert, frenologia, wykrywanie kłamstw, przewidywanie niebezpieczeństw, mózgowy odcisk palca, wiedza o czynie przestępczym, badanie lekarskie, obrazy mózgu, mózg ludzki, prawo karne.pl
dc.titleDopuszczalność metody neuroobrazowania w procesie karnympl
dc.title.alternativeAdmissibility of the Neuroimaging Method in the Criminal Procedurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis closely examines issues related to the assessment of the admissibility of the neuroimaging method in the criminal procedure. The paper investigates human rights safeguarded by some of the international agreements to which Poland is a party as well as by the Constitution of the Republic of Poland. One of the most important rights in the international law treaties is the right to freedom of thought which is protected under article 9 of the European Convention on Human Rights and also under article 8 which asserts the right to respectful private and family life as well as article 10 which protects the right to freedom of expression. One's right to freedom of thought is not asserted directly in the Polish constitution; it does not mean, however, that this particular freedom is not secured by the national legal system. The paper shows that it is afforded protection persuant to the existing provisions regarding the inherent and inalienable human dignity, personal inviolability, the legal protection of private life, and the right to freedom of conscience and freedom of speech. The thesis also analyses in detail whether the technique of neuroimaging, mainly in the form of functional magnetic resonance, can be used as a medical examination in the criminal trial in the case of a witness or a defendant, considering the fact that the Polish constitution guarantees the protection of the right to freedom of thought. The author also attempts to demonstrate that the information obtained through fMRI and afterwards analyzed by a specialist who possesses adequate knowledge may be regarded as witness testimony during a criminal trial. The paper also refers to an emerging specialist field of law, known as neurolaw, as well as to the concept of cognitive liberty and human mental integrity.
dc.abstract.plpl
Temat pracy stanowią kwestie odnoszące się do oceny dopuszczalności metod neuroobrazowania w procesie karnym. W pracy przeanalizowano prawa człowieka wyrażone w międzynarodowych umowach, których Polska jest stroną, jak również w krajowym porządku konstytucyjnym. Prawem szczególnie istotnym w perspektywie powyższych rozważań jest prawo do wolności myśli, które podlega ochronie treścią EKPC w przepisach wolnościowych chroniących prawo do poszanowania życia prywatnego oraz wolność do wyrażania opinii. Prawo do wolności myśli nie zostało wyartykułowane wprost w Konstytucji, aczkolwiek podlega ochronie zakresem istniejących przepisów w kontekście poszanowania godności ludzkiej, prawie do wolności osobistej, prawie do prywatności, prawie do autonomii informacyjnej oraz prawie do wolności sumienia i wolności słowa. Zagwarantowanie prawa do wolności w polskiej Konstytucji implikuje możliwość rozważania, czy technika neuroobrazowania, którą jest funkcjonalny rezonans magnetyczny, może być techniką wykorzystaną w celu dowodzenia na gruncie polskiej procedury karnej. W pracy stwierdzono również, że fMRI może być wykorzystane jako badanie lekarskie, w stosunku do świadka oraz oskarżonego w procesie. Autorka podjęła próbę uargumentowania, że informacje uzyskane za pomocą metody fMRI oraz przeanalizowane przez specjalistę posiadającego wymaganą wiedzę, stanowią zeznania świadka w polskim procesie karnym. W pracy nawiązano do tworzącej się dziedziny prawa, zwanej neuroprawem, a także do koncepcji wolności poznawczej oraz integralności psychicznej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sroka, Tomasz
dc.contributor.authorpl
Romanowska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Sroka, Tomasz
dc.contributor.reviewerpl
Czarnecki, Paweł
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:09:06Z
dc.date.available
2020-07-28T03:09:06Z
dc.date.submittedpl
2019-07-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-135968-167410
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238016
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Freedom of thought, cognitive liberty, mental integrity, neuroimaging, neuroimaging based assessment, functional magnetic resonance, wish-fulfilling medicine, mental state, memory, free thoughts, mental self-determination, criminal trial, witness, defendant, human dignity, neuroethics, neurodeterminism, neuroscience, neurobiology, neurolaw, lie detector, Daubert standard, phrenology, neurodetection of lies, neuroprediction of dangers, brain fingerprinting, guilty knowledge, medical examination, brain scans, human brain, criminal law.
dc.subject.plpl
Wolność myśli, wolność poznawcza, integralność psychiczna, neuroobrazowanie, ocena oparta na neuroobrazowaniu, funkcjonalny rezonans magnetyczny, neurotechniki, medycyna spełaniająca życzenia, wolne myśli, samostanowienie psychiczne, proces karny, świadek, oskarżony, neuroetyka, godność ludzka, neurodeterminizm, neuronauka, neurobiologia, neuroprawo, wykrywacz kłamstw, standard Daubert, frenologia, wykrywanie kłamstw, przewidywanie niebezpieczeństw, mózgowy odcisk palca, wiedza o czynie przestępczym, badanie lekarskie, obrazy mózgu, mózg ludzki, prawo karne.
dc.titlepl
Dopuszczalność metody neuroobrazowania w procesie karnym
dc.title.alternativepl
Admissibility of the Neuroimaging Method in the Criminal Procedure
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Krakow
19
Warsaw
5
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Katowice
2
Międzychód
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available