Wokół apokryficznej korespondencji Seneki ze Św. Pawłem.

licenciate
dc.abstract.enThe thesis: „The apocryphal Correspondence between Seneca and St Paul - the analysis” is an attempt to present some questions concerning this Correspondence.In the introduction authoress outlines the problem of establishment of lists of the Bible's books using by various groups of worshippers. She also explains a term apocrypha. In the first chapter she writes about apocrypha (the writings named in this way by Catholics) and considers if Correspondence is similar to another writings. In the second chapter you can read the summary of these Letters based on the translation of ks. K. Obrycki. In next chapter authoress mentions testimonies of authors lived in the Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance who wrote about Seneca – Christian and about Correspondence. She tries to justify the legend about friendship between philosopher and St Paul. In the fourth chapter you can read argumentation against the authenticity of Correspondence and get to know about time, author and aim of the Letters. In the fifth chapter authoress wants to find reasons of unusual popularity of philosopher between Christians. The ending contains a reflection about the influence of popularity of these Letters on the amount of Seneca's writings preserved up to this day. The thesis is mainly based on the edition of Correspondence with the commentary of C.Barlow and on the articles of ks. K. Obrycki.pl
dc.abstract.otherPraca licencjacka pt. „Wokół apokryficznej Korespondencji Seneki ze św. Pawłem” jest próbą omówienia kilku znaczących kwestii dotyczących tego apokryfu. We wstępie nakreślona zostaje kwestia kształtowania się kanonów Pisma Świętego używanych przez różne wyznania oraz wynikającego stąd różnego rozumienia słowa apokryf. Rozdział pierwszy podejmuje problematykę istnienia apokryfów (w sensie, jakim tego określenia używa Kościół katolicki) i miejsca, jakie wśród nich zajmuje omawiana Korespondencja. W rozdziale drugim czytelnik może zapoznać się ze streszczeniem Listów dokonanym na podstawie przekładu ks. K. Obryckiego. W kolejnym rozdziale autorka przedstawia świadectwa autorów wczesnochrześcijańskich, średniowiecznych i nowożytnych o Senece - chrześcijaninie i Korespondencji, a także analizuje historyczne przesłanki dla uzasadnienia możliwości zawiązania się przyjaźni pomiędzy Seneką a św. Pawłem. Rozdział czwarty poświęcony jest wykazaniu nieautentyczności Listów oraz próbie ustalenia faktów bezspornych w kwestii datacji, autorstwa i celu ich napisania. W rozdziale piątym autorka bada przyczyny niezwykłej popularności Seneki w kręgach chrześcijańskich. Zakończenie zawiera refleksję na temat wpływu popularności Korespondencji na ilość zachowanych dzieł Seneki. Praca oparta jest w dużej mierze na wydaniu z komentarzem Claude Barlowa oraz artykułach ks. K. Obryckiego.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorŚnieżewski, Stanisław - 132336 pl
dc.contributor.authorSamoń, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerJanik, Joanna - 128461 pl
dc.contributor.reviewerŚnieżewski, Stanisław - 132336 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:34:19Z
dc.date.available2020-07-15T17:34:19Z
dc.date.submitted2011-07-08pl
dc.fieldofstudyfilologia klasycznapl
dc.identifier.apddiploma-58107-97554pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172243
dc.subject.enSeneca \nSt Paul \napocryphapl
dc.subject.otherSeneka Młodszyśw. Pawełapokryfypl
dc.titleWokół apokryficznej korespondencji Seneki ze Św. Pawłem.pl
dc.title.alternativeThe apocryphal Correspondence between Seneca and St Paul - the analysispl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis: „The apocryphal Correspondence between Seneca and St Paul - the analysis” is an attempt to present some questions concerning this Correspondence.In the introduction authoress outlines the problem of establishment of lists of the Bible's books using by various groups of worshippers. She also explains a term apocrypha. In the first chapter she writes about apocrypha (the writings named in this way by Catholics) and considers if Correspondence is similar to another writings. In the second chapter you can read the summary of these Letters based on the translation of ks. K. Obrycki. In next chapter authoress mentions testimonies of authors lived in the Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance who wrote about Seneca – Christian and about Correspondence. She tries to justify the legend about friendship between philosopher and St Paul. In the fourth chapter you can read argumentation against the authenticity of Correspondence and get to know about time, author and aim of the Letters. In the fifth chapter authoress wants to find reasons of unusual popularity of philosopher between Christians. The ending contains a reflection about the influence of popularity of these Letters on the amount of Seneca's writings preserved up to this day. The thesis is mainly based on the edition of Correspondence with the commentary of C.Barlow and on the articles of ks. K. Obrycki.
dc.abstract.otherpl
Praca licencjacka pt. „Wokół apokryficznej Korespondencji Seneki ze św. Pawłem” jest próbą omówienia kilku znaczących kwestii dotyczących tego apokryfu. We wstępie nakreślona zostaje kwestia kształtowania się kanonów Pisma Świętego używanych przez różne wyznania oraz wynikającego stąd różnego rozumienia słowa apokryf. Rozdział pierwszy podejmuje problematykę istnienia apokryfów (w sensie, jakim tego określenia używa Kościół katolicki) i miejsca, jakie wśród nich zajmuje omawiana Korespondencja. W rozdziale drugim czytelnik może zapoznać się ze streszczeniem Listów dokonanym na podstawie przekładu ks. K. Obryckiego. W kolejnym rozdziale autorka przedstawia świadectwa autorów wczesnochrześcijańskich, średniowiecznych i nowożytnych o Senece - chrześcijaninie i Korespondencji, a także analizuje historyczne przesłanki dla uzasadnienia możliwości zawiązania się przyjaźni pomiędzy Seneką a św. Pawłem. Rozdział czwarty poświęcony jest wykazaniu nieautentyczności Listów oraz próbie ustalenia faktów bezspornych w kwestii datacji, autorstwa i celu ich napisania. W rozdziale piątym autorka bada przyczyny niezwykłej popularności Seneki w kręgach chrześcijańskich. Zakończenie zawiera refleksję na temat wpływu popularności Korespondencji na ilość zachowanych dzieł Seneki. Praca oparta jest w dużej mierze na wydaniu z komentarzem Claude Barlowa oraz artykułach ks. K. Obryckiego.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Śnieżewski, Stanisław - 132336
dc.contributor.authorpl
Samoń, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Janik, Joanna - 128461
dc.contributor.reviewerpl
Śnieżewski, Stanisław - 132336
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:34:19Z
dc.date.available
2020-07-15T17:34:19Z
dc.date.submittedpl
2011-07-08
dc.fieldofstudypl
filologia klasyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-58107-97554
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172243
dc.subject.enpl
Seneca \nSt Paul \napocrypha
dc.subject.otherpl
Seneka Młodszyśw. Pawełapokryfy
dc.titlepl
Wokół apokryficznej korespondencji Seneki ze Św. Pawłem.
dc.title.alternativepl
The apocryphal Correspondence between Seneca and St Paul - the analysis
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available