Atrakcyjność turystyczna na przykładzie turystyki eventowej w kontekście festiwali muzyki klasycznej

master
dc.abstract.enThe fundamental research problem in a given thesis is to investigate the relevance of classical music in human life, and to active or passive participation in festivals, events or concerts organized for its devotees.Therefore, the biggest classical music events in Poland are presented, their frequency of the annual movement and the main places of performance.The reasons for participation in such events have also been probed.The research material is the International Classical Music Festival LvivMozArt organized in Lviv.The research method used is - observation, primarily participation in a given event and prior arrangement of a plan of reaching the place where the event takes place.pl
dc.abstract.plZasadniczym problemem badawczym podejmowanym w danej pracy jest zbadanie aktualności muzyki klasycznej w życiu człowieka oraz aktywne lub pasywne uczestnictwo w festiwalach, eventach czy koncertach organizowanych dla jej wielbicieli. W związku z tym przedstawiano największe imprezy muzyki klasycznej w Polsce, ich częstotliwość przepływu w ciągu roku i główne miejsca przeprowadzenia. Zbadane zostały także przyczyny uczestnictwa w tego typu wydarzeniach. Materiałem badawczym jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej LvivMozArt organizowany we Lwowie. Zastosowana metoda badawcza to – obserwacja, przede wszystkim uczestnictwo w danym wydarzeniu oraz uprzednie ułożenie planu dotarcia do miejsca, w którym dane wydarzenie odbędzie się.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorMoroz, Khrystynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T12:55:38Z
dc.date.available2020-07-27T12:55:38Z
dc.date.submitted2017-11-23pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-120114-216512pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225070
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: ATTRACTION – DESTINATION – EVENT – FESTIVAL – CLASSICAL MUSIC – PARTY – SHOWpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: ATRAKCJE – DESTYNACJA – EVENT – FESTIWAL – MUZYKA KLASYCZNA – IMPREZA – WYDARZENIEpl
dc.titleAtrakcyjność turystyczna na przykładzie turystyki eventowej w kontekście festiwali muzyki klasycznejpl
dc.title.alternativeTourist attractiveness on the example of event tourism in the context of classical music festivalspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The fundamental research problem in a given thesis is to investigate the relevance of classical music in human life, and to active or passive participation in festivals, events or concerts organized for its devotees.Therefore, the biggest classical music events in Poland are presented, their frequency of the annual movement and the main places of performance.The reasons for participation in such events have also been probed.The research material is the International Classical Music Festival LvivMozArt organized in Lviv.The research method used is - observation, primarily participation in a given event and prior arrangement of a plan of reaching the place where the event takes place.
dc.abstract.plpl
Zasadniczym problemem badawczym podejmowanym w danej pracy jest zbadanie aktualności muzyki klasycznej w życiu człowieka oraz aktywne lub pasywne uczestnictwo w festiwalach, eventach czy koncertach organizowanych dla jej wielbicieli. W związku z tym przedstawiano największe imprezy muzyki klasycznej w Polsce, ich częstotliwość przepływu w ciągu roku i główne miejsca przeprowadzenia. Zbadane zostały także przyczyny uczestnictwa w tego typu wydarzeniach. Materiałem badawczym jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej LvivMozArt organizowany we Lwowie. Zastosowana metoda badawcza to – obserwacja, przede wszystkim uczestnictwo w danym wydarzeniu oraz uprzednie ułożenie planu dotarcia do miejsca, w którym dane wydarzenie odbędzie się.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Moroz, Khrystyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2020-07-27T12:55:38Z
dc.date.available
2020-07-27T12:55:38Z
dc.date.submittedpl
2017-11-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-120114-216512
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225070
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: ATTRACTION – DESTINATION – EVENT – FESTIVAL – CLASSICAL MUSIC – PARTY – SHOW
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: ATRAKCJE – DESTYNACJA – EVENT – FESTIWAL – MUZYKA KLASYCZNA – IMPREZA – WYDARZENIE
dc.titlepl
Atrakcyjność turystyczna na przykładzie turystyki eventowej w kontekście festiwali muzyki klasycznej
dc.title.alternativepl
Tourist attractiveness on the example of event tourism in the context of classical music festivals
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Krakow
10
Poznan
6
Vinnytsia
4
Wroclaw
3
Warsaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Jelenia Góra
1
Katowice
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available