Psychopatologiczne i prawne aspekty zaburzeń czynności psychicznych sprawcy czynu zabronionego w przyjmo waniu art.31 k.k

master
dc.abstract.enThe master thesis consists of three chapters.Chapter 1 is divided into three parts. The first of these describes the impact of the human dignity on the social perception of people with mental disorders.The second part describes how the principle of equality and the principle of non-discrimination are carried out against people with mental disorders.The third part describes certain provisions of the Act on the Protection of Mental Health, adopted on 19 August 1994.Chapter 2 describes stages of sanity, which determine the bring to justice the perpetrators of the offense.Chapter 3 describes selected aspects of general psychopathology, which are important from the point of view of insanity.pl
dc.abstract.plPraca magisterska składa się z trzech rozdziałów.Rozdział 1 podzielono na trzy części. W pierwszej z nich został opisany wpływ godności ludzkiej na społeczne postrzeganie osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym miejscu wykazano, że godność osobowa, o której mowa w art. 30 Konstytucji RP, jest wartością przysługującą każdemu człowiekowi z racji bycia człowiekiem, niezależnie od jego kondycji psychicznej, bowiem przyrodzony i niezbywalny charakter godności nie dopuszcza żadnych standardów, w jakie musi wpisać się każda istota ludzka, by w pełni korzystać z przywileju omawianej zasady.Część druga opisuje, w jaki sposób zasada równości oraz wynikający z niej zakaz dyskryminacji realizowane są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. W tej części udowodniono, że pomimo precyzyjnych, a wręcz doskonałych unormowań ustawowych, kategoria osób dotkniętych jakimikolwiek anomaliami psychicznymi, jest wybitnie narażona na zjawisko społecznej stygmatyzacji, opartego na nierzetelnych stereotypach, które w dobie rozwoju takich nauk, jak psychiatria, psychologia, etyka czy nawet prawo, nie powinno mieć racji bytu.W trzeciej części poddano analizie wybrane przepisy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, uchwalonej 19 sierpnia 1994 roku. Wybór ten podyktowany był ukazaniem najważniejszych instytucji, mających nieoceniony wpływ na ochronę osób znajdujących się w szpitalach psychiatrycznych, a opisanych właśnie w omawianej ustawie.W rozdziale 2 zostały opisane stadia poczytalności, które warunkują pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy czynu zabronionego. Na początku zanalizowano kwestie poczytalności, będącą warunkiem przypisania sprawcy winy. Następnie, zgodnie z podziałem dokonanym przez prof. A. Zolla w komentarzu do kodeksu karnego , dokonano interpretacji znamion określonych w art. 31 k.k., a mianowicie: źródeł niepoczytalności, jej następstw oraz konsekwencji prawnych, a także kwestię stopniowania ograniczonej poczytalności i jej skutki, skupiając przy tym uwagę na kwestiach spornych. Na koniec objaśniono również kryminalnopolityczny charakter art. 31 § 3 k.k. i jego znaczenie dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej.Rozdział 3 opisuje z kolei wybrane zagadnienia z psychopatologii ogólnej. Ma on, wbrew pozorom, szczególne znaczenie dla zrozumienia zagadnień związanych prawnym aspektem niepoczytalności, choćby z tego powodu, że to dzięki symptomatologii ogólnej możemy określać objawy i zespoły psychopatologiczne, z których to zespołów wyróżnia się zespoły psychotyczne, będące niemal tożsamymi z zakłóceniami kryjącymi się pod pojęciem choroby psychicznej, o której mowa w art. 31 § 1 k.k.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZoll, Andrzej - 132932 pl
dc.contributor.authorStawiarska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBarczak-Oplustil, Agnieszka - 127232 pl
dc.contributor.reviewerZoll, Andrzej - 132932 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:53:40Z
dc.date.available2020-07-24T10:53:40Z
dc.date.submitted2012-09-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-69618-82772pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182769
dc.languagepolpl
dc.subject.ensanity, insanity, diminished responsibility, guilt, psychopathologypl
dc.subject.plpoczytalność, niepoczytalność, ograniczona poczytalność, wina, psychopatologiapl
dc.titlePsychopatologiczne i prawne aspekty zaburzeń czynności psychicznych sprawcy czynu zabronionego w przyjmo waniu art.31 k.kpl
dc.title.alternativePsychopathological and legal aspects of mental activities disorders of the perpetrator of the crime specified in the Article 31 of the Criminal Code.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master thesis consists of three chapters.Chapter 1 is divided into three parts. The first of these describes the impact of the human dignity on the social perception of people with mental disorders.The second part describes how the principle of equality and the principle of non-discrimination are carried out against people with mental disorders.The third part describes certain provisions of the Act on the Protection of Mental Health, adopted on 19 August 1994.Chapter 2 describes stages of sanity, which determine the bring to justice the perpetrators of the offense.Chapter 3 describes selected aspects of general psychopathology, which are important from the point of view of insanity.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska składa się z trzech rozdziałów.Rozdział 1 podzielono na trzy części. W pierwszej z nich został opisany wpływ godności ludzkiej na społeczne postrzeganie osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym miejscu wykazano, że godność osobowa, o której mowa w art. 30 Konstytucji RP, jest wartością przysługującą każdemu człowiekowi z racji bycia człowiekiem, niezależnie od jego kondycji psychicznej, bowiem przyrodzony i niezbywalny charakter godności nie dopuszcza żadnych standardów, w jakie musi wpisać się każda istota ludzka, by w pełni korzystać z przywileju omawianej zasady.Część druga opisuje, w jaki sposób zasada równości oraz wynikający z niej zakaz dyskryminacji realizowane są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. W tej części udowodniono, że pomimo precyzyjnych, a wręcz doskonałych unormowań ustawowych, kategoria osób dotkniętych jakimikolwiek anomaliami psychicznymi, jest wybitnie narażona na zjawisko społecznej stygmatyzacji, opartego na nierzetelnych stereotypach, które w dobie rozwoju takich nauk, jak psychiatria, psychologia, etyka czy nawet prawo, nie powinno mieć racji bytu.W trzeciej części poddano analizie wybrane przepisy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, uchwalonej 19 sierpnia 1994 roku. Wybór ten podyktowany był ukazaniem najważniejszych instytucji, mających nieoceniony wpływ na ochronę osób znajdujących się w szpitalach psychiatrycznych, a opisanych właśnie w omawianej ustawie.W rozdziale 2 zostały opisane stadia poczytalności, które warunkują pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy czynu zabronionego. Na początku zanalizowano kwestie poczytalności, będącą warunkiem przypisania sprawcy winy. Następnie, zgodnie z podziałem dokonanym przez prof. A. Zolla w komentarzu do kodeksu karnego , dokonano interpretacji znamion określonych w art. 31 k.k., a mianowicie: źródeł niepoczytalności, jej następstw oraz konsekwencji prawnych, a także kwestię stopniowania ograniczonej poczytalności i jej skutki, skupiając przy tym uwagę na kwestiach spornych. Na koniec objaśniono również kryminalnopolityczny charakter art. 31 § 3 k.k. i jego znaczenie dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej.Rozdział 3 opisuje z kolei wybrane zagadnienia z psychopatologii ogólnej. Ma on, wbrew pozorom, szczególne znaczenie dla zrozumienia zagadnień związanych prawnym aspektem niepoczytalności, choćby z tego powodu, że to dzięki symptomatologii ogólnej możemy określać objawy i zespoły psychopatologiczne, z których to zespołów wyróżnia się zespoły psychotyczne, będące niemal tożsamymi z zakłóceniami kryjącymi się pod pojęciem choroby psychicznej, o której mowa w art. 31 § 1 k.k.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zoll, Andrzej - 132932
dc.contributor.authorpl
Stawiarska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Barczak-Oplustil, Agnieszka - 127232
dc.contributor.reviewerpl
Zoll, Andrzej - 132932
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:53:40Z
dc.date.available
2020-07-24T10:53:40Z
dc.date.submittedpl
2012-09-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-69618-82772
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182769
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sanity, insanity, diminished responsibility, guilt, psychopathology
dc.subject.plpl
poczytalność, niepoczytalność, ograniczona poczytalność, wina, psychopatologia
dc.titlepl
Psychopatologiczne i prawne aspekty zaburzeń czynności psychicznych sprawcy czynu zabronionego w przyjmo waniu art.31 k.k
dc.title.alternativepl
Psychopathological and legal aspects of mental activities disorders of the perpetrator of the crime specified in the Article 31 of the Criminal Code.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Katowice
3
Dublin
2
Zielona Góra
2
Grodzisk Wielkopolski
1
Krakow
1
Kraszew
1
Mizerow
1
Opole
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available