Właściwości monowarstw zawierających lipidy błon komórkowych

licenciate
dc.abstract.enThe aim of performed investigations was to verify the effect of sodium chloride on the lipids monolayers formed by 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-1'-rac-glycerol sodium salt (POPG), tetraoleoyl cardiolipin sodium salt (TOCL) and cholesterol.Additionally the influence of cholesterol on POPG and TOCL films in the presence of NaCl at various concentrations was analyzed. The compression isotherms recorded for particular monolayers formed on water subphase or NaCl solutions of various concentrations, the parameters calculated based on the isotherms and Brewster angle microscopy images evidenced that among the studied lipids cholesterol molecules form at the air/water interface the films of the highest condensation and ordering. It was also found that the presence of sodium chloride in the subphase does not affect cholesterol monolayer, while in the case of POPG and TOCL films strong decrease of condensation and ordering was noticed. Moreover, it was observed that the incorporation of cholesterol molecules into POPG and TOCL films modifies molecular organisation of the foregoing monolayers and the addition of sodium chloride strengthens the condensing and ordering effect induced by cholesterol on the studied lipids. Due to differences in the structure of POPG and TOCL the above mentioned influence is stronger for POPG+Chol monolayer as compared to TOCL+Chol film.pl
dc.abstract.plCelem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu stężenia chlorku sodu na monowarstwy lipidowe utworzone przez sól sodową 1-palmitoilo-2-oleilo-sn-glicero-fosfatydylo-glicerolu (POPG), sól sodową tetraoleilo kardiolipiny (TOCL) i cholesterol (Chol). Dodatkowo przeanalizowano efekt jaki wywiera na monowarstwy dodatek cholesterolu (Chol) w zależności od stężenia NaCl. Izotermy kompresji zarejestrowane dla poszczególnych monowarstw jednoskładnikowych oraz ich mieszanin na czystej subfazie wodnej oraz roztworach NaCl o różnych stężeniach, obliczone na ich postawie parametry, a także zdjęcia monowarstw wykonane za pomocą mikroskopu kąta Brewstera wykazały, że spośród badanych lipidów najbardziej skondensowane i uporządkowane monowarstwy na granicy faz woda/powietrze tworzy cholesterol. Stwierdzono również, że wprowadzenie do subfazy chlorku sodu nie wpływa na monowarstwę utworzoną przez cząsteczki cholesterolu, a w przypadku monowarstw POPG i TOCL powoduje spadek ich kondensacji i uporządkowania. Ponadto zaobserwowano, że wprowadzenie sterolu do monowarstw POPG i TOCL zmienia ich organizację, a dodatek chlorku sodu powoduje, że rośnie siła efektu kondensującego wywieranego przez cząsteczki cholesterolu na badane fosfolipidy. Efekt ten jest silniejszy dla monowarstwy POPG+Chol niż dla monowarstwy TOCL+Chol, co jest wynikiem różnic w strukturze badanych fosfolipidów.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWydro, Paweł - 132797 pl
dc.contributor.authorIwańska, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWydro, Paweł - 132797 pl
dc.contributor.reviewerPaluch, Mariapl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:41:04Z
dc.date.available2020-07-24T22:41:04Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-84857-148608pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193716
dc.languagepolpl
dc.subject.enModel membranes, Langmuir monolayers, Brewster angle microscopy, phosphoglycerides, cholesterolpl
dc.subject.plModelowe membrany; Monowarstwy Langmuira; Mikroskopia kąta Brewstera; Fosfoglicerydy; Cholesterolpl
dc.titleWłaściwości monowarstw zawierających lipidy błon komórkowychpl
dc.title.alternativeThe properties of the monolayers containing cellular membranes lipids.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of performed investigations was to verify the effect of sodium chloride on the lipids monolayers formed by 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-1'-rac-glycerol sodium salt (POPG), tetraoleoyl cardiolipin sodium salt (TOCL) and cholesterol.Additionally the influence of cholesterol on POPG and TOCL films in the presence of NaCl at various concentrations was analyzed. The compression isotherms recorded for particular monolayers formed on water subphase or NaCl solutions of various concentrations, the parameters calculated based on the isotherms and Brewster angle microscopy images evidenced that among the studied lipids cholesterol molecules form at the air/water interface the films of the highest condensation and ordering. It was also found that the presence of sodium chloride in the subphase does not affect cholesterol monolayer, while in the case of POPG and TOCL films strong decrease of condensation and ordering was noticed. Moreover, it was observed that the incorporation of cholesterol molecules into POPG and TOCL films modifies molecular organisation of the foregoing monolayers and the addition of sodium chloride strengthens the condensing and ordering effect induced by cholesterol on the studied lipids. Due to differences in the structure of POPG and TOCL the above mentioned influence is stronger for POPG+Chol monolayer as compared to TOCL+Chol film.
dc.abstract.plpl
Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu stężenia chlorku sodu na monowarstwy lipidowe utworzone przez sól sodową 1-palmitoilo-2-oleilo-sn-glicero-fosfatydylo-glicerolu (POPG), sól sodową tetraoleilo kardiolipiny (TOCL) i cholesterol (Chol). Dodatkowo przeanalizowano efekt jaki wywiera na monowarstwy dodatek cholesterolu (Chol) w zależności od stężenia NaCl. Izotermy kompresji zarejestrowane dla poszczególnych monowarstw jednoskładnikowych oraz ich mieszanin na czystej subfazie wodnej oraz roztworach NaCl o różnych stężeniach, obliczone na ich postawie parametry, a także zdjęcia monowarstw wykonane za pomocą mikroskopu kąta Brewstera wykazały, że spośród badanych lipidów najbardziej skondensowane i uporządkowane monowarstwy na granicy faz woda/powietrze tworzy cholesterol. Stwierdzono również, że wprowadzenie do subfazy chlorku sodu nie wpływa na monowarstwę utworzoną przez cząsteczki cholesterolu, a w przypadku monowarstw POPG i TOCL powoduje spadek ich kondensacji i uporządkowania. Ponadto zaobserwowano, że wprowadzenie sterolu do monowarstw POPG i TOCL zmienia ich organizację, a dodatek chlorku sodu powoduje, że rośnie siła efektu kondensującego wywieranego przez cząsteczki cholesterolu na badane fosfolipidy. Efekt ten jest silniejszy dla monowarstwy POPG+Chol niż dla monowarstwy TOCL+Chol, co jest wynikiem różnic w strukturze badanych fosfolipidów.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Wydro, Paweł - 132797
dc.contributor.authorpl
Iwańska, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Wydro, Paweł - 132797
dc.contributor.reviewerpl
Paluch, Maria
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:41:04Z
dc.date.available
2020-07-24T22:41:04Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-84857-148608
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193716
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Model membranes, Langmuir monolayers, Brewster angle microscopy, phosphoglycerides, cholesterol
dc.subject.plpl
Modelowe membrany; Monowarstwy Langmuira; Mikroskopia kąta Brewstera; Fosfoglicerydy; Cholesterol
dc.titlepl
Właściwości monowarstw zawierających lipidy błon komórkowych
dc.title.alternativepl
The properties of the monolayers containing cellular membranes lipids.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
43
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Warsaw
8
Dublin
3
Poznan
3
Sanok
3
Boardman
1
Katowice
1
Pawlowice
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available